Gå til hovedindhold
elever smiler og griner

UCH

en UNESCO verdensmålsskole

Sammen om en bæredygtig fremtid!

Sådan lyder titlen på UCH’s strategi – Dette har nu fået endnu mere tyngde, eftersom skolen i december 2022 blev udnævnt som UNESCO Verdensmålsskole. Udnævnelsen markerer en milepæl i UCH’s engagement i at bidrage til at opfylde Verdensmålene og arbejde for en bæredygtig fremtid.

Som Verdensmålsskole forpligter UCH sig på at integrere Verdensmålene i undervisningen og skolens aktiviteter, så eleverne bliver bevidste om deres rolle i at opnå en bæredygtig fremtid og tilegne sig de nødvendige kompetencer inden for bæredygtighed, som i sidste ende vil komme virksomhederne og samfundet til gode.

Som UNESCO Verdensmålsskole forpligter UCH sig til:

  • At udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene
  • At udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • At implementere en helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling på tværs af skolen
  • At oprette et UNESCO verdensmålsråd, hvor elever er repræsenteret og har demokratisk indflydelse
  • At danne partnerskaber med andre danske og udenlandske UNESCO Verdensmålsskoler.
Gruppefoto af elever på US Science

Sammen om en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed står på skemaet

Udnævnelsen kommer i kølvandet på en række initiativer med et grønt fortegn, som allerede er en integreret del af hverdagen på UCH.

Verdensmål i undervisningen

Det er eksempelvis muligt at vælge studieretningen Grøn Økonomi  på HHX eller Grøn Teknologi på HTX, ligesom der gennem det tværfaglige projektsamarbejde Boomerang udvikles innovative løsninger på lokale virksomheder udfordringer med fokus på bæredygtighed.

Derudover har UCH’s fødevareuddannelser og -område et stort fokus på at give eleverne kompetencer til at mindske madspild.

Derudover vil kommende elever, der starter deres grundforløb på byggeri-, teknologi- eller mekanikeruddannelserne inden for nærmeste fremtid få mulighed for at vælge et grundforløb med særligt fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling.

Bæredygtig skoledrift

Vi arbejder ikke udelukkende med at lære elever om bæredygtighed men forsøger også, at ændre praksisser for vores personale. I januar 2023 afskaffede vi alle skraldespande på kontorer og i klasseværelser, og erstattede dem med ressourcestationer langs vores gange. Dette har bidraget til mere og effektivt affaldssortering.

Madrester bliver genanvendt hos Daka Refood – for eksempel knoglerester fra slagterne og fritureolie fra gastronomerne. I kvartalet har vi ca. 100 liter biobrændsel, der bliver lavet af samme fritureolie. Kød- og benaffald bliver derimod genanvendt til gødning, hvilket afgiver gødning til syv tons gulerødder.

Vi arbejder også på at få mere LED-belysning, som findes i mange af vores klasseværelser. Siden 2017 har vi sparet 860.000 kWh, og håber på at dette tal forbedres jo flere LED-pærer vi anvender. I forbindelse med dette indgår det også i vores strategi at blive endnu mere drevne af solceller. De første er sat op og endnu flere vil blive opsat i efteråret 2023.

Læs mere om verdensmål: