Gå til hovedindhold
Lagerelever laver opgave på lageret

Ny på lager

LAGERKURSUS PÅ UCH
Bliv attraktiv på arbejdsmarkedet

På kurset lærer du at forstå de grundlæggende principper i
lagerarbejdet, både teoretisk og praktisk. Du skal bla. Lære et
lagerstyringsprogram samt de elektroniske hjælpemidler som
hører dertil. Desuden lærer du de maskiner at kende som kan
afhjælpe mod tunge løft og gensidigt arbejde.

Hvor: Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro.

Tilmelding: Kontakt din jobkonsulent.

KURSUSFORLØB

Tid: 7 dage.

Du lærer gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler og andre køretøjer.

Tilmeld dig her.

Tid: 3 dage.

Deltageren lærer at håndtere konflikt- og voldstruende situationer professionelt, skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation samt bidrage til forebyggelse af konflikter gen- nem opmærksomhed på stresssymptomer og reaktioner efter ubehagelige oplevelser.

Tilmeld dig her.

Du lærer at bidrage til en effektiv lagerindretning, herunder reolplacering, transport og køregange, og udføre opgaver som emballering, mærkning, plukning, pakning og forsendelse af varer. Derudover lærer du at anvende tekniske hjælpemidler og udnytte sit kendskab til lagerfunktion, arbejdsmiljø, sikkerhed, kapacitetsudnyttelse og varesortiment.

Tilmeld dig her.

Tid: 5 dage.

Uddannelsen introducerer dig til brugen af et integreret edb-lagerstyringssystem, hvorved du efterfølgende kan håndtere køb, salg og lagerstyring ved hjælp af et edb lagerstyringsprogram til almindelige rutineprægede opgaver som registrering af varetilgange og -afgange, optælling og placering af varer.

Tilmeld dig her.

Tid: 5 dage.

Uddannelsen er en introduktion til anvendelse af et integreret edb-lagerstyrings-system. Du vil arbejde med f.eks. køb, salg og lagerstyring. Du kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer.

Tilmeld dig her.

Tid: 2 dage.

Du kan medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt, anvende lokationssystemer og kan desuden plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og registrering.

Tilmeld dig her.

Tid: 5 dage.

Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Tilmeld dig her.

VIL DU VIDE MERE?

Susanne Bertelsen

Uddannelseskonsulent


Tlf: 99 122 417

Mail: sub@ucholstebro.dk

Hanne Jepsen

Faglærer


Tlf: 99 122 353

Mail: HAJ@ucholstebro.dk