Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Vejgodschauffør

På vejgodschaufføruddannelsen lærer eleven at transportere forskellige typer af gods. Eleven vil lære at sikre lastbilens sikkerhed. Uddannelsen vil også forberede eleven på at blive langturschauffør.

På denne side kan du finde læringsmål for specialet vejgodschauffør.

På UCH er uddannelsesforløbet på vejgodschaufføruddannelsen struktureret på følgende måde:

Uddannelsesforløb
Varighed: 3,5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 1, 7 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 2, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 3, 6 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 4, 7 uger

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelserne, som ligger inden for lager, transport og personvognsmekaniker.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På grundforløb 2 fylder de faglige kompetencer mere i undervisningen.

På skolen modtager eleverne undervisning i:

 • Gaffeltruck (certifikat)
 • Varebil (certifikat)
 • Grundlæggende afhugning
 • Dansk
 • Naturfag
 • Logistik og logistikstyring, brancherettet
 • Brancheintro og typiske arbejdsfunktioner
 • Håndtering, stuvning og surring af gods
 • Førstehjælp/brand/ADR kapitel 1.3

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb, eller at man har en mesterlæreraftale.

Er lærlingen over 25 år, bliver der tilrettelagt en individuel uddannelsesplan og hermed også et skræddersyet skoleforløb, hvor lærlingen ikke deltager i alle fag.

Hovedforløbet består af i alt 5 skoleophold.

I de mellemliggende perioder, hvor eleven er hos virksomheden, anbefales det, at man laver opgaver, der peger frem mod næste hovedforløb.

Læs mere om de faglige mål

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 1:

 • Introduktion til virksomheden
 • Kendskab til kundebetjening og transportpapirer
 • Hvis muligt, kørsel med varebil op til 3500 kg
 • Håndtering af gods
 • Brug af gaffeltruck/gaffelstabler/el-palleløfter
 • Surring af gods/stuvning og lastsikring

På skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Køreuddannelse, kat. B (tilrettelægges individuelt)
 • Lastbilkørekort C
 • EU-kvalifikationsbevis CUB/EU-bevis

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 2:

 • Kørsel med lastbil, kategori C
 • Rutine i køre-hvile tid, tachograf
 • Betjening, kontrol og sikring af lastbilens udstyr i forhold til tilladt vægt
 • Beregning af akseltryk i forhold til faktisk totalvægt + tilladt totalvægt
 • Sikkerhedsmæssig korrekt betjening og anvendelse af de almindeligste forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler
 • Hvis muligt, udføre entreprenørkørsel samt anvende udstyr efter gældende bestemmelser

På skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Lastbilkørekort C/E til hænger/sættevogn
 • EU-kvalifikationsbevis
 • Sættevogn m. modulvogntog
 • ADR-bevis
 • Fremmedsprog F (engelsk)
 • Samfundsfag F
 • Kundekontakt lastbilchauffør

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 3:

 • Rutine indenfor virksomhedens funktionsområder
 • Rutine i by- og landevejskørsel med påhængsvogn
 • Hvis muligt, tilkobling og kørsel med sættevogn
 • Selvstændige arbejdsopgaver med løbende kontrol og klargøring af køretøjer og transportmateriel
 • Arbejde med lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering i laddet
 • Arbejde med håndtering og transport af forskellige godstyper
 • Arbejde med grundlæggende stuvning/surring/lastsikring af gods og grundlag for dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling)
 • Hvis muligt, arbejde med farligt gods i emballager, inkl. kl. 1 og tank

På skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Fremmedsprog F (engelsk)
 • Valgfag: Brancherettet informations og kommunikationsteknologi
 • Valgfag: Vejen som arbejdsplads
 • Lastbilmonteret kran 8-30 TM
 • EU-kvalifikationsbevis

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 4:

 • Arbejde med lettere administrative opgaver, gerne med IT-baseret løsninger
 • Hvis muligt, arbejde med kraner 8-30 TM og korrekt anhugning

På skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Innovation og forandringsprocesser
 • Temperaturfølsomt gods
 • Kvalitet og miljø i logistikkæden
 • National og international transport

Vi anbefaler at lærlingen arbejder med følgende opgaver, inden vedkommende starter på hovedforløb 5:

 • Hvis muligt, kørsel med temperaturfølsomt gods
 • Arbejde med transportplanlægning, både national og international
 • Opnåelse af rutine inden for virksomhedens funktionsområde
 • Selvstændigt arbejde med rute- og transportplanlægning og relevante dokumenter

Hovedforløb 5 har fokus på at udføre og bestå svendeprøven.

På skoleperioden bliver eleven undervist i følgende:

 • Samfundsfag E
 • Internationale forhold (studietur til et EU land)
 • Blokvogn
 • Svendeprøve forberedelse
 • Teoretisk svendeprøve
 • Praktisk svendeprøve
 • Afslutning og fejring af de nye svende

Til virksomheden: Husk indsendelse af afsluttende praktikerklæring.