Gå til hovedindhold

Jura

HHX – Studieretning

Få kompetencer til at bygge bro mellem lovgivning og samfundets behov

 

Dyk ned i en verden, hvor jura møder økonomi og kultur, og bliv klædt på til at tage verden med storm. Med studieretningen Jura lærer du, hvordan du skaber orden i komplekse situationer og får forståelse for, hvordan juraens fine tråde væver sig ind i en verden af økonomi og handel.

I en verden hvor grænserne mellem fagområder bliver mere og mere flydende, hvorfor så ikke kombinere det bedste fra erhvervsjura med afsætning og tysk? Tyskland er Danmarks største handelspartner, og med kombinationen af disse to fag vil du få en unik mulighed for at forstå og navigere i forholdet mellem Danmark og Tyskland på både et sprogligt og forretningsmæssigt niveau.

Du lærer at koble erhvervsliv sammen med samfund og politik, hvilket er et godt springbræt til både de videregående uddannelser eller direkte til erhvervslivet. 

Studieretningsfag

Du skal have en række obligatoriske fag på handelsgymnasiet. Dertil kommer to studieretningsfag, som toner din studieretning, samt en række valgfag, som giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser.

Når du vælger studieretningen Jura, skal du have Afsætning A og Tysk A som studieretningsfag alle 3 år på HHX. Med studieretningsfagene toner du din studieretning ud fra dine interesser. 

Du lærer her at arbejde selvstændigt med afsætningsøkonomiske problemstillinger, og du får en forståelse for virksomhedens rolle i et globalt perspektiv.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra kendskabet til afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at indsamle og analysere relevante informationer for at skabe et beslutningsgrundlag i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. Det kan f.eks. være, hvis en virksomhed skal tage stilling til, om den vil sælge sine produkter i et andet land.

Du opnår avancerede kompetencer i det tyske sprog og en dyb forståelse for tysk kultur, samfund og erhvervsliv.

Når du vælger tysk A, kommer du til at kommunikere klart og effektiv på tysk – uanset om det er tale, forstå eller skrive.

Udover sprogundervisningen vil du også få en grundig forståelse for den tyske kultur og samfund, samt Tysklands rolle i det internationale erhvervsliv.

Kort sagt bliver du forberedt til at arbejde og samarbejde med tysktalende lande i en erhvervsmæssig kontekst.

Uddannelsens opbygning

Varighed: 3 år

Grundforløb

HHX starter med et grundforløb på tre måneder, hvor du bliver introduceret til fagene, så du er godt rustet til at vælge den helt rigtige studieretning.

1. år

Efter grundforløbet skal du vælge, hvilke studieretning du vil på. Med valg af studieretning har du mulighed for at tone din uddannelse, så den passer til dine interesser.

2. år

3. år

Grundforløb

Studieretningsforløb

Grund- og studieretningsforløb

Grundforløb
Når du starter på handelsgymnasiet, vil du indgå i et 3 måneders grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb, som dækker resten af din uddannelsestid.

I grundforløbet introduceres du til de forskellige fag og studieretninger. Når grundforløbet afsluttes, skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker i dit studieretningsforløb. Vores studievejleder vil selvfølgelig stå klar til at guide dog og hjælpe dig med dit valg.

Grundforløbet afsluttes med to interne prøver.

Studieretningsforløb
Studieretningsforløbet forsætter, hvor grundforløbet slutter. Det er i dette forløb, du sætter dit præg på din skoledag – du vælger nemlig studieretning for dine tre år hos os. Undervejs har du også mulighed for at vælge spændende valgfag, og du kan dermed tone din uddannelsesvej, som du ønsker den!

Fagene, du møder på HHX Handelsgymnasiet Holstebro, har fokus på det moderne samfund, økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold.

Du vil ikke komme til at lære teorierne for teoriens skyld – de bruges til analyse af virkeligheden, f.eks. virksomheders fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m.

Når du vælger studieretningen Jura, har vi en forventning om, at du vælger erhvervsjura B som valgfag. Erhvervsjura vil udgøre 2/3 af dine valgfagstimer, hvorfor der vil være mulighed for at vælge ét andet valgfag.

 • 1. år: Dansk A, Engelsk A, Engelsk A, Afsætning B, 2. fremmedsprog B, Matematik B, Samfundsfag C, Informatik C
 • 2. år: Dansk A, Engelsk A, Afsætning B, 2. fremmedsprog B, Matematik B, Historie B
 • 3. år: Dansk A, Engelsk A, Historie B. – eventuelt 2. fremmedsprog (A/B)

HHX udbyder en bred vifte af valgfag, og du kan med dit valg heraf tone din uddannelse i forskellige retninger. 

Valgfagene skal du først vælge, når du er begyndt på HHX. Som udgangspunkt skal du vælge et valgfag på A- eller B-niveau, samt et valgfag på C-niveau, men andre kombinationer er også mulige.

På HHX udbyder vi lige nu følgende valgfag:

 • Erhvervsjura B
 • Filosofi C
 • Finansiering C/B
 • Idræt C
 • Informatik B
 • Innovation C/B
 • Kulturforståelse C/B
 • Matematik A
 • Mediefag C
 • Organisation C
 • Psykologi C/B
 • Samfundsfag B/A
 • Tysk A

Igennem din tid på handelsgymnasiet vil du også indgå i en række flerfaglige forløb kaldet studieområdet, som består af 4 forløb fordelt over tre år. Forløbenes indhold og fagsammensætning er forskelligt, men fælles er, at du udvikler dine studiekompetencer.

Studiemiljøet på HHX

Mange beskriver deres gymnasietid som de bedste tre år af deres liv, hvilket hænger sammen med, at de tre år byder på masser af faglige og sociale oplevelser. Du kan blandt andet glæde dig til:

 • Studietur
 • Introtur
 • Introfest
 • Fredagsbar
 • Fester
 • Galla
 • Dimissionsfest

.. og meget mere.

Udover vores mange sociale arrangementer får du rigtig gode muligheder for at være sammen med dine kammerater. Alle klasser har eget klasselokale, ligesom skolen har store og lyse fællesområder, hvor man kan arbejde sammen og bruge frikvarter eller fritimer.

Når du vælger Grøn Økonomi kommer du på studietur hvert år – blandt andet til FN’s europæiske hovedkvarter i Genéve.

Du har som elev mulighed for at få indflydelse på din dagligdag, da vi har flere forskellige udvalg, der er med til at præge hverdagen her på stedet. De udvalg, hvor du som elev har bedst mulighed for at deltage og gøre din indflydelse gældende, er: Elevrådet, Festudvalget og Arrangementsudvalget.

På skolen finder der desuden flere årlige evalueringer sted, hvor du kan tilkendegive din mening om undervisningen og skolen som helhed. Men vigtigst er det dog, at du bidrager til at skabe en god dialog med dine lærere og kammerater i det daglige arbejde.

Handelsgymnasiet danner rammen om mange sociale og festlige aktiviteter, f.eks. fredagscafeer, fester, modeshow. Handelsgymnasiet sætter rammerne, men det er eleverne selv, der fylder rammerne ud og arrangerer festerne, booker bands osv.

Oftest vil det være skolens festudvalg, som arrangerer fester og fredagsbarer.

Nogle gange driller det faglige stof, andre gange vil du gerne være helt sikker på, at du har forstået det hele. Der er mulighed for at få hjælp til lektier, opgaver o.a. en – to gange om ugen på skolens studietorv.

Efter din HHX-eksamen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet. Du kan få hjælp til at finde en læreplads eller selv finde den.

Uanset hvad du vælger, skal du meldes ind i OPU-ordningen for at få opholdet godkendt som en del af din danske uddannelse.

Læs mere her.

En HHX omfavner bredt

Oftest forbinder mange handelsgymnasiet med økonomi og matematik. Dette er selvfølgelig også en af vores fokusområder, men med en HHX kan du også åbne rigtig mange døre indenfor f.eks. sprog, kulturer og samfund.

Med de obligatoriske fag kan du læse til financial controller, finansøkonom, fysioterapeut, international business, journalist, jura, kommunikation og meget andet.

www.ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv og at du selv skal taste dine valgfag.

Du søger om optagelse på HHX via optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts og der bliver åbnet for tilmelding cirka en måned inden.

For hjælp til optagelse skal du kontakte din UU-vejleder.

Kontakt os her!

Ann Dyhrberg Hinrichsen

Studievejleder

HHX


Tlf: 99 122 342

Mail: ad@ucholstebro.dk

Torben Østergaard Nielsen

Underviser, Studievejleder

HHX


Mail: TN@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen

Uddannelsesleder

HTX, HHX


Tlf: 99 122 482

Mail: HBA@ucholstebro.dk

Bo Strandløkke Grønlund

Uddannelsesleder

HHX, HTX


Tlf: 99 122 546

Mail: BG@ucholstebro.dk

Jens Christen Hylkjær

Vicerektor


Tlf: 99 122 317

Mail: JCH@ucholstebro.dk

Susanne Rasmussen

Rektor


Tlf: 99 122 310

Mail: sr@ucholstebro.dk

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 12. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 12. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 13 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 20. dec. – 6. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

 • Introsamtale på første år
 • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
 • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
 • Udslusningssamtale på tredje år
 • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.