Gå til hovedindhold

Nyt projekt skal inspirere kommende studenter til faglærte karriereveje

12. marts 2024
Nyt projekt skal inspirere kommende studenter til faglærte karriereveje

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) modtager 1,4 millioner kroner fra Tietgenfonden og kan dermed indlede projektet “Hånd om generation ufaglært”. Projektet er designet til at udvikle innovative løsninger og skabe nye traditioner, der styrker den faglærte karrierevej.

”På UCH gør vi allerede en stor indsats for at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel på flere faglærte, men med støtten fra Tietgenfonden kan vi nu gå et spadestik dybere, og arbejde endnu mere målrettet med at inspirere flere gymnasieelever til at vælge en fremtid som faglært. Den mulighed er jeg utrolig glad for, vi glæder os til at komme i gang,” siger udviklingschef på UCH, Kirsten Skov Bertelsen.

I lyset af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds fremskrivninger, der forudser en mangel på 99.000 faglærte i Danmark inden 2030 og et overskud af 59.000 ufaglærte arbejdere uden beskæftigelse, retter UCH nu yderligere fokus mod denne voksende udfordring. Projektet vil bane vejen for at imødekomme dette skifte ved at styrke indsatsen overfor gymnasieelever, der endnu ikke har trådt den faglærte sti.

Projektet udgøres af fire kerneindsatser:

  1. Rejsen til faglært: Analyse af spørgeskemaundersøgelser og kvalitative fokusgruppe-interviews med over 2300 elever.
  2. Rollemodeller på gymnasierne: Rekruttering af gymnasier og afvikling af rollemodelbesøg med deltagelse af 2300 gymnasieelever og 30 rollemodeller.
  3. Fra ufaglært til faglært på virksomheden: Samarbejde med virksomheder for at sikre lærepladser og inddragelse i projektaktiviteter.
  4. Udbredelse og forankring: Deling af viden og erfaringer gennem diverse kanaler og udvidelse af rollemodelbesøg.
Elever sammen i kantinen
Rollemodeller skal inspirere til en karriere som faglært

Projektet skal etablere nye traditioner inden for gymnasiesektoren, der kan være med til at sikre, at gymnasieelever introduceres til erhvervsuddannelser på lige fod med andre uddannelsesveje. “Hånd om generation ufaglært” vil derfor udvikle et rollemodelskoncept, hvor gymnasieelever møder unge rollemodeller, der selv har valgt den faglærte vej efter deres studentereksamen.

Målet med projektet er, at 30 rollemodeller uddannes til at formidle deres faglige erfaringer og overtage undervisningen for 2300 elever på de deltagende gymnasier på udvalgte dage. Visionen er, at det udbredes nationalt til inspiration for gymnasieelever på tværs af hele landet.

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), som siden 2016 har haft succes med rollemodelbesøg i grundskolen, bliver en aktiv medskaber i projektet og kommer til at bidrage med brugbar erfaring og uddannelse:

“I EEO har vi stor erfaring med at rekruttere og uddanne rollemodeller fra vores landsdækkende indsats ‘Vejen til en Erhvervsuddannelse’, der er rettet mod grundskoleelever. Målet er, at flere unge vælger uddannelse på et oplyst grundlag. Vi mener, at gymnasieelever også skal præsenteres for erhvervsuddannelser som en attraktiv karrierevej efter gymnasiet. Vi glæder os til at bidrage til ‘Hånd om generation ufaglært’, så vi sammen med UCH kan sikre, at gymnasieelever træffer informerede valg om deres uddannelse og fremtid,” siger Julie K. Madsen, formand, EEO.

Tømrer måler træ op
Rejsen til Faglært og Virksomhedsfokus

Projektet vil også dykke ned i, hvad der motiverer studenter til at vælge en erhvervsuddannelse efter deres studentereksamen eller et sabbatår. Det vil adressere behovet for opkvalificering og brancheskift, hvilket er afgørende for, at beslutningen om uddannelsesvalg bliver enkel og overkommelig for målgruppen.

Samtidig sigter projektet mod at få en forståelse for de barrierer, virksomheder står over for i processen med at opkvalificere ufaglærte medarbejdere til faglærte. Denne indsigt vil blive omsat til praktiske værktøjer og koncepter, der kan inspirere både uddannelsesinstitutioner og virksomheder og bidrage til at uddannelsesvalget bliver så meningsfyldt og smidigt som muligt.

Fakta

En analyse lavet af Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd viser, at omkring 23.000 studenter under 30 år, hverken har gennemført eller er startet på en uddannelse fem år efter, de har afsluttet deres gymnasieuddannelse.