Gå til hovedindhold
ernæringsassistent laver frikadeller

Fødevarer

Grundforløb 1 – EUD | EUX

Til der, der gerne vil være gastronom, gourmetslagter, ernæringsassistent eller bager.

Du kan tage grundforløbet bådet som EUD og EUX.

I fagretningen ‘Fødevarer’ arbejder du gennem hele forløbet med de gode råvarer hele vejen fra jorden til middagsbordet.

På grundforløbet vil du kommer til at møde de forskellige faggrupper og lære mere om fagenes historie, arbejdsteknikker og arbejdspladskultur.

Teori og praktik følges ad i forhold til de emner, der arbejdes med. Allerede i introforløbet; uge 2 er der en café åbning. I år var emnet bæredygtighed. Danskfaget er også integreret med praktisk arbejde f.eks. arbejdes med kommunikationsstrategier i praksis i køkkenet måske over en opgave med smørrebrød. Vi havde fokus på madspild, mindre kød og brug af emballage. Et andet fokuspunkt kan være arbejdsplanlægning. Det handler bl.a. om, at teoretisk kan du godt have en forståelse af en proces, men det bliver anderledes, når det egentlig udføres.

Vælger du at blive elev hos os, vil du få en hverdag, som ikke ligner den skoledag, du normalt kender.

Du vil desuden kommer i praktik i en virksomhed, hvor du kan undersøge om et bestemt fag er noget for dig.

Praktikophold i Malaga

Et højdepunkt på GF1 Fødevarer er vores studietur til Malaga i Spanien. I 14 dage rejser klassen afsted for at møde den spanske madkultur og blive klogere på verden omkring os. Aktiviteterne tilpasses løbende og kan variere, men en fast del af programmet er, at vi bor sammen på et vandrerhjem.

Dagligt deltager vi i et par timers grundlæggende spanskundervisning i samarbejde med Venga Travels, inden vi drager på forskellige former for virksomhedsbesøg og aktiviteter. Besøgene varierer lige fra et lokalt bageri, restaurant eller det lokale madmarked. Vi skal også besøge og være sammen med en klasse med jævnaldrende spanske unge og arbejde med forståelsen af vores forskellige kulturer og måder at arbejde med f.eks. en grønnere omstilling, når det kommer til fødevare-området. Det er også muligt, vi besøger et NGO-suppekøkken eller bliver verdensmestre i at fremstille f.eks. churros. Turen handler også om fællesskab. Om at lære hinanden at kende. At skabe og styrke venskaber og blive klogere på dig selv.

Turen er også en inspiration til dig, som på sigt overvejer oplæring i udlandet (OPU). Turen muliggøres igennem Erasmus (EU-projekt), som dækker en stor del af betalingen, men en lille egenbetaling kan forventes ca. 1000 kroner.

Fagligt håndværk

På Grundforløb 1 vil du med dine kammerater arbejde i grupper med at arrangere forskellige arrangementer med gæster. Du lærer også at have en nysgerrig og undersøgende tilgang til de forskellige råvarer, du arbejder med, og du lærer  grundlæggende arbejdstekniker inden for innovation og udvikling, som du skal bruge i det videre forløb.

Vi arbejder med en nysgerrig og undersøgende tilgang til opgaverne. Vi har altid et innovationsprojekt i gang med praksisnære udfordringer. Tidligere har vi lavet mad til kantinen, vi har skabt indhold til bæredygtige julekurve f.eks. vaniljekranse med rasp i, konfekt med bønner og andet innovativt og anderledes. Det er altid jeres, elevernes, ideer, der bærer igennem. Vi sørger for, at du lærer og prøver nye ting af mere end én gang, så du også selv får en forståelse for, hvordan det hele hænger sammen.

Du kommer til at arbejde med et projekt om grønne værdier og bæredygtighed i forhold til alle de forskellige faglige områder, der er i forløbet. Dit projekt kan for eksempel omhandle:

 • Ansvarlig forbrug og produktion – Hvilke råvarer og hvordan med madspild?
 • Hvad er bæredygtighed – hvis det ikke bare er et ord alle siger?
 • Innovation – hvad har DU af gode ideer til fremtidens fødevarer?

En del af Grundforløb 1 er også at blive helt skarp på, hvilken fagretning du gerne vil arbejde med. Derfor vil sidste del af grundforløbet omhandle sig om dit valg af uddannelse.

Du kan vælge mellem:

Slagterunderviser vise hvordan man skære kød ud, foran hele klassen

Fag på grundforløb 1

Uanset om du vælger EUD eller EUX vil de første år bestå af følgende fag:

Grundforløb 1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Grundforløb 2: 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Vælger du EUD vil du efterfølgende udelukkende have fagspecifikke fag sammen med EUX-elever. Du lærer bl.a. om:

  • Brødproduktion
  • Dessertproduktion
  • Flødekager og lagkager
  • Rullede deje
  • Rørte kager
  • Piskede masser

Alle fagene, såvel teori som praktik, er integreret og støtter hinanden i de forskellige projekter.

Der er eksamen i faget Dansk.
Samfundsfag afsluttes med en standpunktskarakter og de øvrige fag skal vurderes bestået/Ikke bestået.

Vælger du at tage en EUX vil du få forskellige fag afhængigt af hvor langt du er med hovedforløbene (HF).

 • Dansk A – HF1, HF2 og HF3.
 • Engelsk B – HF1, H2 og HF3
 • Matematik B – HF1 og HF2
 • Fysik B – HF1 og HF2
 • Kemi B – HF1 og HF2
 • Teknologi C – HF1
 • Teknikfag B – HF2 og HF3
 • Matematik A eller Samfundsfag B – HF3

Erhvervsområdeprojekt (EUX)

På de tre hovedforløb vil du ligeledes skulle igennem et erhvervsområdeprojekt. På HF1 bliver projektet kombineret med kemi B og et erhvervsfag og afsluttes med en mundtlig fremlæggelse. På HF2 kombineres et gymnasiefag med et erhvervsfaglig og afsluttes med en rapport. Sidste projekt på HF3 tager udgangspunkt i 2 af dine fag, hvoraf mindst et fag skal være på B-niveau og mindst et fag skal være et erhvervsfag som afsluttes med en rapport og en mundtlig eksamen.

I løbet af en uge vil grundfagene udgøre 12 lektioner ud af samlet lektionstal på 26 timer ugentligt. Det skal forventes at der vil være hjemmearbejde at forberede sig til dagens undervisningen eller at udarbejde opgaver og rapporter.

Der er eksamensudtræk mellem fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C. Der vil derfor være én eksamen i grundfagene. Erhvervsfagene vurderes bestået/ikke bestået.

De første to uger er et introforløb, hvor du igennem et kortere læringsforløb, introduceres til de mange forskellige uddannelser, der er inden for EUX Fødevarer. Du vil komme til at lære dine nye kammerater og lærere rigtigt godt at kende og skabe gode samarbejdsrelationer. Du vil få information om, hvordan man typisk arbejder inden for området fødevarer og en idé om, hvad der kendetegner de forskellige fag.

Har du spørgsmål?

Elisa Højen Dohn

Studievejleder

Fødevarer, Chauffør & Lager


Tlf: 99 122 437

Mail: ehd@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.