Gå til hovedindhold
Teknisk designer koncentrere sig om arbejdet

Teknisk designer

Smartguide

Om uddannelsen

Elever på teknisk designer har mulighed for at vælge to hovedområder: bygge & anlæg og industriel produktion.

Eleverne vælger retning på deres hovedforløb.

På UCH er uddannelsesforløbet til teknisk designer struktureret på følgende måde:

Elever som afslutter grundforløb 2 i januar

Varighed: 3,5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Praktik, 37 uger

Hovedforløb 1, 10 uger

Praktik, 12 uger

Hovedforløb 2, 10 uger

Praktik, 17 uger

Hovedforløb 3, 10 uger

Praktik, 12 uger

Hovedforløb 4 & 5, 10 uger

Praktik, 7 uger

Grundforløb

Praktik

Hovedforløb

Elever som afslutter grundforløb 2 i juni

Varighed: 3,5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Praktik, 23 uger

Hovedforløb 1, 10 uger

Praktik, 17 uger

Hovedforløb 2, 10 uger

Praktik, 11 uger

Hovedforløb 3, 10 uger

Praktik, 17 uger

Hovedforløb 4 & 5, 10 uger

Praktik, 17 uger

Grundforløb

Praktik

Hovedforløb

Teknisk designer arbejder i et 3D program

Om uddannelsen

Teknologi

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte for 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelser, som ligger inden for Teknologi.

Foruden teknisk designer, kan det være smed, elektriker, data og kommunikation, industritekniker og støberitekniker.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På uddannelsen til Tekniske designer introduceres eleverne til både Industriel produktion og bygge & anlæg. Eleverne får kendskab til programmer som Auto Cad, Solid Work, Revit, GIS mm. Udover fagspecifikke fag indeholder forløbet grundfag, som dansk på E-niveau, matematik E-niveau og engelsk F-niveau.

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb 2 indenfor Teknisk designer, eller at man har en mesterlæreraftale.

Hovedforløbet består af 4 skoleophold med en varighed på hver 10 uger. Hovedforløb 4 og 5 har hver en varighed på 5 uger, men er sammensat i ét samlet forløb på 10 uger. På HF5 arbejdes der udelukkende med svendeprøven

For hvert skoleophold arbejdes der med opfyldelse af forskellige faglige mål angivet af Industriens uddannelse.

Læs mere om de faglige mål

I løbet af praktikperioderne forventes det, at eleverne arbejder med emner i henhold til lærepladserklæringen.

Praktikperioder og hovedforløbene

Teknisk Designer er en alsidig uddannelse med mange forskellige virksomheder som mulig arbejdsplads. Der er ikke mange virksomheder med samme arbejdsopgaver og programmerne varierer ligeledes.

Derfor vil der være forskellige tilgang til opfyldelse af virksomhedens praktikmål. Som udgangspunkt skal den af Industriens uddannelsesudvalg udarbejdet lærepladserklæring følges og opgaver indenfor denne skal praktiseres i løbet af de 5 praktikophold.

Derudover er det fra skolens side ønskeligt, at eleverne under praktikforløbet i vist muligt omfang vedligeholder IT-kompetencer i 3D-programmer og indenfor Office.

Bygge & anlæg

Hovedforløb 1 har en varighed på 10 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Derudover indeholder forløbet grundfaget matematik på D-niveau.

Fagspecifikke fag:

 • 3D afbildning af bygninger
 • Teknisk dokumentation
 • Bygningskonstruktioner og prisoverslag
 • Beregning og konstruktion
 • Fremstilling af tekniske tegninger
 • Energi rigtigt byggeri
 • Bygningsdetaljer

Fælles fag:

 • Planlægning, formidling og samarbejde i projekter
 • Virtuelt reality og augmentet reality

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor teori kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; Industriel produktion og Bygge/anlæg.

På hovedforløb 1 afsluttes fagene Beregning & konstruktion og Energi rigtigt byggeri. De øvrige fag vil være gennemgående på de efterfølgende hovedforløb.

Hovedforløb 2 har en varighed på 10 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Fagspecifikke fag:

 • Anlægsteknik
 • Anvendelse af GIS
 • Teknisk dokumentation
 • Dokumentstyring
 • Fremstilling af tekniske tegninger
 • Afløbsinstallationer

Fælles fag

 • Design og formgivning II
 • Teknisk dokumentation
 • Projektassistent

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor teorierne kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; industriel produktion og Bygge & anlæg.

På hovedforløb 2 afsluttes fagene Dokumentstyring, Anlægsteknik, Anvendelse af GIS og Afløbsinstallationer. De øvrige fag vil være gennemgående på de efterfølgende hovedforløb.

Hovedforløb 3 har en varighed på 10 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Derudover indeholder forløbet grundfaget Engelsk på E-niveau.

Fagspecifikke fag

 • 3D afbildning af bygninger
 • Teknisk dokumentation
 • Bygningskonstruktioner og prisoverslag
 • Bygningsdetaljer
 • Fremstilling af tekniske tegninger
 • Kvalitetsstyring
 • Bæredygtigt byggeri

Fælles fag

 • Planlægning formidling og samarbejde i projekter
 • Virtuelt reality og augmentet reality
 • Teknisk dokumentation

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor teorierne kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; industriel produktion og bygge & anlæg.

På hovedforløb 3 afsluttes fagene Fremstilling af tekniske tegninger, Bæredygtigt byggeri, Virtuelt reality og augmentet reality og Planlægning formidling og samarbejde i projekter. De øvrige fag vil være gennemgående på de efterfølgende hovedforløb.

Hovedforløb 4 har en varighed på 5 uger og indeholder fælles og fagspecifikke fag.

Fagspecifikke fag

 • 3D afbildning af bygninger
 • Teknisk dokumentation
 • Bygningskonstruktioner og prisoverslag
 • Bygningsdetaljer

Fælles fag

 • Design og formgivning II
 • Teknisk dokumentation
 • Projektassistent

For fagspecifikke fag arbejdes der primært projektorienteret med et gennemgående byggeri, hvor

teori kobles på det praktiske. I de fælles fag arbejdes der på tværs af de to fagretninger; industriel produktion og bygge & anlæg.

På hovedforløb 4 afsluttes samtlige fagene på forløbet og der gøres klar til det sidste hovedforløb 5, som er svendeprøveopgaven.

Kontakt

Martin Wind

Uddannelseskonsulent

Teknologi


Tlf: 99 122 270

Mail: MWI@ucholstebro.dk

Jette Hummelmose

Faglærer


Tlf: 99 122 528

Mail: JHU@ucholstebro.dk

Steen Bjerre

Faglærer


Tlf: 99 122 500

Mail: SB@ucholstebro.dk