Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Bygningsmaler

Denne side indeholder læringsmål for elever på bygningsmaleruddannelsen. Både hvad eleverne lærer på skoleophold, men også hvad vi forventer, at de lærer på de enkelte perioder i virksomheden.

På UCH er uddannelsesforløbet på bygningsmaleruddannelsen struktureret på følgende måde:

Uddannelsesforløb
Varighed: 4 år og 3 måneder

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 1, 10 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 2, 10 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 3, 6 uger

Oplæring i virksomhed

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelserne, som ligger inden for bygningsmaler og tømrer.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På grundforløb 2 fylder de faglige kompetencer mere i undervisningen.

På skolen modtager eleverne undervisning i:

 • Farvelære
 • Maleteknikker
 • Materialelære
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Miljø og sikkerhed
 • Værktøjsforståelse

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb, eller at man har en mesterlæreraftale.

Er lærlingen over 25 år, bliver der tilrettelagt en individuel uddannelsesplan og hermed også et skræddersyet skoleforløb, hvor lærlingen ikke deltager i alle fag.

Hovedforløbet består af i alt 3 skoleophold.

I de mellemliggende perioder, hvor eleven er hos virksomheden, anbefales det, at man laver opgaver, der peger frem mod næste hovedforløb.

Læs mere om de faglige mål

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 1:

 • Kendskab til almindeligt underlag, værktøj, udstyr og materialer
 • Øvelse i behandlingsoplysninger på indvendigt malerarbejde
 • Afprøvelse af farveefterligninger på væg og træværk
 • Øvelse i at lave tidsplan for eget arbejde
 • Begyndende kendskab til opmåling og beregning
 • Ergonomisk bevidsthed
 • Kendskab til kodemærkning og VOC på materialerne
 • Tage noter, mål og billeder til et indendørs praktikumprojekt fra fra firmaet

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Teknikker og materialer: Behandlingsopbygning på vægge og træværk, lakeringsøvelser og opsætning af vægbeklædning
 • Farvelære og tegning: NCS og farvesammensætninger
 • Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold: Konflikthåndtering, opmåling og beregning
 • Miljø og sikkerhed: Kendskab til MAL-koder og VOC. Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Praktikum 1: Arbejde med powerpoint om indendørsprojekt, der skal indeholde oplysninger om arbejdsbeskrivelser, materialer og produktegenskaber, farvesætning, tegning, beregning m.m.

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 2:

 • Øvelse i korrekt materialevalg til diverse opgaver
 • Vurdering af kvalitet i eget arbejde
 • Øvelse i farveefterligninger
 • Udførelse af arbejds- og tidsplan
 • Prissætning af eget arbejde vha. svendeprislisten
 • Kendskab til personlige værnemidler og APV
 • Tage noter, mål og billeder til et udendørs praktikumprojekt fra firmaet

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Teknikker og materialer: Forsættelse med behandlingsopbygning og teoretisk viden om materialer
 • Farvelære og tegning: Øvelser i farver, NCS og SketchUp
 • Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold: Fortsættelse med beregning af loft, væg, træværk og vinduer
 • Miljø og sikkerhed: Miljøkendskab og mærkning
 • Praktikum 2: Arbejde med powerpoint om udendørsprojekt, der skal indeholde oplysninger om arbejdsbeskrivelser, materialer og produktegenskaber, farvesætning, tegning og beregning m.m.
 • Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 3:

 • Øvelser i vurdering af div. underlag og kendskab til sammenhængen mellem værktøj, udstyr, materialer og teknikker
 • Øvelse i opsætning i div. vægbeklædninger
 • Øvelse i lakering af træværk
 • Deltagelse i farveplanlægning til kunder
 • Udvælgelse af et emne om innovation til praktikumprojekt fra firmaet

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Teknikker og materialer: Afrense og opbygge rum som til svendeprøve
 • Farvelære og tegning: Farveforslag og NCS
 • Praktikum: Arbejde med innovation. Udtænke og udvikle nye idéer indenfor malerfaget
 • Øve tapetopsætning og lakering af træværk
 • Klargøre oplæg til svendeprøven

Martin Haldbo Hansen

Uddannelsesleder

Byggeri


Tlf: 99 122 271

Mail: MHH@ucholstebro.dk

Ingvard Vejle Jensen

Uddannelseskonsulent

Byggeri


Tlf: 99 122 278

Mail: ING@ucholstebro.dk

Vinnie Isager

Underviser


Tlf: 99 122 414

Mail: VIS@ucholstebro.dk