Gå til hovedindhold

Viden om læringsmål

Personvognsmekaniker

Elever på personmekanikeruddannelsen har mulighed for at vælge to specialer: Personvognsmontør (2,5 år) og personvognsmekaniker (EUD: 4,5 år, EUX: 5 år)

Denne side indebærer læringsmål for elever med begge specialer.

På UCH er uddannelsesforløbet på personvognsmekanikeruddannelsen struktureret på følgende måde:

Uddannelsesforløb EUD
Varighed: 4,5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 1, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 2, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 3, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 4, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 5, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 6, 5 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 7, 4 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 8, 5 uger

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb

Uddannelsesforløb EUX
Varighed: 5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Grundforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

EUX hovedforløb 1, 20 uger

Oplæring i virksomhed

EUX Hovedforløb 2, 20 uger

Oplæring i virksomhed

EUX Hovedforløb 3, 18 uger

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb 4, 10 uger

Grundforløb

Oplæring i virksomhed

EUX Hovedforløb

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. På grundforløbet introduceres eleverne til alle uddannelser, som ligger inden for Teknologi.

Foruden gastronom, kan det være bager og konditor, gourmetslagter eller ernæringsassistent.

Læs mere om grundforløb 1.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for elever, der har valgt uddannelsesretning. Har man en læreplads, er det muligt at starte direkte på grundforløb 2, ligesom det er her man starter, hvis det er mere end 2 år siden, man afsluttede grundskolen.

På uddannelsen til personvognsmekaniker introduceres eleverne til:

Tekniske færdigheder

Eleven lærer at arbejde med de tekniske aspekter af personvogne, herunder reparation, service og vedligeholdelse af køretøjer. Dette omfatter kendskab til motorer, transmission, bremser, undervogn, viden og kendskab til hybrid- og elbiler samt hvordan man sikkerhedsfrakobler en elbil.

Fejlfinding og diagnostik

Eleven lærer at identificere og løse de problemer, der kan fremstå på køretøjernes mekaniske og elektriske dele. Dette indebærer brug af diagnoseudstyr.

Arbejdssikkerhed og miljø

Der fokuseres meget på sikkerhed som personvognsmekaniker, f.eks. korrekt brug af værktøj, personligt beskyttelsesudstyr, arbejdsstillinger, miljøbevidst håndtering af affaldsstoffer.

Kundekommunikation

Eleven lærer at kommunikere med kunder og forklare deres reparationer på en forståelig måde, så kunden er tryg i det arbejde, der skal udføres.

Overgangskrav

Matematik og fysik på E-niveau.

Virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

På Grundforløb 2 har eleven en uge med virksomhedsforlagt undervisning. Her får eleven mulighed for at vise det værksted/kommende lærested, hvad eleven har lært i den første tid af uddannelsen. Her bliver undervisningen styret i samarbejde med læreren og de ansvarlige på værkstedet.

 

Formålet med Grundforløb 2 er at give dig de nødvendige færdigheder og viden indenfor personvognsmekanikeruddannelsen og forberede eleven til hovedforløbet med en uddannelsesaftale i hånden.

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet, er der krav om et bestået grundforløb, eller at man har en mesterlæreraftale.

Hovedforløbet består af 8 skoleophold med en varighed på 4-5 uger.

For hvert skoleophold arbejdes der med opfyldelse af forskellige faglige mål angivet af Industriens uddannelse.

Læs mere om de faglige mål

I løbet af praktikperioderne forventes det, at eleverne arbejder med emner i henhold til lærepladserklæringen.

Hovedforløb 1 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på: bremser, kundeservice og lygter/visker.

Fagspecifikke fag:

 • Kontrol & rep af PV bremser og bremsesystemer
 • Eftersyn og kontrol af lys, visker og akkumulator
 • Faglig kommunikation og kundeservice
 • Autofysiske begreber 1 af 2

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer herunder redegøre for en grundlæggende viden om ABS-bremsers opbygning og funktion
 • Lærlingen kan udvise god kundeservice, herunder dokumentation for arbejdet og kommunikation om det udførte arbejde
 • Lærlingen kan udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på personvogne.
 • Lærlingen kan gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi på værkstedet
 • Lærlingen kan udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog

Hovedforløb 2 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på: undervogn, miljø, service/syn og aircondition.

Fagspecifikke fag:

 • Kontrol og reparation af styretøj og undervogn
 • Automiljø
 • Serv.- og sikkerhedseft. og serv. på aircon

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes styretøj og undervogn, herunder udmåling og justering af hjulvinkler samt eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge og dæk
 • Lærlingen kan arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og handle i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling
 • Lærlingen kan gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne
 • Lærlingen kan udføre service på køle- og airconditionanlæg.

Hovedforløb 3 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på: motor, kobling/aksler og El

Fagspecifikke fag:

 • Autofysiske begreber 2 af 2
 • Kontrol og reparation af forbrændingsmotor
 • Fejl. på elekt. systemer og sikkerh. på el/hybrid
 • Reparation af træk/kardanaksler og kobling

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer
 • Lærlingen kan udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på personvognes diesel- og benzinmotorer på baggrund af en grundlæggende viden om diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde.
 • Lærlingen kan udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr på baggrund af en grundlæggende viden om måleteknik, elektronik, elektriske og elektroniske systemer på personvogne.
 • Lærlingen kan udføre af fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler.

Hovedforløb 4 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på: ABS/ESP, airbag, komfort og motorstyring

Fagspecifikke fag:

 • Kontr. og rep. af bilers ABS/ESP og rep. airbag
 • Reparation af komfortelementer
 • Kontrol og rep. af motorstyring i forbrændingsmotor del 1 af 2

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System) -bremser med TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program).
 • Lærlingen kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder airbaganlæg
 • Lærlingen kan udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer

Hovedforløb 5 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på: Elekt. servo, motorstyring, iværksætteri, starter/lade-anlæg og lygter.

Fagspecifikke fag:

 • Udmåling, rep. og justering af elektronisk servost.
 • Kontrol og rep. af motorstyring i forbrændingsmotor del 2 af 2
 • Iværksætteri, innovation og det int. marked
 • Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg
 • Elekt. fejlf. og rep. af lygter, vis/vas og tegngiv.

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn herunder elektrohydraulisk (EHPS) og elektromekanisk (EPS) servostyringsanlæg samt gennemføre 4-hjulsudmåling med elektroniske 4-hjulsudmålingsapparater.
 • Lærlingen kan udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer.
 • Lærlingen kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes elektriske forsyningsanlæg herunder generatorer, ladesystemer og starteranlæg.
 • Lærlingen kan udvise en grundlæggende forståelse for iværksætteri og innovation og har kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed.
 • Lærlingen kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter, visker/vasker samt tegngivning, ud fra sin viden om lovens krav til lygtesystemet.

Hovedforløb 6 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på: Gearkasse og El/hybrid.

Fagspecifikke fag:

 • Kontrol og reparation og transmissionssystemer
 • Reparation af automatgearkasser
 • Fejlfinding og reparation af el- og hybridbil

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på personvogne, herunder reparation af gearkasser med og uden automatisk skift
 • Lærlingen kan udføre fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel på baggrund af viden om el-sikkerhed i forbindelse med høje værdier for jævnspænding og jævnstrøm.

Hovedforløb 7 har en varighed på 4 uger. Der undervises med fokus på, at eleverne valgfrit kan bygge på deres faglighed.

Fagspecifikke fag:

 • Assistentsystemer, sikkerhedssystemer og ruder
 • Diagnose og emissionssystemer – diesel modul 2
 • Teknisk innovation auto
 • Teknisk innovation auto med internationalt ophold

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan planlægge og udføre limning af ruder og reparation af stenslag samt kalibrering og kodning af kamera og andre assistentsystemer
 • Lærlingen kan selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og dokumentere et rationelt fejlfindingsforløb på moderne diesel-motorstyringssystemer
 • Lærlingen opnår indgående kendskab til innovationsprocessen i relation til at udvikle nye serviceydelser, forbedre eller opfinde helt nye tekniske løsninger selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Hovedforløb 8 har en varighed på 5 uger. Der undervises med fokus på, at eleverne valgfrit kan bygge på deres faglighed.

Fagspecifikke fag:

 • Fejlfinding og rep. på varme-, køle- og klimaanlæg
 • Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer
 • Funktionskontrol og vurdering af brugt bil
 • Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg
 • afsluttende prøve personvognsmekaniker

Kompetence mål:

 • Lærlingen kan udføre fejlfinding og reparation på personvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt måleteknik fx viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder og de særlige standarder og protokoller for datakommunikation.
 • Lærlingen kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på airconditionanlæg og/eller elektronisk styrede varme/køle- og klimaanlæg, herunder foretage udskiftning af f.eks. kompressor, el-ventilator, rør, slanger, fordamper, kondensator, sensorer, tørrefilter og ekspansion/drosselventil.
 • Lærlingen kan foretage en helhedsvurdering af køretøjet fx ved at gennemgå køretøjets hovedområder: motor, undervogn, transmission, bremser mm. i forbindelse med en vurdering af køretøjets tilstand i salgsøjemed.
 • Lærlingen kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motorstyringsanlæg og foretage udskiftning af alle komponenter på benzin og dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet.

Inge Merete Iversen

Uddannelseskonsulent

Personvognsmekaniker


Tlf: 99 122 367

Mail: IMI@ucholstebro.dk

Ion Martin Ladegaard Nielsen

Faglærer


Tlf: 99 122 348

Mail: ION@ucholstebro.dk

Karsten Kammersgaard

Værkstedsassistent


Tlf: 99 122 573

Mail: KKD@ucholstebro.dk

Benny Munk

Faglærer


Tlf: 99 122 416

Mail: BMU@ucholstebro.dk

Palle Nyby Kristensen

Værkstedsassistent


Tlf: 99 122 286

Mail: PNK@ucholstebro.dk

Aksel Meldgaard

Faglærer


Tlf: 99 122 586

Mail: AME@ucholstebro.dk

Ali Mohammad Taleb

Faglærer


Tlf: 99 122 238

Mail: ALI@ucholstebro.dk

Jakob Fogh

Faglærer


Tlf: 99 122 231

Mail: JFO@ucholstebro.dk

Ellen Mette Mogensen Paakjær

Faglærer


Tlf: 99 122 575

Mail: EMP@ucholstebro.dk

Jesper Helleskov Nedergaard

Faglærer


Tlf: 99 122 571

Mail: JHN@ucholstebro.dk

Lars Dalsgaard

Faglærer


Tlf: 99 122 580

Mail: LAD@ucholstebro.dk

Simon Bech

Faglærer


Tlf: 99 122 589

Mail: SBE@ucholstebro.dk

Marck Årup Mouritzen

Faglærer


Tlf: 99 122 466

Mail: MAL@ucholstebro.dk

John Secher Andersen

Faglærer


Tlf: 99 122 524

Mail: JSA@ucholstebro.dk

Lone Pirupshvarre

Uddannelsessekretær


Tlf: 99 122 553

Mail: LPI@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum

Studievejleder

Teknologi


Tlf: 99 122 602

Mail: psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen

Underviser


Tlf: 99 122 574

Mail: ola@ucholstebro.dk

Jan Fædder Lillelund

Uddannelseschef

Business, Chauffør & Lager, Teknologi, Personvognsmekaniker


Tlf: 99 122 521

Mail: jli@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn

Studievejleder

Fødevarer, Chauffør & Lager


Tlf: 99 122 437

Mail: ehd@ucholstebro.dk