Gå til hovedindhold
Mr. TipTop, Holstebro - fotos af Daniel til UCH

EUD Business

Grundforløb 1 – EUD

Til der, der gerne vil uddanne dig inden for detail eller handel.

Lærer du bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver? Så skal du klart overveje EUD Business.

EUD Business er for dig, som går efter en karriere inden for butik og handel, og som næsten ikke kan vente med at komme ud at arbejde.

Efter kun et år bliver du en del af erhvervslivet og efter tre år er du færdiguddannet.

Du bliver rustet til at stå i en butik eller til at arbejde i en handelsvirksomhed inden for salg, indkøb, logistik eller e-handel.

Du samtidig en uddannelse, som stiller skarpt på dine evner og det du brænder for at arbejde med – allerede mens du er på skolen.

Companys i Holstebro

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i emner og problemstillinger, som er knyttet til job inden for butik og handel. Du arbejder meget praktisk med opgaver i vores øvebutikker og i samarbejde med lokale virksomheder samt landsdækkende kæder.

På EUD grundforløbet kommer du fx til at arbejde med:

 • Arbejdspladskultur
 • Jobsøgning og ansættelse
 • Virksomhedsportræt
 • Planlægning af butiksåbning
 • Kommunikation
 • IT
 • Økonomi
 • Fremtidens butik
 • Digital Handel

Du får faglige kompetencer inden for planlægning, samarbejde, kommunikation, økonomi og IT inden for butik og handel.

Du har klasseundervisning, cases og projekter. Du møder forskellige arbejdsformer for at gøre undervis-ningen spændende og levende. Undervisningen foregår så vidt muligt i situationer, som ligner virkeligheden – fx i vores øvebutikker og i tæt samarbejde med virksomheder.

Samlet vil du stå stærkt inden for salg, markedsføring, økonomi, IT og kommunikation. Du vil være klædt på til at arbejde både lokalt og internationalt. Desuden er du klar til en fremtid, hvor du både skal håndtere kontakt personligt og digitalt.

Ved afslutning af grundforløbets 1. del vælger du endelig uddannelsesretning.

Du kan læse videre

Efter dit hovedforløb i en virksomhed har du mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen tager to år, og du kan fx blive:

 • Serviceøkonom
 • Handelsøkonom
 • Designteknolog
 • Logistikøkonom

Se mere om adgangskrav og optagelse på www.ug.dk.

Har du spørgsmål?

Mette Lund Timmermann

Studievejleder

Business


Tlf: 99 122 587

Mail: mt@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.