Gå til hovedindhold
Elever sidder i gruppearbejde

GYM10

STEP10 – Studieretning

For dig, der overvejer gymnasiet

GYM10 er en introduktion til alle gymnasierne – HF, HHX, HTX, STX og EUX. Når du vælger denne studieretning, hjælper vi dig med at blive så afklaret som muligt på hvilken uddannelse, du kan vælge efter 10.klasse.  

Vores mål for GYM10 

 • At du får et fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til gymnasierne 
 • At du bliver så afklaret som muligt, så du kan træffe det rigtige valg 
 • At du bliver uddannelsesparat – både personligt og fagligt  

STEP10 på UCH lover et år med studieture, fede valgfag og forskellige arrangementer, som bliver afholdt på tværs af profilerne, og selvfølgelig får vi dig klædt bedst muligt på til næste skridt på vejen!  

 

Afprøvning og afklaring

STEP10 handler om et år, hvor du kan få afprøvet forskellige muligheder for fremtiden – derfor vil du skulle igennem flere forskellige projekter undervejs.

Du kan have op til 13 ugers ulønnet praktik. Hos os er der mulighed for, at man kan ønske en ugentlig praktikdag hver onsdag. Herudover har eleverne mulighed for at komme i praktik i uge 47, hvis de ikke ønsker yderligere brobygning, ligesom de kan vælge praktik frem for studieture. Skulle der være et ønske om mere praktik, aftales det med klasselæreren.

Vi tilbyder ligeledes 3 forskellige praktikpakker, hvor du bliver tilknyttet en virksomhed i 14 onsdage i løbet af dit skoleår:

 • Sundhedsfaglig praktik i samarbejde med SOSU og Holstebro Kommune
 • Erhvervsfaglig praktik i samarbejde med Kaj Bech
 • Handelsfaglig praktik i samarbejde med Bilka

På brobygningsforløbet på STEP10 har du forskellige valgmuligheder:

GymCrawl: På GymCrawl kommer du i brobygning på HHX, HTX, STX, HF og EUX.

EUDCrawl: På EudCrawl kommer du i brobygning på to forskellige erhvervsuddannelser. Hver brobygning varer 4 dage. Du kan vælge mellem: Chauffør og lager, Byggeri, Business, Maduniverset, Mennesker, sundhed og udvikling, Metal, strøm og robotteknologi eller Personvognsmekaniker. Ligeledes får du muligheden for at snuse til en EUX.

På alle profiler er der derudover mulighed for en uges brobygning i uge 47.

Obligatoriske fag for alle: 

 • dansk 
 • matematik 
 • engelsk 

Derudover skal du have: 

 • Tysk
 • Fysik
 • Praktik 
 • Linjefag 
 • Bevæg Dig 
 • Medborgerskab
 • Me&We

Du kan vælge mellem 5 forskellige linjer på Step10:

 • Praktik
 • Mine penge
 • Kreativt udtryk
 • E-sport
 • Mennesker og bevægelse

Undervisningen på linjedagene foregår på tværs af stamklasserne, og strækker sig over 9 onsdage fra kl. 8.00-12.50. Du bliver præsenteret for linjefagene omkring jul, hvorefter du vælger det, der interesserer dig mest.

Frihed og fællesskab

Når du tager STEP10 på UCH vil du opdage, at det er noget helt andet end hvad du har været vant til fra folkeskolen. Selvom vi hjælper dig på vej, stiller vi også krav til vores elever og deres engagement med plads til stor frihed.  

Vi vægter fællesskabet højt, og sørger for, at du får de bedste ramme til at skabe et godt år inden, du skal videre. Når du er færdig hos os, er du klædt godt på til ungdomsuddannelserne, og du vil højest sandsynlig forsætte med mange af dine klassekammerater.  

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

Vores elever kan komme fra mange forskellige steder og har mange forskellige baggrunde, men fælles er interessen for fællesskabet. Dette har en effekt på stemningen ude i klasselokalerne, og vi lover, at du får en et år, du aldrig glemmer.

Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

På STEP10 kan du komme på to årlige studieture. Typisk tager vi til København i efteråret og til en europæisk storby i foråret.

Elever laver gruppearbejde

Det kræver minimum 4 i karaktergennemsnit for at blive optaget.

Du søger om optagelse på STEP10 via optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts og der bliver åbnet for tilmelding cirka en måned inden. Vi optager dog elever løbende, hvis du finder ud af, at du vil på Step10 efter den 1/3.

Klassefordelingen bliver lavet umiddelbart efter efterårsferien.

For hjælp til optagelse skal du kontakte din UU-vejleder.

For at gå i GYM10-klasse, skal man leve op til kravene om at være studieaktiv.

Kontakt os her!

Maja Bohni Nielsen

Konstitueret leder


Tlf: 99 122 492

Mail: mbn@ucholstebro.dk

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 12. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 12. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 13 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 20. dec. – 6. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

 • Introsamtale på første år
 • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
 • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
 • Udslusningssamtale på tredje år
 • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.