Gå til hovedindhold

Moderne fødevareskole på UCH realiseres med 13 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden

12. oktober 2023

Moderne fødevareskole på UCH realiseres med 13 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

UCH går fra traditionel til moderne fødevareskole med fokus på samarbejde mellem fagene og inspirerende faglige og sociale elevmiljøer. Projektet kan nu realiseres med A.P. Møller Fondens donation.

Billede: Illustration af udemiljøet på den nye fødevareskole fra arkitektfirmaet Hele Landet

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) har ambitiøse planer om at fremtidssikre og nytænke fødevareuddannelserne, og nu kan drømmen blive en realitet med en generøs donation på 13 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden.

UCH, med en lang og stolt tradition for at uddanne bagere, gourmetslagtere, gastronomer og ernæringsassistenter, har mærket et skift i tiden. De nuværende faglige og sociale elevmiljøer er ikke længere tidssvarende, og de seneste års optag af elever har betydet, at særligt gourmetslagteruddannelsen har haft en nedgang i elevtallet, hvilket har resulteret i overskud af plads.

Derfor har UCH besluttet at samle fødevareuddannelserne på den halve plads i den gamle slagterfagskole. Visionen er at skabe en moderne og bæredygtig fødevareskole, hvor tværfagligheden og samarbejdet på tværs af de fire fødevareuddannelser er i fokus, samtidig med at de faglige og sociale elevmiljøer både inde og ude får et markant løft.

Med et helt nyt multikøkken får eleverne fra alle fødevareuddannelserne mulighed for at arbejde sammen på nye måder. Samtidig med at især besøgende folkeskoleelever kan få et godt og tidssvarende indblik i fødevarefagene og i de muligheder fødevareuddannelserne tilbyder.

Billede: Illustration af indemiljøet på den nye fødevareskole fra arkitektfirmaet Hele Landet, hvor det nye multikøkken bliver centralt.

Om donationen siger direktør på UCH, Nanna Seidelin: ”Vi er meget glade for den store donation fra A.P. Møller Fonden, som betyder, at det ambitiøse projekt kan realiseres med et højt kvalitetsniveau. Det bliver helt fantastisk med den nye moderne fødevareskole, som bliver til stor glæde og gavn for eleverne og branchen.”

Planerne for den nye moderne fødevareskole er blevet til gennem en udviklingsproces ledet af arkitektfirmaet Hele Landet, hvor samskabelse med elever og undervisere samt input fra branchen har været centralt.

Elever, undervisere og fødevarebranchen kan se frem til den nye moderne fødevareskole, som forventes at åbne for etapevis ibrugtagning fra august til oktober 2025.

  • Stærke faglige og sociale elevmiljøer.
  • Kvalitet og inspirerende læringsmiljøer.
  • Transparens, åbenhed og stolte elever.
  • Tværfagligt samarbejde og synergi mellem fagene.
  • Fleksibilitet, multianvendelighed og sambrug på tværs af fødevareuddannelserne.
  • Funktionalitet og flow i arbejdsgange og undervisning.
  • Ambitiøs bæredygtighed fx med anvendelse af lokale råvarer, fokus på reducering af madspild og plantebaseret mad.

Donation fra A.P. Møller Fonden:              13 mio. kr.

Egenfinansiering UCH:                                  23,6 mio. kr.

Samlet økonomi:                                            36,6 mio. kr.