Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Tømrer

Denne side indeholder læringsmål for elever på tømreruddannelsen. Både hvad eleverne lærer på skoleophold, men også hvad vi forventer, at de lærer på de enkelte perioder i virksomheden.

På UCH er uddannelsesforløbet på tømreruddannelsen struktureret på følgende måde:

Uddannelsesforløb
Varighed: 4,5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 1,

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 2,

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 3, 6 uger

Oplæring i virksomhed

Hoveforløb 4

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 5

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelserne, som ligger inden for byggeri: tømrer og bygningsmaler.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På grundforløb 2 fylder de faglige kompetencer mere i undervisningen.

På skolen modtager eleverne undervisning i:

 • Opbygning af lette ydervægge
 • Opskæring af tømmer
 • Tegningslære i AutoCAD
 • Anvendelse og udvælgelse af søm, skruer og beslag
 • Anvendelse og udvælgelse af pladematerialer
 • Nivellering herunder koteopmåling
 • Arbejdsplanlægning (opmåling og tidsplan)
 • Bygningsfysik (varme, fugt, brand)
 • Arbejdsmiljø
 • Introduktion til tagkonstruktion (spær)
 • Anvendelse og udvælgelse af træsorter
 • Konstruktiv træbeskyttelse.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb, eller at man har en mesterlæreraftale.

Er lærlingen over 25 år, bliver der tilrettelagt en individuel uddannelsesplan og hermed også et skræddersyet skoleforløb, hvor lærlingen ikke deltager i alle fag.

Hovedforløbet består af i alt 5 skoleophold.

I de mellemliggende perioder, hvor eleven er hos virksomheden, anbefales det, at man laver opgaver, der peger frem mod næste hovedforløb.

Læs mere om de faglige mål

 • Deltagelse i byggepladsindretning (logistik, affald, m.m.)
 • Arbejde med U-værdi og lambda-værdi
 • Læsning og forståelse af arbejdstegninger
 • Opbygning af trægulve på bjælkelag
 • Ydervægsopbygning med beklædning, isolering, dampspærre, vindspærre
  og isætning af vinduer inkl. diffusionsåbent fugebånd
 • Fokus på genanvendelse, livscyklus for materialer.

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Byggepladsindretning/affaldshåndtering
 • Byggeri og energiforståelse
 • Konstruktionstegning/CAD-tegning
 • Gulvkonstruktion og trægulve
 • Ydervægskonstruktion
 • Bæredygtigt byggeri – cirkulær økonomi.
 • Kendskab til arbejdsmiljøregler på byggepladsen
 • Arbejde med valmopbygning, skotrende og tagfod
 • Læsning og forståelse af arbejdstegninger
 • Arbejde med kel- og gratkonstruktioner.

I skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Byggeri og arbejdsmiljø
 • Tagkonstruktion/arbejde med tag
 • CAD-tegning/3D-modellering
 • Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner.
 • Arbejde med U-værdi og lambda-værdi
 • Undertagsopbygning, lægtning, ventilation af tagkonstruktion samt
  kvistopbygning med tagvindue
 • Opbygning af gulvplader på bjælkelag
 • Læsning og forståelse af arbejdstegninger.
 • Byggeri og energiforståelse
 • Tagkonstruktion/arbejde med tag
 • Gulvkonstruktion/trægulve
 • CAD-tegning/3D-modellering.
 • Introduktion til byggelovgivning, drøftelse af virksomhedstype
 • Læsning og forståelse af arbejdstegninger
 • Opbygning af vådrumsgulv, trægulv på strøer
 • Opbygning af vådrumsvægge
 • Opbygning af bjælkelag og udveksling for trappe samt lyd- og brandkrav
 • Opmåling og montering af trappe
 • Arbejde med kel og grat konstruktioner.
 • Byggeri og samfund
 • Konstruktionstegning/CAD-tegning
 • Gulvkonstruktion/trægulve
 • Vådrumsopbygning/skillevægge
 • Etageadskillelse
 • Trappearbejde
 • Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner.
 • Selvstændig planlægning af projekter og tegningsforståelse
 • Tømreropgaver med ansvar for materialebestilling
 • Kvalitetssikring af egne opgaver.
 • Byggeri og energiforståelse
 • Konstruktionstegning
 • Sammensatte tømmerkonstruktioner
 • Praktisk prøve/svendeprøve.

Ingvard Vejle Jensen

Uddannelseskonsulent

Byggeri


Tlf: 99 122 278

Mail: ING@ucholstebro.dk

Martin Haldbo Hansen

Uddannelsesleder

Byggeri


Tlf: 99 122 271

Mail: MHH@ucholstebro.dk