Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Gourmetslagter, ny mesterlære

Denne side indeholder læringsmål for elever på gourmetslagteruddannelsen, som tager uddannelsen som ny mesterlære.

Ny mesterlæreeleverne på gourmetslagter uddannelsens specialer skal i løbet af deres første år have 5 uger på skole til sikring af opnåelse af kompetencemålene og 5 uger til sikring overgangskravene på uddannelsen til gourmetslagter. Skoleforløbets varighed er på max 10 uger, fordelt på mindst 2 skoleperioder.

Uddannelsesforløb
Varighed:

Skoleophold 1, 5 uger

Skoleophold 2, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Skoleophold

Oplæring i virksomhed

De faglige forløb

 • Arbejdsteknikker til opskæring af kalv, svin og okse
 • Opskæring af delstykker af gris. Forende/skinke/midterstykke.
 • Detail-udskæring af okse/kalve klump
 • Praktisk kalkulation
 • Værktøjslære/knivslibning
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Arbejdsteknikker til fremstilling af pølser og kødspecialiteter
 • Saltning og røgning
 • Fremstilling af bindefars pølser og kødpålæg og andre specialiteter
 • Produktion egenkontrol
 • Praktisk kalkulation, svind beregninger
 • Anvendelse af almindelige værktøjer, maskiner og udstyr i gourmetslagterfaget
 • Arbejdsteknikker og grundtilberedningsmetoder i produktion af fødevarer
 • Grundtilberedningsmetoderne, stegning, kogning, pochering,
 • Fremstilling af convenience produkter
 • Bæredygtighed og sundhed
 • Anvendelse af råvarer, materialer, og arbejdsmetoder i gourmetslagterbutik.
 • Kundebetjening, diskpyntning / eksponering mere salg
 • Kundevejledning og måltidsløsninger
 • Psykisk arbejdsmiljø og APV
 • Opfølgning og repetition på de foregående ugers læring.
 • Herunder opskæring/pølsemageri/salg og service/grundtilberedning/kalkulation/arbejsmiljø
 • Eksamen i naturfag/dansk
 • Afsluttende kompetencevurdering

Fag til overgangskrav

For at eleverne kan komme videre på hovedforløbet skal de nedenstående fag gennemføres og beståes. Der er eksamensudtræk mellem dansk og naturfag

 • Naturfag: 2uger
 • Dansk: 2 uger
 • Hygiejne: 3 dage
 • Førstehjælp & brand: 2 dage

Grundforløbs ophold for mesterlære elever.

 • 2 ugers naturfag incl. eksamen
 • 2 ugers dansk (placeres på tidspunkter (mandag/fredag) så merit elever skal være hjemme
 • 1 uges hygiejne, +1 hjælp
 • 1 uges pølsemageri + kalkulation
 • 1 uges opskæring + tilberedning
 • 1 uges med kend din uddannelse/branche /arbejdsmiljø/trivsel/arbejdsmarkedsforhold/samarbejde/bæredygtighed/miljø/sundhed
 • 2 dage med kompetencevurdering

Fordelt på 2 moduler af 5 uger – et forårs og efterårs hold.

Hovedforløb

Under hovedforløbet er lærlingen hos virksomheden. Nedenfor kan de se et overblik over de faglige mål og hovedforløbets kompetencemål.

Læs mere om de faglige mål

Kompetencemål

1) Lærlingen kan detailopskære og kvalitetsvurdere almindeligt forekommende gourmetslagterprodukter, herunder charcuteri, og anvende disse til produktion og salg af måltidsløsninger.

2) Lærlingen kan eksponere, markedsføre og sælge gourmetslagterprodukter og måltidsløsninger til forskellige kundegrupper med rutine.

3) Lærlingen kan inddrage viden om samfundet, virksomhederne og kundernes krav om fødevaresikkerhed, sundhed, miljø, arbejdspladssikkerhed og økonomi i planlægning, produktion og salg af gourmetslagterprodukter og måltidsløsninger.

4) Lærlingen kan anvende digitale platforme til kommunikation, talbehandling og ernæringsberegning.

5) Lærlingen kan arbejde i teams omkring løsning af driftsopgaver i slagtervirksomheder.

6) Lærlingen kan anvende slagterfaglige begreber, metoder og værktøjer i forbindelse med varetagelse af praktiske opgaver inden for slagterfaget.

7) Lærlingen kan udarbejde kalkulationer som redskab til økonomistyring.

8) Lærlingen kan detailopskære og kvalitetsvurdere almindelige forekommende slagterprodukter samt specialprodukter.

9) Lærlingen kan arbejde i teams omkring løsning af driftsopgaver i slagtervirksomheder samt analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team.

10) Lærlingen kan tage mindre beslutninger om arbejdsprocesser og kunderelationer, herunder i begrænset omfang ledelse af opgaveløsning og af kolleger.

11) Lærlingen kan vise begyndende kreativitet i udarbejdelse af produkter og måltidsløsninger.

12) Lærlingen kan selvstændigt eksponere, markedsføre og sælge gourmetslagterprodukter og måltidsløsninger til forskellige kundegrupper.

Jan Emtkjær Jensen

Uddannelseschef

Byggeri, Fødevarer


Tlf: 99 122 223

Mail: jej@ucholstebro.dk

Ingvard Vejle Jensen

Uddannelseskonsulent

Byggeri


Tlf: 99 122 278

Mail: ING@ucholstebro.dk