Gå til hovedindhold
Elever smiler og arbejder på computer

Matematik & Bioteknologi

HTX – Studieretning

Elsker du matematik? Og vil i laboratoriet og lave eksperimenter?

I bioteknologi får du blandt andet viden om kroppens immunforsvar og nervesystem, og du får forståelse for betydningen af enzymer, gensplejsning og hormoner. 

Vi fordyber os også i viden om, hvordan man udvikler vacciner og medicin, og matematikken er et vigtigt supplement til den bioteknologiske vinkel, da den skal anvendes for at kunne beregne og analysere data, som eksempelvis hvordan sukker optages i kroppen. 

Studieretningsfag

Du får en række obligatoriske fag. Dertil kommer to studieretningsfag, som toner din studieretning samt en række valgfag, som giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser.

Når du vælger studieretningen Matematik og Kemi, skal du have Matematik A og Bioteknologi A som studieretningsfag alle 3 år på HTX. Med studieretningsfagene toner du din studieretning ud fra dine interesser.

Matematik spiller en stor rolle i samfundet ved at anvende matematiske teorier og modeller til at beskrive og analysere teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner. Faget involverer arbejde med matematiske ræsonnementer, symboler og modeller, og styrker evnen til at angribe og løse problemer ud fra en matematisk vinkel. Undervisningen inkluderer klasseundervisning, individuelle træningsøvelser, gruppearbejde, projektarbejde og elevfremlæggelser. Matematik bidrager også til studieforberedende skrivekompetencer og kan anvendes som et kraftfuldt redskab i tværfaglige projekter. Matematik A er et studieretnings- og valgfag, der kræver mere skriftligt arbejde og dybere fordybelse i matematiske emner, og afsluttes med både mundtlig og skriftlig eksamen.

Bioteknologi er et fag, der giver indsigt i, hvordan teknologien påvirker vores hverdag og de produkter, vi bruger. Du vil lære om bioteknologiske teknikker og deres anvendelse i forskning og industri, samt begrænsninger og muligheder i genteknologi. Faget omfatter emner som GMO-fødevarer, hormonudvikling, stamcelleforskning, medicinalindustrien og meget mere. Du vil lære at arbejde naturvidenskabeligt i sterile laboratorier og deltage i klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og laboratorieforsøg. Opgaveregning, rapportskrivning og forskellige formidlingsformer er en vigtig del af det skriftlige arbejde. Bioteknologi kræver kendskab til både biologi og kemi, og kan have samarbejde med matematik og idehistorie.

US Science

På studieretningen Matematik og Bioteknologi kan du kombinere din uddannelse med US Science.

Elever arbejder i laberatorium

Uddannelsens opbygning

Varighed: 3 år

Grundforløb

HTX starter med et grundforløb på tre måneder, hvor du bliver introduceret til fagene, så du er godt rustet til at vælge den helt rigtige studieretning.

1. år

Efter grundforløbet skal du vælge, hvilke studieretning du vil på. Med valg af studieretning har du mulighed for at tone din uddannelse, så den passer til dine interesser.

2. år

3. år

Grundforløb

Studieretningsforløb

Grund- og studieretningsforløb

Grundforløb
Når du starter på HTX, vil du indgå i et 3 måneders grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb, som dækker resten af din uddannelsestid.

Grundforløbet har til formål at introducere dig til fagene, så du er godt rustet til at vælge den helt rigtige studieretning. Når grundforløbet afsluttes, skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker i dit studieretningsforløb. Vores studievejleder vil selvfølgelig stå klar til at guide dog og hjælpe dig med dit valg.

Studieretningsforløb
Studieretningsforløbet forsætter, hvor grundforløbet slutter. Det er i dette forløb, du sætter dit præg på din skoledag – du vælger nemlig studieretning for dine tre år hos os. Undervejs har du også mulighed for at vælge spændende valgfag, og du kan dermed tone din uddannelsesvej, som du ønsker den!

Det, der gør HTX særlig, er især projektarbejdsformen. De produkter du sammen med dine venner designer, det du opfinder, det du udvikler, de problemer du løser vil være omdrejningspunktet for din hverdag på HTX. Det du lærer på tværs af fagene i de mange projekter, bliver en af dine styrker.

Fagene du møder på HTX har fokus på science, kreativitet, innovation, design, samfundsforhold og udvikling. Teorierne anvendes i tværfaglige projekter til løsninger af virklighedsnære problemstillinger – ofte i samarbejde med lokale virksomheder.

1. år: 
Matematik A, Bioteknologi A, Dansk A, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Kommunikation/IT C, Samfundsfag C

2. år: 
Matematik A, Bioteknologi A, Dansk A, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Idéhistorie B, Valgfag C/B

3. år:
Matematik A, Bioteknologi A, Dansk A, Teknikfag A, Idéhistorie B, Valgfag C/B/A

Ud over de obligatoriske fag og studieretningsfagene skal du vælge en række valgfag.

Det giver dig mulighed for at få stillet din faglige nysger- righed og supplere din viden, så du er bedre rustet, når du skal videreuddanne dig.

På HTX udbyder vi lige nu følgende valgfag:

 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Teknologi A
 • Biologi B
 • Programmering B
 • Psykologi B
 • Samfundsfag B
 • Astronomi C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Programmering C
 • Psykologi C
 • Tysk C

På 3. år skal du have teknikfag. Faget er på A-niveau og fylder derfor meget i dit skemaet på 3. år. Vi udbyder 5 forskellige teknikfag, og med dit valg af teknikfag får du en oplagt mulighed for at vælge et særligt speciale for netop din HTX uddannelse.

Byggeri & energi
Drømmer du om at kunne tegne og bygge dit eget lavenergihus? I Byggeri & Energi lærer du om arkitekturens stilarter og historie, og du laver beregninger og anvender forskellige tegneprogrammer. Vi arbejder også med planlægning, økonomi og styring af byggeprocesser. 

Computer & el-teknik
Elsker du at arbejde med computere, elektronik og robotteknologi? I faget Computer & El-Teknik fordyber vi os i forståelsen af elektriske og digitale kredsløb og får indgående viden om programmering, hardware og software.

Fødevareteknologi
Er du nysgerrig på, hvordan fødevarer fremstilles? I Fødevareteknologi eksperimenterer vi med fremstilling af forskellige fødevarer og får forståelse for processen, og for hvordan man skaber forskellige smage, dufte og konsistenser.

Krop & sundhed
Interesserer du dig for krop og sundhed? I teknikfaget krop & Sundhed får du igennem arbejdet med teorier og eksperimenter forståelse for kroppens fysiologiske opbygning, og for muskler og cellers reaktion på forskellige påvirkninger. 

Maskinteknik
Er du nysgerrig på processen omkring det at opfinde, udvikle og bygge maskiner? I maskinteknik designer og udvikler vi produkter. Vi bruger 3D tegneprogrammer, pneumatik, PLC og avancerede værkstedsmaskiner. I værkstedet anvendes teorien i praksis, når vi udvikler, projekterer og bygger forskellige maskiner, som kan opfylde bestemte behov.

Du vil få undervisning i metoder og teori, der understøtter fagene og giver videnskabelig fordybelse, ligesom du kan være med i spændende, innovative og virkelighedsnære projekter. Det foregår i studietiden, som er undervisningsmoduler, du kan melde dig på gennem uddannelsen.

Elitesport & Dansk Talentakademi

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark Uddannelsespartner, og er ligeledes en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

På UCH har vi et tæt samarbejde med de forskellige aktører på talentområdet både lokalt og nationalt, og hvis du er tilknyttet Holstebro Elitesport og Sportsakademi, har en Team Danmark godkendelse eller er tilknyttet Dansk Talentakademi, kan du derfor sagtens kombinere det med at gå på HTX. Efter grundforløbet har du frit valg af studieretning som de øvrige elever. 

Studiemiljøet på HTX

På HTX får du tre uforglemmelige år med venner, nye fag, studieture, kulturelle oplevelser, spændende foredrag og fester. Du kan blandt andet glæde dig til:

 • Studietur
 • Introtur
 • Introfest
 • Fredagsbar
 • Spilcafé og filmaften
 • Kulturbesøg i Holstebro
 • Fodboldturnering
 • Idrætsdag
 • Julefrokost

.. og meget mere.

Udover vores mange sociale arrangementer får du rigtig gode muligheder for at være sammen med dine kammerater. Alle klasser har eget klasselokale, ligesom skolen har store og lyse fællesområder, hvor man kan arbejde sammen og bruge frikvarter eller fritimer.

Undervisningen på HTX foregår ikke kun i klasselokaler og laboratorier. I løbet af HTX vil du komme på såvel intro-tur som ekskursioner med fagligt formål, og på tredje år tager alle på studietur. Derudover arrangerer eleverne selv en årlig skitur.

I 2.g. tager klasserne på studietur til en europæisk hovedstad. Turenes program er proppet med både sociale og faglige oplevelser og erfaringer.

Aktiviteterne kan være besøg på et atomkraftværk, en eftermiddag på Seat-fabrikken eller et indblik i den nyeste fuldautomatiserede bryggeriproduktion. Det kan være rundtur til vigtige og imponerende historiske steder og bygninger, møder med lokale forskere, gymnasieelever osv. Eller hvad med en fodboldkamp mellem ærkerivalerne Real Madrid og FC Barcelona på Barcelonas hjemmebane?

HTX er mere end bare et lærested – det er også et værested med fokus på det sociale miljø. Elevrådet, bestående af frivillige elever fra alle årgange, arbejder med skolens kultur og sociale arrangementer. De samarbejder tæt med lærere og ledelse for at sikre, at skolen bliver så god for eleverne som muligt, og for at eleverne bliver inddrage aktivt i skolens udvikling. Grupper inden for elevrådet fokuserer på specifikke områder, mens hele elevrådet får et bredt blik på hele skolen og dens virke.

Skolens festudvalg består af elever fra 2. og 3. år. De planlægger og holder de seks årlige elevfester, hvor htx’s studietorv bliver forvandlet til et svedigt dansegulv og klikken af taster på bærbare computere afløses af funky beats, heftige rytmer og lys i alverdens farver.

HTX holder nogle af de bedste fester i Holstebro. Festudvalget står også bag fredagscaféerne, hvor du ca. en gang hver anden måned kan slutte en hård uge af med et spil bordfodbold og måske en kold øl.

Vi arrangerer ofte fællesarrangementer for hele htx, for de enkelte årgange eller for elever med bestemte fag. Det kan være aktuelle arrangementer som valgmøder, besøg af videnskabsfolk eller måske en fælles biograftur.

Vi er med i flere sportsturneringer både mod de lokale skoler og på landsplan. Måske er det derfor, man ofte kan se HTX elever løbe rundt efter en bold udenfor på skolens grønne arealer, så snart vejret er godt. Derudover er der ofte turneringer i andre sportsgrene.

Med en HTX åbner du flest døre

Studieretningerne giver adgang til rigtigt mange videregående uddannelser. Alene de obligatoriske fag på htx åbner 171 muligheder, mens du på fx studieretningen for Matematik og Bioteknologi har hele 269 at vælge imellem, når du har fået din studenterhue.

Med de obligatoriske fag kan du blive journalist, arkitekt, designer, maskinmester, laborant,

politibetjent, datamatiker, tage uddannelserne i forsvaret, diplomingeniør, statskundskab, jurist, folkeskolelærer, sygeplejerske og meget andet.

På studieretninger med matematik eller med matematik som valgfag åbnes dørene også til uddannelser som civilingeniør, dyrlæge, farmaceut, læge, idræt, forsikringsmatematik, nanoteknologi, fysik, kemi og økonomistudiet.

www.ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv og at du selv skal taste dine valgfag.

Du søger om optagelse på HTX via optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. marts og der bliver åbnet for tilmelding cirka en måned inden.

For hjælp til optagelse skal du kontakte din UU-vejleder.

Kontakt os her!

Mette Klindt Andersen

Studievejleder

HTX


Tlf: 99 122 219

Mail: mka@ucholstebro.dk

Bo Strandløkke Grønlund

Uddannelsesleder

HHX, HTX


Tlf: 99 122 546

Mail: BG@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen

Uddannelsesleder

HTX, HHX


Tlf: 99 122 482

Mail: HBA@ucholstebro.dk

Jens Christen Hylkjær

Vicerektor


Tlf: 99 122 317

Mail: JCH@ucholstebro.dk

Susanne Rasmussen

Rektor


Tlf: 99 122 310

Mail: sr@ucholstebro.dk

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 12. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 12. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 13 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 20. dec. – 6. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

 • Introsamtale på første år
 • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
 • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
 • Udslusningssamtale på tredje år
 • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.