Gå til hovedindhold

CNC-tekniker

EUD

Brug din kreativitet og skab innovative produkter!

Som CNC-tekniker skaber du noget imens, du har det sjovt. Du vil komme til at lære om at reparere og arbejde med primært metal, og hvordan materialet kan formes i de computerstyrede CNC-maskiner.

Dit arbejde går ud på at kunne programmere maskiner til at kunne bore, dreje og fræse i materialet, således dette formes til et stykke værktøj eller som en del af en større maskine eller et redskab. Du skal kunne arbejde med forskellige computersystemer i forhold til materialet, så et godt håndelag og lyst til at arbejde med IT-styrede maskiner er vigtig.

CNC-assistent (2 år):
CNC-assisten gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner i metalindustrien, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam. Det indebærer også, at CNC-assistenten skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj og udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave. Du lærer også at indkøre værktøjet og f.eks. de rigtige køle- og smøremidler.

Du kan blive CNC-assistent på UCH.

CNC-tekniker (3 år):
CNC-teknikeren gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam. Det indebærer også, at CNC-teknikeren skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj, samt udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Du kan blive CNC-tekniker på UCH.

I løbet af din tid på skolen vil du både få fagspecifikke fag samt fag, som du kender fra folkeskolen.

Grundforløb 1

 • Dansk E
 • Engelsk F
 • Samfundsfag C

Grundforløb 2: 

 • Matematik E
 • Kemi C
 • Fysik F

De fagspecifikke fag vil bl.a. være:

 • CNC-teknisk bearbejdning
 • Fagtegning
 • Datastyret bearbejdning

Der er mangel på faglærte nu og i fremtiden, og din arbejdskraft og kompetencer er attraktive for din fremtidige arbejdsplads!

Bekymringer om muligheden for at få en læreplads har stor betydning i forbindelse med uddannelsesvalg – det forstår vi godt! Vælger du en uddannelse med lærepladsgaranti, bliver du sikret at få en læreplads.

Læs mere om lærepladsgaranti og kravene her.

EUD

Varighed: 3 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 8 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 8 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

i denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 9 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. Sidste hovedforløb inkludere din svendeprøve.

Grundforløb 1 og 2

Hovedforløb på UCH

Oplæring i virksomhed

Nye bearbejdsningscentre

På UCH fik vi i 2019 nye CNC-bearbejdningscentre der kan køre med 4 forskellige platforme bl.a. Cemco, Solid Works og Siemens, så det svarer til den virkelighed der opleves i virksomhederne.

På skolen vil du opleve et fantastik åbent og trygt miljø. Her er der frihed under ansvar og et godt sammenhold både mellem både elever og elever og lærer. Hos os er der plads til, at du kan være den, DU er!

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter. Teknologi-elever kan komme fra mange forskellige steder i livet, men fælles er interessen for faget. Dette har en effekt på stemningen ude i værkstederne, og der er altid en summen af liv, når man bevæger sig rundt i afdelingen.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

CNC-teknikeruddannelsen foregår hos UCH Teknologi.
Adresse: Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Som uddannet CNC-tekniker har du jobmuligheder inden for jern- og metalindustrien. Det kan både være i større produktionsvirksomheder og i mindre maskin- og værktøjsvirksomheder.

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig. Som CNC-tekniker kan du f.eks. søge ind på Industriteknikeruddannelsen.

Få overblikket over alle uddannelserne her.

Efteruddannelse

På UCH har vi en række af efteruddannelsesmuligheder. Bl.a.

 • Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
 • Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg
 • Køle-, klima- og varme teknisk område

Læs mere om vores efteruddannelser her.

Der er i øjeblikket kvote på uddannelsen, hvorfor muligheden for optagelse kræver, at du enten har en læreplads eller har lavet en kvoteansøgning. Læs mere her.

For at søge ind på CNC-tekniker uddannelsen, skal du derfor gøre to ting

 • Step 1 – Søg ind på www.optagelse.dk
 • Step 2 – Udfylde ansøgningsskema for kvoteplads

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, behøver du ikke søge en kvoteplads, da du så er sikret en plads på uddannelsen.

Når vi har modtaget din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale, så vi finder de bedst kvalificerede til det begrænsede antal pladser.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

 

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Kontakt os her!

Per Stisen Varnum

Studievejleder

Teknologi


Tlf: 99 122 602

Mail: psv@ucholstebro.dk

Martin Wind

Uddannelseskonsulent

Teknologi


Tlf: 99 122 270

Mail: MWI@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.