Gå til hovedindhold

Læringsmål

Teknisk designer

Elever på teknisk designer har mulighed for at vælge to hovedområder: bygge & anlæg og industriel produktion.

Eleverne vælger retning på deres hovedforløb.

På UCH er uddannelsesforløbet til teknisk designer struktureret på følgende måde:

Varighed: 3,5 år – uddannelsestart i januar

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Praktik, 37 uger

Hovedforløb 1, 10 uger

Praktik, 12 uger

Hovedforløb 2, 10 uger

Praktik, 17 uger

Hovedforløb 3, 10 uger

Praktik, 12 uger

Hovedforløb 4 & 5, 10 uger

Praktik, 7 uger

Grundforløb 1 og 2

Praktik

Hovedforløb

Varighed: 3,5 år – uddannelsesstart i juni

Grundforløb 120 uger

Grundforløb 220 uger

Praktik, 23 uger

Hovedforløb 1, 10 uger

Praktik, 17 uger

Hovedforløb 2, 10 uger

Praktik, 11 uger

Hovedforløb 3, 10 uger

Praktik, 17 uger

Hovedforløb 4 & 5, 10 uger

Praktik, 17 uger

Grundforløb 1 og 2

Praktik

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte for 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelser, som ligger inden for Teknologi.

Foruden teknisk designer, kan det være smed, elektriker, data og kommunikation, industritekniker og støberitekniker.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På uddannelsen til Tekniske designer introduceres eleverne til både Industriel produktion og bygge & anlæg. Eleverne får kendskab til programmer som Auto Cad, Solid Work, Revit, GIS mm. Udover fagspecifikke fag indeholder forløbet grundfag, som dansk på E-niveau, matematik E-niveau og engelsk F-niveau.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb 2 indenfor Teknisk designer, eller at man har en mesterlæreraftale.

Hovedforløbet består af 4 skoleophold med en varighed på hver 10 uger. Hovedforløb 4 og 5 har hver en varighed på 5 uger, men er sammensat i ét samlet forløb på 10 uger. På HF5 arbejdes der udelukkende med svendeprøven

For hvert skoleophold arbejdes der med opfyldelse af forskellige faglige mål angivet af Industriens uddannelse.

Læs mere om de faglige mål

I løbet af praktikperioderne forventes det, at eleverne arbejder med emner i henhold til lærepladserklæringen.

Hovedforløb 1 har en varighed på 10 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Derudover indeholder forløbet grundfaget matematik på D-niveau.

Fagspecifikke fag:

 • 3D afbildning af bygninger
 • Teknisk dokumentation
 • Bygningskonstruktioner og prisoverslag
 • Beregning og konstruktion
 • Fremstilling af tekniske tegninger
 • Energi rigtigt byggeri
 • Bygningsdetaljer

Fælles fag:

 • Planlægning, formidling og samarbejde i projekter
 • Virtuelt reality og augmentet reality

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor teori kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; Industriel produktion og Bygge/anlæg.

På hovedforløb 1 afsluttes fagene Beregning & konstruktion og Energi rigtigt byggeri. De øvrige fag vil være gennemgående på de efterfølgende hovedforløb.

Hovedforløb 2 har en varighed på 10 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Fagspecifikke fag:

 • Anlægsteknik
 • Anvendelse af GIS
 • Teknisk dokumentation
 • Dokumentstyring
 • Fremstilling af tekniske tegninger
 • Afløbsinstallationer

Fælles fag

 • Design og formgivning II
 • Teknisk dokumentation
 • Projektassistent

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor teorierne kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; industriel produktion og Bygge & anlæg.

På hovedforløb 2 afsluttes fagene Dokumentstyring, Anlægsteknik, Anvendelse af GIS og Afløbsinstallationer. De øvrige fag vil være gennemgående på de efterfølgende hovedforløb.

Hovedforløb 3 har en varighed på 10 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Derudover indeholder forløbet grundfaget Engelsk på E-niveau.

Fagspecifikke fag

 • 3D afbildning af bygninger
 • Teknisk dokumentation
 • Bygningskonstruktioner og prisoverslag
 • Bygningsdetaljer
 • Fremstilling af tekniske tegninger
 • Kvalitetsstyring
 • Bæredygtigt byggeri

Fælles fag

 • Planlægning formidling og samarbejde i projekter
 • Virtuelt reality og augmentet reality
 • Teknisk dokumentation

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor teorierne kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; industriel produktion og bygge & anlæg.

På hovedforløb 3 afsluttes fagene Fremstilling af tekniske tegninger, Bæredygtigt byggeri, Virtuelt reality og augmentet reality og Planlægning formidling og samarbejde i projekter. De øvrige fag vil være gennemgående på de efterfølgende hovedforløb.

Hovedforløb 4 har en varighed på 5 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Fagspecifikke fag

 • 3D afbildning af bygninger
 • Teknisk dokumentation
 • Bygningskonstruktioner og prisoverslag
 • Bygningsdetaljer

Fælles fag

 • Design og formgivning II
 • Teknisk dokumentation
 • Projektassistent

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor

teori kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; industriel produktion og bygge & anlæg.

På hovedforløb 4 afsluttes samtlige fagene på forløbet og der gøres klar til det sidste hovedforløb 5, som er svendeprøveopgaven.

Kelvin Jensen

Uddannelsesleder

Teknologi


Tlf: 99 122 341

Mail: KEL@ucholstebro.dk

Martin Wind

Uddannelseskonsulent

Teknologi


Tlf: 99 122 270

Mail: MWI@ucholstebro.dk

Jette Hummelmose

Faglærer


Tlf: 99 122 528

Mail: JHU@ucholstebro.dk

Steen Bjerre

Faglærer


Tlf: 99 122 500

Mail: SB@ucholstebro.dk