Gå til hovedindhold
elev snakker til studievejleder

SPS

Specialpædagogisk støtte

Hos os kan du få støtte og vejledning omkring læring, læsning og skrivning!

På UCH kan elever søge om SPS under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed. Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Hvad er SPS?
SPS betyder, at der kan søges forskellige hjælpemidler og støttetimer til dig afhængigt af din udfordring. Støttetimer afvikles sammen med en mentor enten som en-til-en timer, på små hold eller som støtte i undervisningen. Hjælpemidlerne kan f.eks. være ordblindeprogrammer til din PC.

SPS kan derudover også tilbydes i forbindelse med praktik i virksomheder.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som f.eks.:

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægevanskeligheder
  • Er blind eller svagsynet
  • Er døv eller hørehæmmet
  • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Hvis du mener eller tror, at du har brug for SPS, så skynd dig at kontakte en studievejleder.

Du kan altid finde mere om SPS fra Børne- og Undervisningsministeriet her.

For at du kan få SPS, skal du udfylde en samtykkeerklæring inden vi kan søge støtte til dig.
Vi skal have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan fx være en ordblindetest, udtalelse fra læge, speciallæge eller sygehus.
Hvis du ikke er blevet testet for ordblindhed, men tror, at du er ordblind, kan den SPS-ansvarlige sørge for, at du bliver testet.

Er du ikke fyldt 18 år endnu, skal vi også have kontakt til dine forældre/værge.

En støtte uanset udfordring

Er du ordblind, kan vi søge en programpakke til egen PC eller lån af en IT-startspakke mm., som kan hjælpe dig på din uddannelse. Du vil lære hvordan du kommer i gang med at bruge hjælpeprogrammerne. Det er muligt at få forlænget tid til eksamen. Herudover kan du også få støttetimer.

Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, men ikke er blevet testet, kan vi også hjælpe med en ordblindetest, hvis vi vurderer, at du har behov for det.

Hvis du er talblind, kan vi søge støttetimer, og muligvis give støtte i forhold til de talmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med uddannelsesretningen.

Har du en psykisk diagnose, kan vi tilbyde støttetimer til struktur, overblik og planlægning af skoledagen samt støttende samtaler om det, der udfordrer dig i skolehverdagen.

Hvis du har et fysisk handicap, kan vi fx. søge om:

  •        Ergonomiske specialstole eller hæve/sænke borde
  •        Tolkebistand til døve
  •        Hjælp til at tage notater

Jannie Vedel Andersen

SPS Koordinator


Tlf: 99 122 209

Mail: JVA@ucholstebro.dk