Gå til hovedindhold
Mekanikere arbejder under bil med lampe

EUV

Erhvervsuddannelse for voksne

Klar til at prøve noget nyt?

Arbejdslivet er ikke længere lineært, og der kan hurtigt ske ændringer i livet, som gør at ens arbejde også skal tilpasse sig. Det kan også være, at du er klar på springe ud i noget nyt, er ufaglært og vil tage en uddannelse – Uanset situation så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med det næste skridt!

På UCH er der elever fra flere stadier i livet, og vores klasser på erhvervsuddannelserne favner bredt om elever direkte fra folkeskolen til elever, som allerede har været ude på arbejdsmarkedet, og nu er tilbage på skolebænken for at lære endnu mere.

Mange af vores erhvervsuddannelser tilbyder også Ny Mesterlære eller Lærepladsgaranti. Med Ny mesterlære skifter du grundforløb 2 (grundforløbets 2. del) ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Op til hele det første år af din uddannelse kan foregå hos en mester eller i en virksomhed. Lærepladsgarantien sikrer, at man som elev på en erhvervsuddannelse kan få en læreplads i erhvervslivet.

 

Alt det praktiske

En erhvervsuddannelse består af to hovedelementer: et grundforløb og et hovedforløb. Som elev begynder man typisk direkte på grundforløbets anden del. Længden af dette introduktionsforløb til uddannelsen varierer fra person til person og kan strække sig fra 0 til 20 uger, afhængig af den enkeltes tidligere erfaringer og kvalifikationer. Hovedforløbet indebærer en kombination af klasseundervisning og praktisk læring gennem lærlingetid i en virksomhed.

Din læretid på en læreplads

Varigheden af læretiden i en erhvervsuddannelse kan svinge betydeligt, fra ingen tid til op til to år, afhængigt af din tidligere arbejdserfaring. Det er op til dig at finde en læreplads, men skolens virksomhedskonsulenter står klar til at assistere dig i denne proces. Hvis du allerede er i arbejde, kan du have muligheden for at påbegynde en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og fortsætte som lærling på din nuværende arbejdsplads.

I tilfælde af at dit EUV-forløb involverer både skoleundervisning og praktik på en læreplads:
Skolen kan afgøre, at din uddannelsesstruktur skal indeholde både undervisning og praktiske læretider. Hvis du har sikret dig en læreplads, er du berettiget til elevløn under praktikperioderne, og din arbejdsgiver kan modtage op til 110 % refusion af den højeste dagpengesats for de perioder, hvor du deltager i skoleundervisningen.

Ved et EUV-forløb, der udelukkende består af skoleundervisning:
Skulle skolen vurdere, at du har den nødvendige erhvervserfaring på mindst to år, og at du derfor kan gennemføre EUV’en uden praktikperiode, er du i stand til at ansøge om statens uddannelsesstøtte (SU).

Hvis du ikke opnår en læreplads:
Du har mulighed for at ansøge om SU for hele grundforløbet og en skoleoplæringsydelse for varigheden af hovedforløbet.

For ledige personer:
Efter en dialog med kommunen, har du mulighed for at påbegynde en erhvervsuddannelse, hvor du modtager dagpenge eller kontanthjælp. For yderligere oplysninger om dine muligheder, bør du kontakte dit lokale jobcenter.

En erhvervsuddannelse tager typisk mellem 3 til 4 år, men som voksen-elev har du mulighed for at afkorte uddannelsen, afhængig af hvor meget relevant erhvervserfaring du har med i bagagen. Dertil skal du have foretaget en RKV.

Skal du have foretaget en RKV, tager vores studievejledere gerne kontakt til dig. I første omgang kan de give dig et fingerpeg om, hvordan dit personlige EUV-forløb kan blive strikket sammen. Du afslutter uddannelsen med et svendebrev og har mulighed for at læse videre.

  • Alle der er over 25 år, og som gerne vil have sig en erhvervsuddannelse, skal have lavet en RKV.
  • Er du ansat i en virksomhed som ufaglært og virksomheden gerne vil have dig ind som voksenlærling, så du får uddannelsen indenfor det du arbejder med, så skal du have lavet en RKV.
  • Er du ledig og du selv eller jobcenter/a-kasse vurderer at du skal have en erhvervsuddannelse, så skal du have lavet en RKV og det vil være jobcenteret, der henviser dig til dette.
  • Er du ufaglært og ønsker du at komme i gang med en uddannelse indenfor et andet felt end det du pt. arbejder i, så skal du også have lavet en RKV.

For dig betyder det at få lavet en RKV, at du skal indsamle dokumentation for din skolegang, erhvervserfaring og tidligere uddannelse/kurser. Udtalelser fra arbejdsgivere/ledere er også gode at have med.

RKV’en indeholder en samtale og praktisk afprøvning i forhold til specifik uddannelse, enten på den skole du har henvendt dig til og ønsker at gå på eller på arbejdspladsen.

Du kan løbende få lavet din RKV.

RKV kan bestå af praktiske og teoretiske opgaver efterfulgt af en personlig samtale og en gennemgang af dokumentation for nuværende kompetencer.

Output er en RKV med tidsplan – dvs. en uddannelsesplan.

Det tager fra ½ – 5 dage.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), skal du opfylde følgende

  • Være mindst 25 år
  • Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Undtagelser fra karakterkravet

  • Har du allerede en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart, kan du søge om optagelse, selvom du ikke opfylder karaktergennemsnittet.
  • Du opfylder også adgangskravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

Kontakt os

Torben Østergaard Nielsen

Underviser, Studievejleder

HHX


Mail: TN@ucholstebro.dk

Thorkil Hauge Mortensen

Studievejleder

HTX


Tlf: 99 122 224

Mail: thm@ucholstebro.dk

Mette Klindt Andersen

Studievejleder

HTX


Tlf: 99 122 219

Mail: mka@ucholstebro.dk

Ann Dyhrberg Hinrichsen

Studievejleder

HHX


Tlf: 99 122 342

Mail: ad@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum

Studievejleder

Teknologi


Tlf: 99 122 602

Mail: psv@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn

Studievejleder

Byggeri


Tlf: 99 122 411

Mail: rjg@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn

Studievejleder

Fødevarer, Chauffør & Lager


Tlf: 99 122 437

Mail: ehd@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann

Studievejleder

Business


Tlf: 99 122 587

Mail: mt@ucholstebro.dk