Gå til hovedindhold
Elever griner til hinanden

STEP10

UCH’s 10.klasse

Et år med afklaring og masser af gode oplevelser!

Ta’ et år i 10. klasse på STEP10, hvor du kan udforske mulighederne for ungdomsuddannelse og samtidig have det sjovt og hyggeligt med dine kammerater. På STEP10 bliver du en del af et inspirerende ungdomsmiljø, hvor du kan trives og udvikle dig.

Her får du muligheden for at udfordre dig selv både fagligt og personligt, så du kan udnytte dine evner og styrke dine kompetencer. STEP10 tilbyder fire forskellige profiler, såsom GYM10, EUD10, FLEX10 og FLEX10 OBU (ordblindeklasse). Du har muligheden for at vælge den retning, der passer bedst til dine interesser og ambitioner.

STEP10 handler ikke kun om uddannelsesafklaring – det er også et år, hvor du kan skabe minder og opleve sjove og hyggelige stunder med dine kammerater. Sammen kan I støtte hinanden, udforske nye områder og skabe et fællesskab, der varer livet ud.

Så tag det første skridt mod din fremtid på STEP10, hvor afklaring og sjov går hånd i hånd. Dette år vil være en tid med personlig vækst, nye venskaber og spændende opdagelser. Lad STEP10 være din vej til succes og en ungdomsuddannelse, der passer perfekt til dig.

VÆLG DIN PROFIL

Tid til at dyrke din sport

STEP 10 har et samarbejde med Holstebro Elitesport & Sportsakademi.

Det betyder, at STEP 10 i samarbejde med Holstebro Elitesport finder de løsninger, der skal til, så du på STEP 10 kan få elitetræning og skole til at passe sammen.

Vi har blandt andet en buddy-ordning, så du får noter, materialer m.m., selv om du eventuelt er bortrejst pga. stævner, mesterskaber etc. Ved samtalen med lærerne i marts/april skal du nævne, at du er tilknyttet Holstebro Elitesport.

Fokus på elever med ordblindhed

Er du testet ordblind? På STEP10 har vi alle forudsætninger for at give dig et år, hvor du bliver rustet til at vælge den ungdomsuddannelse du interesserer dig for uden at skulle lade ordblindhed begrænse dig.

FLEX10 OBU er STEP10’s profil, der er særligt designet for dig med dysleksi.

Læse og skriveteknologi for ordblinde er en integreret del af undervisningen i alle fag. Klasselæreren har en diplomuddannelse i; læsevejledning, ordblindeundervisning og læse – skriveteknologi. I FLEX10-OBU brobygger vi med erhvervsuddannelserne, gymnasierne og HF for ordblinde elever i Nørre Nissum.

Pædagogisk didaktisk grundlag for elever med dysleksi

Målet er at give unge mennesker med læse- og stavevanskeligheder et skoleophold, hvor de sammen med ligestillede kammerater får styrket selvtilliden og selvværdet. Det, at dysleksiklassens elever har specifikke læse- og skrivevanskeligheder, skal ikke begrænse deres muligheder for læring og fremtidige uddannelsesvalg.

Vi tilstræber et stort udbud af LST (læse- og skriveteknologi), der kan bruges i alle fag, så eleverne fagligt og menneskeligt bliver rustet til at komme videre i et ungdomsuddannelsesforløb.

Vi har erfaring med, at denne elevgruppe kan være ramt på selvtilliden, hvorfor klassen løbende arbejder med elevernes egen selvforståelse og deres mestringsstrategier.

Du kan også vælge at gå i en af vores andre profilklasser.
Hvis du ønsker denne mulighed, bliver du tilbudt hjælp fra en læsevejleder, der afholder små kurser i de læse- og skriveteknologier vi benytter på STEP10.

FAQ

Vi har første undervisningsdag for skoleåret 2023/2024 mandag den 7. august 2023.

Ja, hvis du bor i Holstebro Kommune og har mere end 9 km til skole (ifølge krak.dk) kan du få buskort. Buskortet skal ansøges via STEP 10 i forbindelse med indskrivningssamtalen, og ansøgningen skal afleveres til STEP 10 inden sommerferien.

Da 10. klasse lovgivningsmæssigt ikke er en ungdomsuddannelse, kan du ikke søge om ungdomskort til ungdomsuddannelser.

STEP 10-fag er fag, som udbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. Varigheden af hvert fag er 3 gange á 6 timer. I løbet af et skoleår kan du nå at få tre forskellige fag. Undervisningen foregår på de forskellige ungdomsuddannelser og det er også undervisere på EUD, HHX, HTX, STX og HF som er dine undervisere på STEP 10-fagene.

Du kan vælge mellem 5 forskellige linjer på Step10:

 • Praktik
 • Penge og investering
 • Kreativt udtryk
 • Science og innovation
 • Sundhed og psykologi

Undervisningen på linjedagene foregår på tværs af stamklasserne og strækker sig over 9 onsdage fra kl. 8.00-12.50. Du bliver præsenteret for linjefagene omkring jul, hvorefter du vælger det, der interesserer dig mest.

Ja, der er frit skolevalg. Elever fra andre kommuner er velkomne på STEP 10, du er dog ikke garanteret en plads.

Hvis du kommer fra en anden kommune, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan få gratis buskort fra Holstebro Kommune.

Alle elever i 9. klasse kan via optagelse.dk søge ind på STEP 10.

Optagelsesskemaet skal være udfyldt inden den 1. marts.

Det er først ved indskrivningssamtalen, at du vælger hvilken profil, du ønsker.

Indskrivningssamtalen finder sted i slutningen af marts/starten af april.

Har du brug for en snak inden ansøgningen skal sendes, kan du altid kontakte os.

Ved indskrivningssamtalen skal der foretages en masse valg. Det er vigtigt, at både du og dine forældre deltager ved samtalen.

Du skal foretage følgende valg:

 • Vælg mellem EUD10, FLEX10, FLEX10 OBU og GYM10 – se under de forskellige profiler, hvilke krav de forskellige profiler kræver
 • Vælg STEP10-fag første runde
 • Buskortansøgning udfyldes – kræver forældreunderskrift
 • Tilladelsesseddel underskrives (kørsel, PPR-samarbejde, foto)
 • Tilladelsesseddel til testning for rusmidler
 • FLEX10-elever skal vælge mellem tysk eller fysik
 • Tilmelding til studietur
 • Tilmelding til prøver

På GYmCrawl kommer du i brobygning på HHX, HTX, STX, HF og EUX.

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10. klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin.

Om du ønsker en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse, er du godt på vej med et år hos STEP10.