Gå til hovedindhold

Læsevejledning

Hos os kan du få støtte og vejledning omkring læring, læsning og skrivning!

Hos os kan du få støtte og vejledning omkring læring, læsning og skrivning. Vi forsøger at hjælpe dig, så du får mest muligt ud af undervisningen i din uddannelse.

Det er et mål for os, at vi skal være så tæt på og så synlig som muligt for dig, der har brug for os. Derfor er der til hvert af skolens uddannelsesområder knyttet en læsevejleder, så du er sikker på at få så målrettet og relevant en hjælp som muligt.

Læsevejlederne har ikke faste træffetider, men kan kontaktes enten direkte eller igennem studievejleder, kontaktlærer eller studiesekretæren.

Er du vejleder, klasselærer, forældre eller kommende elev med spørgsmål vedrørende læsning, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du har vanskeligheder med læsning og/eller skrivning, kan du få hjælp af en læsevejleder.

Vi kan f.eks. teste, om du er ordblind. Hvis du er det, vil du få tilbudt hjælp i form af programmer til din computer, der kan hjælpe dig med læsning og skrivning, ekstra tid til prøver og eksaminer og SPS-støttetimer til for eksempel strukturering af større skriftlige opgaver.

Du kan få læsevejledning, hvis du har vanskeligheder ved læsning og/eller skrivning fx fordi du er ordblind. Du vil også kunne få vejledning for eksempel til valg af læsestrategier og hjælp til træning af læsehastighed i læsevejledningen.

Det skal understreges, at alle tilbud om hjælp fra læsevejlederne er frivillige tilbud.

Hvis du oplever, at du har svært ved at læse eller forstå det, du læser eller skriver, så kan du kontakte den læsevejleder, der er tilknyttet din afdeling på Lectio eller Teams. Du kan også aftale med din studievejleder, at han eller hun kontakter læsevejlederen og aftaler en tid til dig.

Kontakt en læsevejleder

Rita Johanne Grøn

Studievejleder

Byggeri


Tlf: 99 122 411

Mail: rjg@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager

Læsevejleder

Business


Tlf: 99 122 344

Mail: lfy@ucholstebro.dk

Marianne Sønderholm Gregson

Læsevejleder

HHX


Tlf: 99 12 22 61

Mail: msg@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn

Studievejleder

Fødevarer, Chauffør & Lager


Tlf: 99 122 437

Mail: ehd@ucholstebro.dk

Lykke Yelva Rottevig Møller

Faglærer


Tlf: 99 122 217

Mail: LYM@ucholstebro.dk

Camilla Møller Kjeldsen

Underviser HHX & læsevejleder HHX og HTX


Mail: CMK@ucholstebro.dk