Gå til hovedindhold

Marketing & Marketing Sport

HHX – Studieretning

Interesserer du dig for markedsføring, økonomi og ledelse?

Du skal vælge studieretningen Marketing, hvis du har interesse for private virksomheder. Særligt hvad angår markedsføring, økonomi eller ledelse. Studieretningen spænder vidt, men det primære fokus er på private virksomheder og deres handlemuligheder, hvor du eksempelvis arbejder med større danske virksomheders strategiske udviklingsmuligheder. 

På Marketing lærer du at udvikle og omsætte teori til praksis – både i den almindelige undervisning, men også i forbindelse med en række aktiviteter, f.eks: 

 • Virksomhedsbesøg 
 • Studietur i 2.g 
 • Undervisning i samarbejde med Nupark 
 • Iværksætteri, f.eks. Young Enterprise 

Er du tilknyttet Holstebro Elitesport & Sportsakademi, har en Team Danmark godkendelse eller er tilknyttet Dansk Talentakademi kan du sagtens kombineres det med at gå på hhx. På UCH har vi et tæt samarbejde med de forskellige aktører på talentområdet både lokalt og nationalt og vi giver dig her mulighed for bedre koordinering af skolegang og sport/talent.

Holstebro Elitesport & Sportsakademi:

Hvis du er tilknyttet Holstebro Elitesport & Sportsakademi, tilbyder vi mentor- og buddyordning samt lektiehjælp og ekstra undervisning, så fravær på grund af f.eks. landsholdssamlinger eller deltagelse i konkurrencer ikke går ud over din uddannelse. Du skal gennemføre uddannelsen på normal tid, tre år.

Team Danmark:

Hvis du har en Team Danmark godkendelse, kan du tage din uddannelse over fire år, så du får ekstra tid til træning og konkurrencer. Samtidigt tilbyder vi lektiehjælp og evt. ekstra undervisning, hvis du får fravær på grund af din sport. 

Eliteidrætsgymnasier:

UCH er en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk og derfor opnår du som elev på UCH attraktive fordele, som gør det lettere for dig at skabe sammenhæng mellem din uddannelse og din sport.   

Dansk Talentakademi – DTA:

Hvis du er optaget på Dansk Talentakademi, har du også mulighed for at forlænge din uddannelse. Du får et fire-årigt forløb på samme vilkår som Team Danmark-elever. Du er altid meget velkommen til at kontakte en af vores studievejledere for yderligere oplysninger om dine muligheder.

Studieretningsfag

Du skal have en række obligatoriske fag på handelsgymnasiet. Dertil kommer to studieretningsfag, som toner din studieretning, samt en række valgfag, som giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser.

Når du vælger studieretningen Marketing, skal du have Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A som studieretningsfag alle 3 år på HHX. Med studieretningsfagene toner du din studieretning ud fra dine interesser. 

Du lærer her at arbejde selvstændigt med afsætningsøkonomiske problemstillinger, og du får en forståelse for virksomhedens rolle i et globalt perspektiv.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra kendskabet til afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at indsamle og analysere relevante informationer for at skabe et beslutningsgrundlag i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. Det kan f.eks. være, hvis en virksomhed skal tage stilling til, om den vil sælge sine produkter i et andet land.

Faget virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med samfundsmæssige forhold. Virksomhedsøkonomi handler om, hvordan en virksomhed etableres, styres og bedst muligt indgår i et samspil med verden, der omgiver den. Virksomhedsøkonomi er et aktuelt og praksisnært fag, som i høj grad giver konkrete svar på forskellige økonomiske problemstillinger og beslutninger.

Du kommer til at beskæftige dig med:

Markedsøkonomi, forskellige livsfaser herunder iværksætteri, strategi, bæredygtighed, årsregnskab, analyse af virksomhedens regnskab, samt logistik, planlægning og budgettering.

Derudover indeholder faget også emner som

Budgetkontrol

Prisfastsættelse

udnyttelse af knap kapacitet og investering

Uddannelsens opbygning

Varighed: 3 år

Grundforløb

HHX starter med et grundforløb på tre måneder, hvor du bliver introduceret til fagene, så du er godt rustet til at vælge den helt rigtige studieretning.

Studieretningsforløb

Efter grundforløbet skal du vælge, hvilke studieretning du vil på. Med valg af studieretning har du mulighed for at tone din uddannelse, så den passer til dine interesser.

Grundforløb

Studieretningsforløb

Grund- og studieretningsforløb

Grundforløb
Når du starter på handelsgymnasiet, vil du indgå i et 3 måneders grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb, som dækker resten af din uddannelsestid.

I grundforløbet introduceres du til de forskellige fag og studieretninger. Når grundforløbet afsluttes, skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker i dit studieretningsforløb. Vores studievejleder vil selvfølgelig stå klar til at guide dog og hjælpe dig med dit valg.

Grundforløbet afsluttes med to interne prøver.

Studieretningsforløb
Studieretningsforløbet forsætter, hvor grundforløbet slutter. Det er i dette forløb, du sætter dit præg på din skoledag – du vælger nemlig studieretning for dine tre år hos os. Undervejs har du også mulighed for at vælge spændende valgfag, og du kan dermed tone din uddannelsesvej, som du ønsker den!

Fagene, du møder på HHX Handelsgymnasiet Holstebro, har fokus på det moderne samfund, økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold.

Du vil ikke komme til at lære teorierne for teoriens skyld – de bruges til analyse af virkeligheden, f.eks. virksomheders fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m.

 • 1. år: Dansk A, Engelsk A, International økonomi B, 2. fremmedsprog, Matematik B, Samfundsfag C, Informatik C
 • 2. år: Dansk A, Engelsk A, International økonomi B, 2. fremmedsprog, Matematik B, Historie B
 • 3. år: Dansk A, Engelsk A, (2. fremmedsprog), Historie B, Erhvervsjura C

HHX udbyder en bred vifte af valgfag, og du kan med dit valg heraf tone din uddannelse i forskellige retninger. 

Valgfagene skal du først vælge, når du er begyndt på HHX. Som udgangspunkt skal du vælge et valgfag på A- eller B-niveau, samt et valgfag på C-niveau, men andre kombinationer er også mulige.

På HHX udbyder vi lige nu følgende valgfag:

 • Erhvervsjura B
 • Filosofi C
 • Finansiering C/B
 • Idræt C
 • Informatik B
 • Innovation C/B
 • Kulturforståelse C/B
 • Matematik A
 • Mediefag C
 • Organisation C
 • Psykologi C/B
 • Samfundsfag B/A
 • Tysk A

Igennem din tid på handelsgymnasiet vil du også indgå i en række flerfaglige forløb kaldet studieområdet, som består af 4 forløb fordelt over tre år. Forløbenes indhold og fagsammensætning er forskelligt, men fælles er, at du udvikler dine studiekompetencer.

Elitesport & Dansk Talentakademi

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark Uddannelsespartner, og er ligeledes en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

På UCH har vi et tæt samarbejde med de forskellige aktører på talentområdet både lokalt og nationalt, og hvis du er tilknyttet Holstebro Elitesport og Sportsakademi, har en Team Danmark godkendelse eller er tilknyttet Dansk Talentakademi, kan du derfor sagtens kombinere det med at gå på HHX.

Studiemiljøet på HHX

Mange beskriver deres gymnasietid som de bedste tre år af deres liv, hvilket hænger sammen med, at de tre år byder på masser af faglige og sociale oplevelser. Du kan blandt andet glæde dig til:

 • Studietur
 • Introtur
 • Introfest
 • Fredagsbar
 • Fester
 • Galla
 • Dimissionsfest

.. og meget mere.

Udover vores mange sociale arrangementer får du rigtig gode muligheder for at være sammen med dine kammerater. Alle klasser har eget klasselokale, ligesom skolen har store og lyse fællesområder, hvor man kan arbejde sammen og bruge frikvarter eller fritimer.

På andet år af dit ophold på skolen vil du sammen med din klasse og to lærere arrangere en studietur til udlandet. En del af disse rejser indebærer samarbejde med/ kontakt til business colleges (handelsskoler) i udlandet. Det giver mulighed for at bruge dine fremmedsprog, og samtidig få skabt personlige kontakter til udenlandske unge på din ald

Du har som elev mulighed for at få indflydelse på din dagligdag, da vi har flere forskellige udvalg, der er med til at præge hverdagen her på stedet. De udvalg, hvor du som elev har bedst mulighed for at deltage og gøre din indflydelse gældende, er: Elevrådet, Festudvalget og Arrangementsudvalget.

På skolen finder der desuden flere årlige evalueringer sted, hvor du kan tilkendegive din mening om undervisningen og skolen som helhed. Men vigtigst er det dog, at du bidrager til at skabe en god dialog med dine lærere og kammerater i det daglige arbejde.

Handelsgymnasiet danner rammen om mange sociale og festlige aktiviteter, fx fredagscafeer, fester, modeshow. Handelsgymnasiet sætter rammerne, men det er eleverne selv, der fylder rammerne ud og arrangerer festerne, booker bands osv.

Oftest vil det være skolens festudvalg, som arrangerer fester og fredagsbarer.

Nogle gange driller det faglige stof, andre gange vil du gerne være helt sikker på, at du har forstået det hele. Der er mulighed for at få hjælp til lektier, opgaver o.a. en – to gange om ugen på skolens studietorv.

Efter din HHX-eksamen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet. Du kan få hjælp til at finde en læreplads eller selv finde den.

Uanset hvad du vælger, skal du meldes ind i OPU-ordningen for at få opholdet godkendt som en del af din danske uddannelse.

Læs mere her.

En HHX omfavner bredt

Studieretningerne giver adgang til rigtigt mange videregående uddannelser. Alene de obligatoriske fag på HHX åbner 131 muligheder.  

Med de obligatoriske fag kan du blive eller læse financial controller, finansøkonom, fysioterapeut, international business, journalist, jura, kommunikation og meget andet. 

www.ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv og at du selv skal taste dine valgfag.

Du søger om optagelse på HHX via optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts og der bliver åbnet for tilmelding cirka en måned inden.

For hjælp til optagelse skal du kontakte din UU-vejleder.

Kontakt os her!

Ann Dyhrberg Hinrichsen

Studievejleder

HHX


Tlf: 99 122 342

Mail: ad@ucholstebro.dk

Torben Østergaard Nielsen

Underviser, Studievejleder

HHX


Mail: TN@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen

Uddannelsesleder

HTX, HHX


Tlf: 99 122 482

Mail: HBA@ucholstebro.dk

Bo Strandløkke Grønlund

Uddannelsesleder

HHX, HTX


Tlf: 99 122 546

Mail: BG@ucholstebro.dk

Jens Christen Hylkjær

Vicerektor


Tlf: 99 122 317

Mail: JCH@ucholstebro.dk

Susanne Rasmussen

Rektor


Tlf: 99 122 310

Mail: sr@ucholstebro.dk

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 12. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 12. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 13 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 20. dec. – 6. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

 • Introsamtale på første år
 • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
 • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
 • Udslusningssamtale på tredje år
 • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.