Gå til hovedindhold

IT-supporter

EUD

Lær at tackle udfordringerne i en teknologisk tidsalder

Er du interesseret i at udforske verden af ​​computere og netværk? Drømmer du om at lære, hvordan man opsætter, opdaterer og vedligeholder IT-systemer? Hvis ja, hvad så med at blive IT-supporter eller datatekniker?

Gennem uddannelsen vil du ikke kun lære at tackle udfordringer som udvikling af it-sikkerhed, men også blive fortrolig med teknisk ekspertise i mekanik, elektronik og forskellige teknologier, der ligger bag forskellige IT-systemer.

Du kan tage IT-supporter som en EUD. Vil du gerne læse videre kan du forsætte på datateknikeruddannelsen

På UCH kan du tage grundforløb 1 og 2 og vi hjælper dig videre til den skole, hvor du kan tage hovedforløbet.

It-supporter (3 år)
Som It-supporter lærer du at arbejde med at opsætte, opdatere og vedligeholde computere og netværk. Du har det daglige ansvar for IT-driften og hjælper til, når der opstår fejl eller hvis der skal installeres nyt hard- og software. Du er dermed den person, der sikrer den daglige drift og afhjælper IT-problemer.

Vil du læse videre kan du forsætte på uddannelsen datatekniker og vælge følgende specialer:

Datatekniker med speciale i programmering (5,5 år):
I specialet med Programmering lærer du at programmere og medvirke til at udvikle avancerede systemer og forskellige apps og applikationer i det hele taget. Du vil arbejde med at lave programmer, apps til smartphones, grafiske brugerflader samt opbygning og vedligehold af databaser/systemer i forskellige sammenhænge

Datatekniker med speciale i infrastruktur (5,5 år):
Ved specialet Infrastruktur kommer du til at arbejde med at opbygge, konfigurere, vedlige- holde og administrere servere og netværk. Du er dermed den person, der sikrer den daglige udvikling af programmer og IT-systemer samt vedligehold og sikring af databaser m.m. Du skal kunne arbejde med teknik, mekanik og elektronik, have fokus på kvalitet og detaljer, være serviceminded og kunne arbejde selvstændigt.

Afhængig af hvornår du starter på dit forløb, samt hvorvidt du går på EUX eller EUD, vil fagene ændre sig.

Uanset om du vælger EUD eller EUX, vil det første år bestå af følgende fag:

Grundforløb 1

 • Dansk E
 • Engelsk E
 • Samfundsfag C

Grundforløb 2: 

 • Matematik E
 • Kemi C
 • Fysik F

Med din EUD vil du efterfølgende have fagspecifikke fag. Du lærer bl.a. om:

 • Førstehjælp og brand
 • Elektronik
 • Computerteknologi
 • Informationsteknologi
 • Operativsystemer
 • Netværk og programmering

EUD

EUD er en praktisk uddannelse, og når du er færdig, er du faglært og har kompetencer inden for dit fagområde. Med en EUD kan du komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Du har derudover også mulighed for videreuddannelse. Hvis du vil lære noget nyt, komme i dybden med dit fag og få praktisk erfaring, så er en EUD måske noget for dig!

Varighed: 3 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Anden skole,10 uger

Du kan ikke tage hovedforløbet på UCH.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Anden skole, 10 uger

Du kan ikke tage hovedforløbet på UCH.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Anden skole, 5 uger

Du kan ikke tage hovedforløbet på UCH.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Anden skole

Selvstændighed i fællesskabet

På Teknologi vil du finde mange som har samme faglige interesse som dig, men også for at gå helt ned i detaljen uafhængig af valget af uddannelse. Vores værksteder summer altid af liv og godt humør, og du vil uden tvivl skabe tætte relationer undervejs på din uddannelse.

Maskinerne og teknologien, som vi stiller til rådighed på UCH, er opdateret og moderne, og vi sørger for, at du bliver klar til at indgå på arbejdsmarkedet. Selvom mange af teknologiuddannelserne oftest omfatter meget selvstændighed, vil du altid kunne sparre med undervisere og klassekammerater.

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter. Tømrerelever kan komme fra mange forskellige steder i livet, men fælles er interessen for faget. Dette har en effekt på stemningen ude i værkstederne, og der er altid en summen af liv, når man bevæger sig rundt i afdelingen.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

IT-supporter og Datatekniker foregår hos UCH Teknologi.

Adresse: Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Du vil i forbindelse med din uddannelse opnå færdigheder til at kunne begå dig inden for en bred vifte af opgaver især inden for offentlige institutioner og virksomheder men også i private virksomheder, der arbejder med data, styring, robotter m.m.

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig, og som IT-supporter har du adgang til flere videregående uddannelser. Du kan f.ek.s videreuddanne dig efter endt faglig uddannelse til IT-teknolog, multimediedesigner og automationsteknolog

Få overblikket over alle uddannelserne her.

Efteruddannelse

På UCH har vi en række af efteruddannelsesmuligheder. Bl.a.

 • Design, installation, konfiguration og administration af netværkstekniske installationer
 • Design og implementering af databasesystemer
 • Installation, konfiguration og vedligehold af teleteknisk kommunikationsnet

Læs mere om vores efteruddannelser her.

Der er i øjeblikket kvote på uddannelsen, hvorfor muligheden for optagelse kræver, at du enten har en læreplads eller har lavet en kvoteansøgning. Læs mere her.

For at søge ind på IT-supporteruddannelsen, skal du derfor gøre to ting:

 • Step 1 – Søg ind på www.optagelse.dk
 • Step 2 – Udfylde ansøgningsskema for kvoteplads

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, behøver du ikke søge en kvoteplads, da du så er sikret en plads på uddannelsen.

Når vi har modtaget din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale, så vi finder de bedst kvalificerede til det begrænsede antal pladser.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Kontakt os her!

Per Stisen Varnum

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Teknologi


Tlf: 99 122 602

Mail: psv@ucholstebro.dk

Martin Wind

Uddannelseskonsulent

Teknologi


Tlf: 99 122 270

Mail: MWI@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.