Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Ernæringsassistent

Denne side indeholder læringsmål for elever på ernæringsassistentuddannelsen. Både hvad eleverne lærer på skoleophold, men også hvad vi forventer, at de lærer på de enkelte perioder i virksomheden.

På UCH er uddannelsesforløbet på ernæringsassistentuddannelsen struktureret på følgende måde:

Uddannelsesforløb
Varighed: 3 år og 7 måneder

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 1, 10 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 2, 10 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 3, 6 uger

Oplæring i virksomhed

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelserne, som ligger inden for fødevarer: Gastronom, gourmetslagter, bager og konditor samt ernæringsassistent.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På grundforløb 2 fylder de faglige kompetencer mere i undervisningen.

På skolen modtager eleverne undervisning i:

 • Introuge
 • Hygiejne
 • Råvarer – til lands, til vands og i luften
 • Bæredygtighed
 • Sundhed – godt helbred – god smag
 • Gastronomi
 • Gæste- og kundebetjening
 • Repetition og eksamen.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb, eller at man har en mesterlæreraftale.

Er lærlingen over 25 år, bliver der tilrettelagt en individuel uddannelsesplan og hermed også et skræddersyet skoleforløb, hvor lærlingen ikke deltager i alle fag.

Hovedforløbet består af i alt 3 skoleophold.

I de mellemliggende perioder, hvor eleven er hos virksomheden, anbefales det, at man laver opgaver, der peger frem mod næste hovedforløb.

Læs mere om de faglige mål

Varemodtagelse
▪ Eleven kan selvstændigt modtage råvarer og kontrollere, at varerne svarer til ordren.
▪ Eleven kan selvstændigt foretage kvalitetsvurdering af råvarerne og kender råvare-
gruppernes opbevaringsbetingelser.

Ernæring og diætetik
▪ Eleven kan selvstændigt og i en given situation udøve faglig formidling, om diæter
og kostformer køkkenet tilbyder.
▪ Eleven kan, efter professionelle opskrifter selvstændigt tilberede velsmagende og
ernæringsrigtige måltider til køkkenets diæter og kostformer.
▪ Eleven kan selvstændigt dokumentere, justere og vurdere madens ernæringsmæssige
kvalitet (måltidsfordeling, energiindhold og procentfordeling) i forhold til anbefalingerne
til diæten og kostformen. Enten manuelt eller ved hjælp af kostberegningsprogram.
▪ Eleven kan selvstændigt anvende og forklare brugen af de specielle diætprodukter,
der tilsættes køkkenets diæter.

Hygiejne og egenkontrol
▪ Eleven kan selvstændigt udføre køkkenets egenkontrolprocedurer og handle i
forhold hertil.
▪ Eleven kan selvstændigt varetage hygiejnen i forbindelse med at udføre værtskab
for målgruppen.
▪ Eleven kan selvstændigt udføre og kvalitetsvurdere rengørings- og desinfektionsopgaver,
efter køkkenets procedure- og rengøringsplan.
▪ Eleven kan selvstændigt udarbejde en risikoanalyse og implementere resultatet af
denne i forhold til arbejdsprocesser, jf. gældende lovgivning.

Værtskab, anretning og servering
▪ Eleven kan selvstændigt vurdere anretning og servering af det færdige måltid, både
sensorisk og ernæringsmæssigt i forhold til målgruppens behov og præferencer.
▪ Eleven kan selvstændigt anrette og servere maden indbydende.
▪ Eleven kan med faglig begrundelse selvstændigt informere køkkenets målgruppe
om måltiders bæredygtighed, portionsstørrelser, sammensætning, energitæthed,
diæter og anretningen på tallerken.
▪ Eleven kan selvstændigt udføre værtskab og yde service i forhold til at skabe et
godt spisemiljø og imødekomme målgruppens behov ud fra køkkenets standard for
måltidsservice.
▪ Eleven kan selvstændigt kommunikere i forbindelse med værtskab med køkkenets
målgrupper.

Organisering og arbejdsmiljø
▪ Eleven kan selvstændigt anvende arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler i køkkenet samt
vælge og anvende produktionsudstyr ergonomisk korrekt i forhold til køkkenets
indretning og udstyr.
▪ Eleven kan indgå i udvikling af køkkenets arbejdsmiljø.
▪ Eleven kan indgå i forandrings- og samarbejdsprocesser i organisationen.
▪ Eleven kan kommunikere i forskellige samarbejdsrelationer med kollegaer.
▪ Eleven kan arbejde i teams, og udviser engagement og ansvarlighed.
▪ Eleven kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Planlægning, indkøb og grøn omstilling
▪ Eleven kan selvstændigt sammensætte varme og kolde måltider
▪ Eleven kan selvstændigt menuplanlægge ud fra sensoriske, miljømæssige og
økonomiske principper til den grønne omstilling
▪ Eleven kan selvstændigt arbejde i et passende arbejdstempo for at overholde
køkkenets tidsfrister.
▪ Eleven kan selvstændigt arbejde med optimering af en given opgave i køkkenet
med udgangspunkt i bæredygtighed og grøn omstilling, herunder valg af råvarer,
vand- og energiforbrug og reducering af madspild.
▪ Eleven kan selvstændigt behandle og sortere affald efter køkkenets miljøstandarder.
▪ Eleven kan selvstændigt arbejdsplanlægge ud fra køkkenets principper og varetage
produktionsledelse.
▪ Eleven kan selvstændigt beregne og vurdere mængder, volumen og størrelser i
køkkenets produktion.
▪ Eleven kan planlægge og gennemføre bæredygtigt indkøb i forhold til køkkenets
standarder for indkøb og indkøbsaftaler.

Produktion og tilberedningsmetodik
▪ Eleven kan selvstændigt og ud fra professionelle opskrifter tilberede og udportionere
velsmagende og ernæringsrigtige måltidskomponenter og måltider, der passer til
køkkenets målgruppe og produktionsform.
▪ Eleven kan selvstændigt vurdere madens sensoriske kvalitet.
▪ Eleven kan selvstændigt udarbejde, vurdere og tilpasse professionelle opskrifter i
køkkenets produktionssystem.
▪ Eleven kan selvstændigt og aktivt indgå i kvalitetsudvikling i forhold til køkkenets
produktion af mad og måltider.

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Samfundsfag
 • Fødevarelære
 • Ernæringslære
 • Produktionshygiejne
 • Tilberedning, metodik, produktionsteknik, planlægning i professionelle køkkener
 • Sensorik og madkvalitet

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Psykologi og teknologi
 • Ernæringslære
 • Produktionshygiejne
 • Tilberedning, metodik, produktionsteknik, planlægning i profesionelle køkkener
 • Diætetik
 • Kostlære og vurdering
 • Sensorik og madkvalitet

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Psykologi og teknologi
 • Ernæringslære
 • Produktionshygiejne
 • Tilberedning, metodik, produktionsteknik, planlægning i profesionelle køkkener
 • Diætetik
 • Kostlære og vurdering
 • Sensorik og madkvalitet

Jan Emtkjær Jensen

Uddannelseschef

Byggeri, Fødevarer


Tlf: 99 122 223

Mail: jej@ucholstebro.dk

Ingvard Vejle Jensen

Uddannelseskonsulent

Byggeri


Tlf: 99 122 278

Mail: ING@ucholstebro.dk