Gå til hovedindhold
Businesselev arbejder hos politiet

Kontor

EUX

Fra økonomi til formidling – Få en alsidig uddannelse!

Drømmer du om en karriere, hvor du kan arbejde med kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og information? Vil du have en uddannelse, der giver dig en grundlæggende viden om administration og økonomi, og som samtidig lærer dig at have overblik over betydningsfulde processer? Så er en kontoruddannelse måske lige noget for dig!

På kontoruddannelsen vil du komme igennem en lang række spændende emner, der alle kredser om administrative arbejdsprocesser. Du vil lære at kommunikere både skriftligt og mundtligt med kunder, samtidig med at du får viden om databehandling, kvalitet og service. Derudover vil du blive trænet i at arbejde med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine evner og interesser, og du vil få praktisk erfaring kombineret med et teoretisk fundament, som vil gøre dig klar til at gå direkte ud i arbejde inden for dit speciale i stat, kommune, region eller i private virksomheder.

Administration:
Vælger du specialet Administration, målretter du din uddannelse mod at arbejde inden for virksomheders administrative arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet.
Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for f.eks. kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling, økonomi og regnskab og projektadministration.

Du kan tage grundforløbet, EUX-studieåret samt skoleophold under praktiktiden og den afsluttende fagprøve på UCH.

Offentlig administration:
Specialet Offentlig administration er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.
Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere. Du kommer f.eks. til at arbejde med politik, strategi, handlingsplaner og indsatser, samt sagsbehandling og økonomi.
Der kan også vælges valgfrie områder indenfor fx personale- og lønadministration, regnskabsmæssige funktioner m.fl.

Du kan tage grundforløbet, EUX studieåret samt skoleophold under praktiktiden og den afsluttende fagprøve på UCH.

Revision:
Specialet Revision er rettet mod virksomheder, der udfører revision.
Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for revisionsvirksomheders service- og revisionsopgaver. Der er fokus på revisionsvirksomheden såvel som service- og kontrolfunktion. Du lærer at anvende revisionsprotokoller, revisionslovgivningen mv.

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Spedition og shipping:
Specialet Spedition og shipping er rettet mod såvel spedition- som shippingvirksomheder og dermed nationale og internationale transportopgaver. Det er også muligt at uddanne elever i større virksomheders egne interne speditions-/shippingafdelinger.
Specialet giver en bred indsigt i både spedition og shipping, men der sker en specialisering inden for enten spedition eller shipping.

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Økonomi:
Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de større og i de mindre virksomheder. Der er mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion.
Specialet giver mulighed for en række forskellige elev- og jobprofiler, som f.eks. bogholderi/regnskab, controller eller kombinationen af de to.

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Advokatsekretær:
Specialet Advokatsekretær er rettet mod administrative funktioner på et advokatkontor eller i en juridisk afdeling i en større virksomhed.
Specialet omfatter administrative arbejdsfunktioner inden for mindst et juridisk sagsområde og skriftvekslinger forbundet med retssagsbehandling.

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Afhængig af speciale vil dine fagspecifikke variere. Du vil dog få de samme fag på grundforløbene og i studieåret.

Grundforløb 1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Tysk
 • Erhvervsfag

Grundforløb 2: 

 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Matematik C (kun på EUX)
 • Organisation C (kun på EUX)
 • USF – uddannelsesspecifikke fag

De fagspecifikke fag på Administration er følgende:

 • Virksomhedskommunikation
 • Optimering af arbejdsprocesser og projektadministration
 • Projektadministration
 • Datahåndtering
 • Avanceret regneark (valgfag)
 • Databaser (valgfag)
 • Kvalitet og service (valgfag)
 • Struktur i administrative problemstillinger (valgfag)
 • Præsentationsteknik (valgfag)
 • HR og personaleadministration (valgfag)
 • Debitor-, kreditor og lagerstyring MS dynamics c5 (valgfag)
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering (valgfag)

De fagspecifikke fag på Offentlig Administration er følgende:

 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde
 • Kommunikation og formidling
 • Projektkoordination (valgfag)
 • Udvidet skriftlig kommunikation for offentlig administration (valgfag)
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering (valgfag)
 • EU og internationalisering (valgfag)
 • Informationsindsamling, validering og strukturering af data (valgfag)
 • HR & personaleadministration (valgfag)
 • Kommunikation i praksis (valgfag/akademifag)
 • Projektstyring i praksis (valgfag/akademifag)

Har du taget en studentereksamen, kan du vælge et EUS-forløb hos Business, hvor du får adgang til en uddannelsesaftale inden for kontor.

Uddannelses opbygning:

 • 5 uger – skole
 • 2 års læretid

Efter kun fem uger på skole og to år i lære bliver du faglært. EUS består af:

 • 5 ugers onlineundervisning
 • Et koncentreret og målrettet forløb for dig, der gerne vil arbejde inden for detail
 • Ingen gentagelser af de fag, som du allerede har haft
 • Undervisning i et uddannelsesspecifikt fag og de fag, som du mangler – f.eks. Virksomhedsøkonomi og IT eller afsætning
 • Et EUS-forløb er SU-berettiget

Læs mere om erhvervsuddannelse for studenter (EUS) her eller kontakt studievejlederen for Business for at lære mere.

Turismen er stigende i Danmark, og det smitter af på en række brancher. Det betyder, at mange virksomheder efterspørger medarbejdere, der skal være klar til at opfylde de behov turisterne har. Det vil UCH gerne være med til at sikre gennem samarbejde om uddannelse af elever og andre aktiviteter. 

Med en placering tæt på Vestkysten ligger Holstebro helt centralt for mange af de væsentligste turistområder i Danmark. Derfor ser vi det som en naturlig del af vores opgaver at tænke turisme ind i vores uddannelser. 

I samarbejde med virksomhederne ønsker vi at skabe en uddannelse for kontorelever, som er tilpasset en hverdag med danske og udenlandske turister. Det betyder bl.a., at dine fag vil være målrettet turisme – f.eks.:

• Tysk 

• Destinationer 

• Jura for rejse- og turistbranchen 

Der vil undervejs også være relevante virksomhedsbesøg. Kontakt studievejlederen for mere information.

 

EUX

EUX er en retning, hvor du både kan lære et praktisk erhverv og tage en gymnasial eksamen. Det tager 4 år og starter med en grundlæggende erhvervsuddannelse. Når du afslutter din sidste eksamen, har du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Du har derfor også flere muligheder for videreuddannelse. Så hvis du gerne vil have en praktisk uddannelse kombineret med gymnasiet, så er EUX en god mulighed for dig!

Varighed: 4 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

EUX studieåret, 1 år

På EUX Business tager du alle dine gymasiefag på ét samlet forløb kaldt EUX studieåret. Studieåret afsluttes med eksamener og du vil derefter komme ud på en læreplads.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Du vil få besked fra skolen, når du skal begynde på din svendeprøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Svendeprøve

Du vil få besked fra skolen, når du skal begynde på din svendeprøve.

Grundforløb 1

Grundforløb 2

EUX studieår

Oplæring i virksomhed

Speciale fag

Studiemiljø

På kontoruddannelsen kommer du til at blive en del af business-uddannelserne på UCH, hvor der er fokus på let adgang til nyeste teknologier, socialt samvær og høj faglighed.

Vi har tæt kontakt med erhvervslivet, og du vil derfor opleve, at meget af undervisningen tager udgangspunkt i reelle problemstillinger fra virkelige virksomheder.

Det er vigtigt, at du har det godt, mens du tager din uddannelse på UCH. Derfor sørger vi for, at rammerne for et godt socialt miljø, hvor du kan have det sjovt med dine medstuderende, både på skolen og når I er ude i virksomhederne.

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter og sociale arrangementer, hvilket betyder, at når du træder ind på Business-afdelingen, er der altid højt humør og en summen af liv.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

Butik og detail foregår hos UCH Business.

Adresse: Døesvej 76, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Med en kontoruddannelse, vil du typisk kunne få job som f.eks.

 • Kontormedarbejder
 • Receptionist
 • Regnskabsmedarbejder
 • Revisor
 • Speditør
 • Advokatsekretær
Videreuddannelse

Efter 2 år på skolen vil du modtage EUX 1. dels bevis, som giver dig adgang til at læse videre på erhvervsakademier eller professionshøjskoler. Efter endt EUX kan du læse videre på en række videregåendeuddannelser. Få et overblik over uddannelser her.

Du kan starte på kontoruddannelsen en gange om året til januar.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk

Du har adgang til en erhvervsuddannelse, hvis du har:

 • Et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik
 • En uddannelsesaftale
 • Eksamensbevis fra en anden ungdomsuddannelse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til en samtale og en eventuel prøve – læs mere om prøven her

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Har du taget en studentereksamen, kan du vælge et EUS-forløb hos Business, hvor du får adgang til en uddannelsesaftale inden for detail.

Næste start på et 5-ugers EUS-forløb er:

 • 4. januar 2024 – 7. februar 2024
 • 15. april 2024 – 22. maj 2024
 • 29. juli 2024 – 30. august 2024
 • 28. oktober 2024 – 29. november 2024

Ansøgning sendes via optagelse.dk

Kontakt os her!

Mette Lund Timmermann

Studievejleder

Business


Tlf: 99 122 587

Mail: mt@ucholstebro.dk

Laila Leander Poulsgaard

Uddannelseskonsulent

Business


Tlf: 99 122 486

Mail: LP@ucholstebro.dk

Rene’ Tolderlund Jakobsen

Uddannelsesleder

Business


Tlf: 99 122 676

Mail: RTJ@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.