Gå til hovedindhold

Projekter på UCH

På UCH gennemfører og deltager vi i en række forskellige projekter inden for aktuelle undervisnings- og uddannelsesområder.

Igangværende projekter

Udvikling af grønne kurser til det merkantile område

Projektperiode: 
01.01.23 – 31.12.25

Projektet støttes af:
UVM puljen til grøn omstilling

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

 

Elever og personale på UCH rejser til Frankrig, Norge, Spanien eller Tyskland og lærer sprog og om arbejdspladser, skoler og kultur.

Eleverne går på sprogskole, arbejder i udvalgte virksomheder og er indkvarteret hos forskellige værtsfamilier. Det foregår som led i en såkaldt mobilitet, som har en varighed mellem to uger og en måned. Det giver udsyn og et boost til elevernes selvstændighed og evner til at begå sig i et internationalt miljø. Ofte følger en lærer med eleverne til destinationen i udlandet og er med til at sikre, at de falder godt til.

Tilsvarende gør vi brug af personalemobiliteter for lærere og ledere, hvor de følger undervisningen, besøger virksomheder og har bilaterale møder med lærere og ledere i partnerinstitutionen. Fokusområder for samarbejdet mellem personalet er: Uddannelse, digitalisering, internationalisering og bæredygtighed.

Projektperiode: 
01.01.21 – 31.12.23

Projekttype:
International

Projektet støttes af:
EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt.

Erasmus+ logo

Samarbejdspartnere i projektet:

 • International Hous Centre de Langues, Frankrig
 • Nord-Østerdal videregående skole, Norge
 • Advisers for International Programs in Spain SL, Spanien
 • Car-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg Kreises in Hennef, Tyskland
 • CASA, Internationale Sprachschule, Tyskland

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

I dette projekt vil vi udvikle, gennemføre og forankre tre bud på fremtidens faglige læringsrum på følgende erhvervsuddannelser:

 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Teknologi (smed, industritekniker, CNC-tekniker, automatik og proces, teknisk designer)

Projektperiode:
01.01.23- 31.12.24

Projektet støttes af:
Nordea Fonden

Kontakt
Louise Gravers Andersen
Projektleder
99 122 289
lga@ucholstebro.dk

 

 

Norion Consult er leadpartner på projektet og har stået for ansøgningen.

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed i Horsens er en anden primær aktør i projektet.

Projektperiode: 
01.12.23 – 31.12.24

Projektet støttes af:
The Nordic Sustainable Construction programme

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Projektet har fokus på at rekruttere flere elever ind i erhvervsuddannelserne, herunder at tiltrække de elever, hvor teoretisk/praktisk arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling vil fremstå som et alternativ til en almen gymnasial uddannelse og dels at tiltrække elever, der er uafklarede omkring fag, men som kan se sig selv i tematiseringen.

Det forventes, at første udbud af Grøn GF1 vil ske foråret 2024 og at der rekrutteres 15-20 elever.

Projektperiode: 
01.01.23 – 31.12.25

Projektet støttes af:
UVM puljen til grøn omstilling

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

 

Formålet med projektet er at udvikle løsninger og skabe nye traditioner til målgruppen, der både kan være med til at vende den nedadgående udvikling i elevoptaget på erhvervsuddannelserne blandt de 18-24 årige, nedbringe antallet af studenter, som hverken har fået en uddannelse eller er i gang med en uddannelse fem år efter de har fået studentereksamen og generelt nedbringe antallet af ufaglærte.

Projektperiode:
01.01.24- 31.12.26

Projektet støttes af:
Tietgen Fonden

Kontakt
Louise Gravers Andersen
Projektleder
99 122 289
lga@ucholstebro.dk

 

Holstebro Kommune er leadpartner på projektet, som går ud på at etablere et makerspace-netværk af læringslaboratorier på tværs af otte skoler i kommunen og UCH.

UCH’s makerspace på HTX bliver det centrale læringslaboratorium i netværket og skal supportere en række lokale læringslaboratorier på de deltagende folkeskoler. Herigennem vil vi sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer. Formålet er at fremme elevernes science-kapital og styrke deres nysgerrighed og interesse for uddannelser inden for STEM-området. Men samtidig også understøtte en grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig dannelse for alle elever, uanset et fremtidigt valg af uddannelse og karriere.

Projektperiode: 
01.01.22 – 29.06.25

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Villum Fonden

Villum Fonden logo

Kontakt
Lars Skjærbæk
Projektleder
28 15 36 34
lsk@ucholstebro.dk

UCH samler fødevareuddannelserne på den halve plads i den gamle slagterfagskole.

Visionen er at skabe en moderne og bæredygtig fødevareskole, hvor tværfagligheden og samarbejdet på tværs af de fire fødevareuddannelser er i fokus, samtidig med at de faglige og sociale elevmiljøer både inde og ude får et markant løft.

Med et helt nyt multikøkken får eleverne fra alle fødevareuddannelserne mulighed for at arbejde sammen på nye måder. Samtidig med at især besøgende folkeskoleelever kan få et godt og tidssvarende indblik i fødevarefagene og i de muligheder fødevare-uddannelserne tilbyder.

Projektperiode: 
01.10.23 – 01.01.26

Projektet støttes af:
A. P. Møller Fonden

Kontakt
Louise Gravers Andersen
Projektleder
99 122 289
lga@ucholstebro.dk

Gennem projektet vil vi styrke elevernes internationale udsyn samt deres personlige, faglige og sociale dannelse ved at udvikle og dernæst tilbyde lærlinge på 7. hovedforløb et nyt fag ”Teknisk innovation auto”. Faget skal som udgangspunkt foregå i Hamborg i samarbejde med Berufliche Schule für Fahrzeugtechnik og et lokalt dealership.

Projektperiode:
01.01.25- 01.09.25

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Uddannelsespuljen Region Midtjylland

Region Midtjylland logo

Kontakt
Louise Gravers Andersen
Projektleder
99 122 289
lga@ucholstebro.dk

PSB er et socialfondsprojekt med fokus på trivsel og fastholdelse af EUD-elever i overgangene.

For mange elever falder fra i overgangene omkring GF1 og GF2.  Ved at have et større fokus på elevernes trivsel og udvikle aktiviteter, der skaber større trivsel, kan vi fange eleverne, før de falder fra.

Projektet tager afsæt i 3 elementer der tilsammen bidrager til indsigt og udvikling omkring elevers trivsel støtte til fastholdelse:

Eleverne deltager hver måned i en særlig udvikles trivselsundersøgelser, der bidrager med viden om den aktuelle trivsel på holdene. Gennem mikromålingerne, kan man som lærer og leder, få indblik i, hvad der sker her og nu på afdelingen.

Lærerne deltager i kompetenceudviklingsforløb der tager afsæt i den præcise kontekst, de befinder sig i, med eleverne. Gennem korte kurser, er der mulighed for at få redskaber og dele erfaringer, omkring udfordringer i undervisningen.

Der udvikles og afprøves aktiviteter i et samarbejde med andre skoler, der bidrager til viden om, hvad der virker og samtidig kan inspirere på tværs af skoler.

Dette er et samarbejde mellem 11 erhvervsskoler i Region Midt, der skal udvikle og inspirere på tværs af skolerne.

Projektperiode:
01.01.23 – 31.12.25

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:

Region Midtjylland

Den Europæiske Socialfond

Kontakt
Karin Spelling-Sørensen
Projektleder
99 122 485
kss@ucholstebro.dk

Herningsholm Erhvervsskole og Uddannelsescenter Holstebro vil i samarbejde med Studievalg Danmark, Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune og lokale gymnasier og virksomheder udvikle værditilbud med fokus på bæredygtighed for at inspirere flere ufaglærte studenter til at gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse.

“Studenter til STEM-erhvervsuddannelser” er rettet mod de tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er stor efterspørgsel efter elever og gode karrieremuligheder med et svendebevis i hånden. Fx tømrer, VVS, industritekniker, mekaniker, smed, snedker, elektriker og murer.

Projektperiode:
01.04.22 – 31.12.24

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Novo Nordisk Fonden

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

En donation til teknisk udstyr og/eller undervisningsmaterialer til støberiteknikeruddannelsen.

Projektperiode: 
01.12.21 –

Projekttype: 
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Birn Fonden

Birn Fonden Logo

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Projekt VUF er et projekt finansieret af den Regionale Uddannelsespulje, der handler om, at flere voksne unge gennemfører en erhvervsuddannelse og bliver faglærte.

Projektet arbejder med to indsatsområder/tilgange til at flere voksne unge får en erhvervsuddannelse:

1) Rekruttering af flere voksne unge ind i erhvervsuddannelserne.

2) Fastholdelse af voksne unge i erhvervsuddannelserne.

Der tages udgangspunkt i den voksne unge, der er omdrejningspunktet for tilrettelæggelse og
gennemførelse af konkrete aktiviteter.

UCH er leadpartner, de øvrige skoler i projektet er Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Skive College, UCRS, Mercantec, Learnmark, Tradium og Aarhus Tech.

Projektperiode: 
01.08.23 – 30.07.25

Projektet støttes af:
Region Midtjyllands Uddannelsespulje

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

Projektet vil arbejde med at styrke den gode og inspirerende STEM-undervisning, og det gøres gennem en praksisnær, undersøgelsesbaseret, anvendelses og problemorienteret, mulig tværfaglig og lærerig undervisning.

Projektet vil:

 • skabe ny viden om hvordan vi kan styrke rammer og vilkår for kompetenceudviklingen, så der er tid, rum og kompetencer til den gode og inspirerende STEM-undervisning.
 • udvikle og tilpasse rammer og vilkår for undervisningen og underviserne, så de i højere grad skaber mulighed for god og inspirerende STEM-undervisning
 • udvikle og forny undervisningsforløb og/eller –tilbud, der arbejder med at skabe god og inspirerende STEM-undervisning.

Projektperiode:
1. 1. 23 – 30. 06. 25

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Uddannelsespuljen Region Midtjylland

Den Europæiske Socialfond

Logo Den Europæiske Socialfond

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

Afsluttede projekter

Gennem arbejdet med de fysiske rammer i Business vil vi skabe en langt større synlighed om, at vi befinder os på en skole med merkantile uddannelser. Vi vil i afdelingens indretning tydeliggøre arbejdsmetoderne inden for de merkantile fag og den faglige identitet, eleverne er på vej til at tilegne sig. Det skal lyse ud af artefakter og udsmykningen i klasselokaler og fælleslokaler, at her bliver man uddannet inden for kontor, handel eller detailhandel, og at det er fedt. Ligesom praktikvirksomhederne skal promoveres, så de også kommer til at stå tydeligt i elevernes bevidsthed og ansporer dem til at søge lærepladser.

Formålet med projektet er således at styrke elevernes faglige identitet gennem inspirerende fysiske rammer.

Projektperiode: 
01.08.21 – 30.06.23

Produkter:

Som led i projektet er der udarbejdet to produkter:

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeriet logo

Projektet omhandler etablering og drift af en mobil enhed (kassevogn/trailer), der gennemfører undervisning/vejledning/praktisk opgaveløsning med afsæt i principper om bæredygtighed på efterskoler, folkeskoler mv.

Projektperiode: 
01.01.22 – 31.12.23

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Det Faglige Udvalg for Tømrerfagenes byggeuddannelser

Byggeriets uddannelser logo

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

Projektet har to hovedmål; dels at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små- og mellemstore virksomheder, og dels at foretage et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS). Projektarbejdet udføres i de etablerede LKS’er, og der bliver dermed et tættere samarbejde mellem tre offentlige systemer, hvilket ifølge projektets hypotese er til gavn for virksomhederne. Der findes 15 LKS’er i Region Midtjylland.

Overordnet set handler KOMPETENCEFORSYNINGmidt om at tilvejebringe de kompetencer, små- og mellemstore private virksomheder efterspørger. I Akse 4 projektet: Erhvervsfaglige kompetencer er målet at løfte beskæftigede og ledige et uddannelsesniveau, fra ufaglært til faglært.

Projektet består af 4 aktiviteter, Opsøgende arbejde, Arbejde med rekrutterede virksomheder, Gennemførelse at erhvervsfaglig uddannelse af medarbejdere og Gennemførelse af erhvervsfaglig uddannelse af efterspurgt arbejdskraft.

Projektperiode: 
Indtil 30.09.22

Projekttype:
Samarbejde med erhvervslivet og jobcentre

Projektet støttes af:
EU Socialfond

Samarbejdspartnere i projektet:

 • Erhvervshus Midtjylland (lead partner)
 • Learnmark Horsens (koordinerende partner)
 • Mercantec (koordinerende partner)
 • UCH (koordinerende partner)
 • Erhvervsskoler i Region Midt
 • Jobcentre i Region Midt
 • Erhvervsservice i Region Midt

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

Formålet med projektet er at styrke fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed som en del af dannelsesbegrebet på EUD- og EUX-området. Projektet har sit udgangspunkt i FN’s Verdensmål og primært i målene 4 (Kvalitetsuddannelse), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (Partnerskaber for handling).

Projektet udgøres af fire faser, hvor fase 1 og 4 vedrører forberedelse af projektets forløb, indhold og gennemførelse på de deltagende skoler samt perspektivering i forhold til det videre arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på EUD-området.

Faserne 2 og 3 retter sig mod medarbejdere og udviklingsaktiviteter rettet mod elever på GF1 og GF2 samt en gennemførelsesfase, hvor der arbejdes med bæredygtighed i undervisningen.

De medvirkende lærere deltager i kurset ”Bæredygtighed i undervisningen”, der er skræddersyet til projektet og gennemføres af VIA University College. Tre afdelinger på UCH indgår i projektet: Business, Fødevarer og Personvognsmekaniker.

Projektperiode: 
01.02.20 – 01.06.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Region Midtjyllands Uddannelsespulje

Region Midtjylland logo

Samarbejdspartnere i projektet:

 • Skive College (lead partner)
 • Asmildkloster Landbrugsskole
 • SOSU STV
 • Tradium
 • Viden Djurs

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Præsentation af projektet:
Projektet går på to ben. Gennem projektet vil vi dels tiltrække flere elever fra efter-, folke- og friskoler til de tekniske EUX-uddannelser, og vi vil dels spore studenter ind på muligheden for en teknisk EUD-uddannelse i forlængelse af studentereksamen.

Eleverne i grundskolen vil vi nå i tre steps: Gennem nye former for orientering om de tekniske EUX-uddannelser i de tre skoleformer; gennem tilbud om nyt introkursus, “EUX-tech”, for elever i 8. klasse, og gennem tilbud om nyt brobygningsforløb, “EUX-tech, STEM-fremtid”, for elever i 9. og 10. klasse.

Som led i gymnasieelevernes studievejledning orienteres om muligheden for en teknisk erhvervsuddannelse i forlængelse af den gymnasiale uddannelse, så nogle af de kommende studenter få et bedre grundlag for deres fortsatte karrierevalg.

Projektperiode: 
01.01.20 – 31.12.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Teknologipagten

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Formålet med projektet er, at eleverne opnår større indsigt i, hvordan virksomheder inden for fødevarebranchen fungerer. Det vil vi opnå gennem et samarbejde med udvalgte virksomheder, hvor vi udvikler en virkelighedsnær undervisningspraksis gennem brug af praktikumopgaver, hvor eleverne løser udviklingsopgaver stillet af virksomhederne.

Praktikumopgaven vil have karakter af en udviklingsopgave, hvor virksomheden beder eleverne om at komme med deres bud på løsningen af en udfordring, som virksomheden står med. Fx kan en bagervirksomhed have et ønske om at køre et tilbud på en fredagskage til fire personer inden for et givet budget. En slagterbutik vil indføre en ny sandwich i sit sortiment osv.

Undervejs i forløbet er eleverne i kontakt med virksomhederne. Det kan foregå via mail, telefonisk, gennem chat, på Facebook osv. Gerne lidt uformelt, hvor eleverne kan sende et billede og få en hurtig sparring tilbage. I samarbejdet med virksomhederne vil vi forsøge at finde kontaktpersoner på virksomhederne, som har en særlig interesse i dette. Fx en ung gastronom, der gerne vil bidrage med sin (nyerhvervede) faglighed til eleverne, der måske kommer i lære i restauranten, hvor han arbejder.

Arbejdet med praktikumopgaven tilrettelægges, så den også peger frem mod grundforløbsprøven.

Projektperiode: 
01.08.21 – 30.06.23

Produkt
Som led i projektet er der udarbejdet to undervisningsforløb. Hent undervisningsforløbene her.

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeriet logo

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Projektet har til formål at motivere 650 beskæftigede og ledige til at deltage i almen uddannelse. Projektet gennemføres i et koordineret samarbejde mellem jobcentre, fagforbund/a-kasser samt VUC og erhvervsskoler i RAR Vestjylland og har fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor projektaktørerne et tæt samarbejde deltager i projektets indsatser, herunder koordinering af virksomhedskontakten, screening af ledige og beskæftigede, motivering og vejledning af beskæftigede og ledige samt et samarbejde ift. at bringe deltagerne videre til erhvervskompetencegivende uddannelse eller i job.

Projektet er forankret i KompetencePartner MidtVest.

Projektperiode: 
01.05.21 – 30.04.23

Projekttype:
Samarbejde med erhvervslivet og jobcentre

Projektet støttes af:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Samarbejdspartnere i projektet:

 • Erhvervsskoler og VUCere i KompetencePartner MidtVest
 • Jobcentrene i RAR Vestjylland
 • Fagforbund og a-kasser i RAR Vestjylland
 • AMK MidtNord

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

Projektet har et todelt fokus. Dels på at sikre flere nye elever til EUD ved at arbejde med bedre overgang fra grund- og efterskoler og udvikling af praktikforløb, camps og lignende, hvor børn og unge får berøring med erhvervsskolerne. Dels på fastholdelse, hvor det handler om at udvikle undervisningens indhold og rammer, så flere elever gennemfører erhvervsuddannelsen, de er startet på.

I Holstebro-området gennemføres 10 forskellige aktiviteter:

– Brobygning mellem FGU og EUD
– Undervisningsforløb for grundskolen
– Sommercamps, træning til EUD-optagelsesprøve
– Fastholdelsesforløb på EUD
– Sommercamps for 6.-10. klasse
– Infomateriale til sociale medier
– E2E, for efterskoler
– På vej til første undervisningsforløb på erhvervsskolen
– Bæredygtighed og FN’s Verdensmål, for efterskolerNysgerrig på EUD/EUX, for efterskoler

Læs mere om de enkelte aktiviteter og projektet som helhed her:

https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-uddannelsesinstitutioner/socialfondsprojekter/eud-for-alle/

Projektperiode: 
01.10.19 – 30.09.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:

 • Region Midtjylland
 • Den Europæiske Socialfond
 • Decentrale erhvervsfremmemidler

Samarbejdspartnere i projektet:

Projektet er organiseret i seks lokalområder dækkende hele Region Midtjylland, og omkring en styregruppe, hvor der sidder en bred gruppe af aktører, herunder de lokale tovholdere, brancheorganisationer, efterskoleforeningen m.fl.

Region Midtjylland er leadpartner på projektet. UCH er tovholder for Holstebroområdet, hvor vi har disse samarbejdspartnere:

 • Asmildkloster Landbrugsskole
 • FGU Skolen HLSS
 • Skive College
 • SOSU Midt Vest
 • SOSU STV

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

På HHX og HTX vil vi gøre entreprenørskab gennemgående i samarbejde med lokale virksomheder, så eleverne bliver entreprenante, og flere spores ind på et arbejdsliv som iværksættere.

Projektet består af et projekt for eleverne, som vi kalder Boomerang.
”Boomerang” er et samarbejdsprojekt mellem htx- og hhx-elever fra UCH, Nupark, Ingeniøruddannelsen på VIA og lokale virksomheder, hvor eleverne skal løse konkrete problemstillinger for virksomhederne og udvikle nye produkter. Næsten alle elever fra hhv. 2. htx og 3. hhx deltager og konkurrerer om den bedste løsning. Fem grupper går videre i et talentudviklingsforløb i Nupark, hvor finalen står til sidst.

I projektet kommer både lærere og elever ind i nye fora, hvor de skal arbejde sammen med nogen, som ser på tingene fra et andet perspektiv, end de selv gør. ”VIA University College – Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab” følger projektet og er med til at kvalificere det.

Læs mere om Boomerang og projektet her: https://www.ucholstebro.dk/gymnasier/boomerang/

Projektperiode:
01.06.19 – 31.08.21

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:

Region Midtjyllands Uddannelsespulje

Region Midtjylland logo

Samarbejdspartnere i projektet:

 • VIA University College – Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Få unge ved hvordan hverdagen på et kontor ser ud. Derfor vil vi gennem indretning og illustrationer på skolen skabe omgivelser som kan være med til at fremme den faglige identitet på kontoruddannelsen.

Det kan fx være gennem billeder, inventar og indretning.

En indretning som fremmer den faglige identitet for kontor skal give mulighed for at simulere hverdagen på et kontor gennem undervisningen og dermed fremme den faglige identitet, så flere kan se sig selv i en hverdag som kontorelev.

Projektperiode:
1. 1. 23 – 31. 12. 23

Projektet støttes af: 

Region Midtjylland og Den Europæiske Socialfond

I projektet fokuserer vi på FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Med udgangspunkt i ”Vugge til vugge”-princippet og cirkulær økonomi vil vi arbejde med bæredygtighed på en innovativ og handlingsorienteret måde. Både teoretisk og praktisk, kunstnerisk og håndværksmæssigt. I et dannelsesperspektiv.

Vi samarbejder med ressourceselskabet Nomi4s, som vil stille viden og materialer fra deres materialegenbrugslagre til rådighed for os. Ligesom vi indgår samarbejde med GoGreen og andre virksomheder.

Fem ungdomsuddannelsesinstitutioner deltager i projektet, der omfatter elever på HTX, EUD og EUX.

Formålet med projektet er, at eleverne forstår tekniske og biologiske kredsløb og bliver opmærksomme på, hvordan de kan medvirke til at mindske forbruget af ressourcer og stoppe spild af materialer inden for deres fag og uddannelser på en bæredygtig måde.

Afhængigt af de konkrete elever, vil vi i de forskellige lærings-sammenhænge arbejde med ressourcer og materialer med brug af modellen ”Reduse – Reuse – Recycle – Rethink”, så eleverne opnår en bevidsthed om biologiske og tekniske kredsløb og kan se egne handlemuligheder fremadrettet som faglærte eller videreuddannede.

Ved at arbejde med de bæredygtige aspekter forbundet med produktion og forbrug på GF1, GF2 og HTX er der potentialer for eleverne til at gøre en forskel, når de fortsætter i hovedforløb/virksomhedspraktik og videreuddannelse, hvorfor formålet også er, at eleverne perspektiverer FN’s Verdensmål 12 hertil. Herigennem er målet også, at projektet bidrager til elevernes almene dannelse.

Projektperiode: 
01.01.21 – 31.03.23

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Region Midtjyllands Uddannelsespulje

Region Midtjylland logo

Samarbejdspartnere i projektet:

 • Mercantec, Smedeafdelingen
 • SOSU Holstebro
 • SOSU STV
 • SOSU Østjylland

UCH er leadpartner på projektet. Fra UCH deltager HTX-afdelingen og Teknologi-afdelingen.

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Formålet med studieturen er at give eleverne viden om og kendskab til Færøerne gennem mødet med landet og unge herfra.

Hovedparten af mekanikerelever har ingen idé om, hvad Færøerne indebærer. Mange af dem er ret bundet til Holstebro-egnen og vil kunne få et stort personligt, fagligt og socialt udbytte af at møde kulturen, sproget og job- og uddannelsesmuligheder i en helt anden geografi.

Forud for studieturen vil vi indlede et samarbejde mellem grundforløb 2 elever, lærere og ledere på mekanikeruddannelserne på Glasir – Tórshavn College og UCH, så vi får tilrettelagt og gennemført en studietur, som alle parter fra skolerne tager ejerskab for.

Studieturen har faglige elementer, hvor eleverne besøger mekanikerværksteder i Tórshavn og på en af de mindre øer og undersøger, hvordan en bil skal være udstyret til at køre på de færøske veje.

Der vil være aktiviteter, som giver eleverne indblik i færøsk kultur, klima og samfundsforløb. Ligesom eleverne vil møde unge færøske elever, der er i gang med personvognsmekanikeruddannelsen, og herigennem etablere ung til ung relationer.

Projektperiode: 
01.01.20 – 30.06.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeriet logo

Samarbejdspartnere i projektet:

 • Glasir – Tórshavn College

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Formålet med studieturen er at give HHX-eleverne viden om og større forståelse for rigsfællesskabet. Dette med udgangspunkt i bæredygtighed og udfordringer knyttet hertil.

De deltagende elever går på studieretningen ”Samfund og bæredygtighed”. Inden studierejsen vil de arbejde med en række emner som forberedelse til turen. Primært i fagene engelsk, afsætning, international økonomi og samfundsfag, hvor de fx vil arbejde med de økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark, udenrigspolitiske interesser og sociale forhold i de to lande. Særligt er der i studieretningen lagt vægt på bæredygtighed både i økonomisk og social forstand, hvor eleverne forud for turen vil arbejde med bæredygtigt forbrug og produktion, samt måle effekterne af CO2-udledning i en dansk – grønlandsk relation.

Under besøget i Grønland vil vi besøge ”Departementet for Udenrigsanliggender”, ”Departementet for Natur og Miljø” og private virksomheder inden for turisme, fiskeri og industri. Ligesom vi skal på en guidet tur til den forladte by Qoornoq.

For at sikre ung-til-ung relationer på studieturen har vi indledt et samarbejde med GUX Nuuk, hvor vores elever får mulighed for at møde en grønlandsk gymnasieklasse ansigt til ansigt og følge undervisningen her.

Forud for studieturen vil vi gå i nærmere dialog med GUX Nuuk med henblik på, at de to elevgrupper får indblik i hinandens uddannelsesmuligheder, kultur og livsomstændigheder. Fx ved at lade de to klasser mødes om det fælles tema ”Bæredygtighed”.

Projektperiode: 
01.08.20-30.06.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeriet logo

Samarbejdspartnere i projektet:

 • GUX Nuuk

Gennem projektet vil vi fremme en iværksætterkultur på UCH’s uddannelser, så eleverne bliver entreprenante og spores ind på et arbejdsliv som iværksættere i Nordvestjylland.

Dels generelt og dels specifikt inden for støberibranchen.

Vi vil etablere et makerspace, hvor eleverne, med brug af teknologi og nye læringsmetoder, arbejder med STEM-fagene og kan udvikle ideer, eksperimentere og lave prototyper i en professionel kvalitet. Og vi vil etablere et mini-støberiværksted, hvor eleverne kan afprøve støberiprocesser.

For at realisere formålet vil vi samle en række vigtige teknologiske værktøjer i makerspace, så eleverne får et inspirerende innovationsmiljø, hvor de kan gøre brug af nye læringsmetoder, eksperimentere, udvikle og afprøve deres ideer på tværs af uddannelser og lave præcise prototyper.

Desuden vil vi indrette en særlig støberiafdeling til undervisning af grundskoleelever, hvor eleverne omsætter deres 3d-modeller fra TECH-lab, afprøver støbeprocesser og stifter bekendtskab med støberiteknikeruddannelsen og robotteknologi.

Projektperiode: 
01.06.20 – 31.03.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Færchfonden

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

Formålet med projektet er at styrke relationerne mellem eleverne, så alle elever kommer til at ”høre til” og være en del af fællesskabet. Både det faglige fællesskab og fællesskaber på venskabelig basis. Dermed skal projektet både bidrage til øget trivsel og mindre frafald.

Projektet består af en række aktiviteter for eleverne, fx:

 • Teambuildingsdage
 • Faglige udflugter
 • Etablering af trivlselsrum, både ude og inde

Projektperiode:
01.12.21 – 30.11.23

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:
Børn- og Undervisningsministeriet – Udlodningsmidler til undervisning

Kontakt
Marianne Katrine Husted
Projektleder
99 122 401
mhu@ucholstebro.dk

 

Gennem projektet vil vi etablere et område med idrætslige faciliteter og skabe et socialt miljø omkring disse, som appellerer til aktiviteter og fællesskab for forskellige målgrupper: børn, unge, voksne og ældre. Stedet kan bruges af UCH’s elever i skoletiden og andre målgrupper uden for skoletiden.

De idrætslige faciliteter vil være: en overdækket træningspavillon i tre moduler, en trampolin, en solid stander og net til basketboldspil, en petanquebane og disc-golf. På området etableres også et overdækket opholdssted i form af en pavillon med åbne sider og bordbænkesæt. Opholdsstedet giver både mulighed for socialt samvær og mulighed for at følge med i de idrætslige aktiviteter.

Projektperiode:
01.08.22- 31.12.23

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:

Færchfonden og Lokale & Anlægsfonden

 

9 skoler gennemfører frem til september 2022 et projekt medfinansieret af Den Europæiske Socialfond – Vejen til Erhvervsfaglig Uddannelse og Vækst.

Projektet giver de deltagende erhvervsrettede skoler mulighed for at hjælpe virksomheder og deres ansatte samt jobsøgende til en nemmere vej fra ufaglært til faglært.

Projektet er bygget op omkring 5 aktiviteter:

 1. Grundfortællinger om EUV
 2. Målrettet opsøgende virksomhed
 3. Vejledning af ansatte og ledige
 4. Motivation ifm. gennemførelse af RKV
 5. Gennemførelse af EUV

Projektet bygger på en grundtanke om en håndholdt og motiverende indsats overfor deltagerne i projektet.

Projektperiode: 
Indtil 30.09.22

Projekttype:
Pædagogisk

Projektet støttes af:

 • Den Europæiske Socialfond
 • Decentrale erhvervsfremmemidler.

Samarbejdspartnere i projektet:

UCH er lead partner på projektet og samarbejder med:

 • Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
 • UCRS
 • Skive College
 • AMU Nordjylland
 • HEG
 • EUC Nord EUC Nordvest
 • ZBC

Kontakt
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
99 122 274
lbf@ucholstebro.dk

Redegørelser