Gå til hovedindhold

UCH tilpasser uddannelsesudbuddet til fremtidens behov

18. juni 2024

UCH har vedtaget en strategisk tilpasning af sit uddannelsesudbud for at imødekomme fremtidens behov. Beslutningen er baseret på en grundig analyse af de seneste års elevoptag, virksomhedernes efterspørgsel samt en omfattende dialog med eksterne og interne interessenter.

Hvorfor gør vi det?

UCH står overfor en fremtid, hvor samfunds- og erhvervsudviklingen kalder på nye typer af uddannelser. Teknologiske fremskridt som Power-to-X og andre innovative løsninger vil i høj grad definere fremtidens erhvervsuddannelser. For at sikre, at UCH’s uddannelsestilbud forbliver relevante og i tråd med arbejdsmarkedets behov og elevernes søgning, har vi besluttet at nedlægge nogle få erhvervsuddannelser for at kunne udvikle på andre uddannelsesområder. I forhold til de nedlagte uddannelser, er der i alle tilfælde tale om uddannelser, hvor man vil kunne få kompetencerne på andre erhvervsskoler.

Erhvervsuddannelser der ikke længere udbydes:

  • CNC-tekniker
  • Procesoperatør
  • Teknisk designer

For nuværende elever på de berørte uddannelser, betyder beslutningen, at 30 elever skal tage de sidste skoleophold på en anden skole.

Beslutningen får også betydning for, hvordan EUX-uddannelserne på UCH udbydes fremadrettet. Det vil stadig være muligt at tage første del af EUX-uddannelserne (grundforløb), men for at fastholde kvaliteten i uddannelserne på EUX, sker udbud af anden del af EUX-uddannelserne (hovedforløb) kun, hvis der er 10-15 elever pr. hold på følgende uddannelser: Personvognsmekaniker, Gastronom, Bager og Ernæringsassistent.

Baggrunden for ændringen er, at der årligt kun starter 8-9 elever samlet på hovedforløbene på de 4 EUX-uddannelser. Alle igangværende elever får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse på UCH. Elever vil fortsat kunne tage EUX-linjen på alle grundforløb, ligesom EUD-holdene fortsætter uændret. EUX-uddannelsen fortsætter uberørt på tømrer og businessuddannelserne.

Beslutningen er truffet med stor omhu og i tæt samarbejde med relevante interessenter, for at sikre, at overgangen bliver så gnidningsfri som muligt for de berørte elever.

Hvad er fremtidsudsigterne?

UCH ruster sig til fremtiden ved at fokusere på uddannelser, der matcher med kommende års teknologiske og samfundsmæssige udviklinger, og som samtidigt vurderes at kunne tiltrække elever.

Efterspørgslen efter dygtige elektrikere er i hastig vækst og gør sig gældende på tværs af flere industrier. Eksempelvis betyder den eksplosive vækst i antallet af el-biler en øget efterspørgsel på el-fagkyndige, der kan installere og vedligeholde ladeinfrastruktur. Samtidig driver den grønne omstilling behovet for elektrikere, da installation af vedvarende energi som sol- og vindenergi kræver specialiserede kompetencer.

Dette skaber et presserende behov for flere uddannede elektrikere, og UCH er klar til at tage ansvar. Derfor sigter UCH mod at udvide uddannelseskapaciteten til også at tilbyde hovedforløb på elektrikeruddannelsen, så vi kan levere de højt kvalificerede elektrikere, som fremtidens arbejdsmarked efterspørger. UCH vil også, i samarbejde med andre skoler, arbejde for at udvikle og udbyde kurser for at imødekomme de efterspurgte kompetencer i udviklingen af Power-to-X-værdikæden. Bliver det en realitet, vil UCH kunne tilbyde uddannelser, der i højere grad bliver efterspurgt af elever og virksomheder.

Fakta
  • Procesoperatøruddannelsen har været sat på pause i 2 år. Det vil kræve investeringer på ca. 15. mio. kr., hvis uddannelsen skal udbydes på både hovedforløb og grundforløb. Der vurderes ikke at være elevgrundlag til at drive uddannelsen i det Vestjyske.
  • Tilgang til Teknisk Designer er på landsplan gået fra 482 elever i 2015/16 til 240 elever i 2022/2023. På UCH startede kun 3 elever på grundforløb 2 i januar 2024. På 4 år er antallet af årselever på UCH faldet fra 18 til 8. En årselev er defineret ved elevaktivitet svarende til 40 undervisningsuger.
  • Eksempel på antal elever tilknyttet en læreplads hos virksomheder i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner:
    • Teknisk Designer: 5
    • Elektriker: 96