Gå til hovedindhold
Maler pudser træplade med maskine

Byggeri, tømrer og maler

Grundforløb 1 – EUD | EUX

Til der, der gerne vil være tømrer eller bygningsmaler.

Du kan tage grundforløbet bådet som EUD og EUX.

Du kommer til at udføre dit helt eget byggeprojekt fra start til slut. Du lærer at bruge værktøjer, metoder og maskiner, samt får lov til at bruge din kreativitet.

Grundforløbet er bygget op af fag, hvor du arbejder med forskellige emner inden for byggeri. I løbet af grundforløbet vil du også have mulighed for at afprøve andre uddannelsesretninger.

 

 

Introduktion

De første to uger er et introforløb, som afsluttes med en samtale, hvor dit endelige valg af fagretning besluttes.

Som en del af grundforløb 1 skal du bl.a. lave et modulhus, hvor der skal tænkes nyt og anderledes. Her vil din faglige evner, fantasi og kreative evner blive bragt i spil.  Sammen med dine kammerater skal I bygge og færdiggøre modulhuset med mange kombinationsmuligheder. I skal vælge hvilke dele af huset, I vil designe og bygge, og I vælger malearbejde og færdiggørelse ud fra jeres faglige interesse.

I løbet af de første 20 uger skal I også arbejde med bæredygtighed, herunder nye byggematerialer, genbrug af materialer, produktion af materialer, materialespild, osv.

På grundforløbet arbejder du meget praktisk og lærer under instruktion at bruge værktøj og maskiner og anvende de rigtige metoder til arbejdet. Du lærer om de regler og love, der gælder på en byggeplads og i et værksted. Du vil også lære om sundhed, hvordan bruge din krop fornuftig, så den ikke lider overlast – ja, i det hele taget få kendskab til arbejdspladskulturen.

 

Du skal også lære at planlægge, beregne, beskrive og fremlægge små byggeprojekter. Du træner sproget gennem den faglige snak, diskussioner på klassen og samværet med lærere og kammerater. Du lærer at udfylde dokumenter, arbejdssedler mm.

Ved at arbejde med denne fagretning, bliver du bevidst om dine egne styrker og muligheder, og får derfor et godt grundlag for at vælge uddannelse.

Du får undervejs også mulighed for at vælge forløb, der peger mod uddannelser som fx. elektriker, industritekniker, personvognsmekaniker eller andre håndværksuddannelser. Vigtigt for alle forløbene er, at de er med et bæredygtigt fokus.

tømrer saver træ

Fag og praktik

På grundforløb 1 møder du fagene:

 • Erhvervsintroduktion
 • Dansk E eller C-niveau
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære
 • valgfag.

Fagene består af både teori og praktik.

EUX-fag (kun for dig, der har valgt EUX):

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk.

Der er eksamen i faget Dansk, de øvrige fag skal vurderes bestået/ikke bestået.

Har du spørgsmål?

Rita Johanne Grøn

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Byggeri


Tlf: 99 122 411

Mail: rjg@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.