Gå til hovedindhold
Smilende HHX elever

HHX

TÆT PÅ VIRKELIGHEDEN

Fra klasseværelset til virksomhedsbesøg og fede studieture: Forstå verden – oplev verden

HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfund, økonomi, kultur – alt sammen set i et internationalt perspektiv. På vores gymnasie vil du også få muligheden for at komme helt tæt på erhvervslivet og generelt alle dele af samfundet. Vi tilbyder mange forskellige spændende studieretninger, så der er noget til enhver smag!

Vores skole er åben mod omverdenen, og vi byder virkeligheden indenfor i klasseværelserne! Afhængig af studieretning bliver du sendt på flere studieture og virksomhedsbesøg. Vi har et stærkt samarbejde med lokale og internationale virksomheder, og vi lover at klæde dig godt på uanset, om du vil på en videregående uddannelse, være selvstændig eller noget helt tredje.

Men handelsgymnasiet handler ikke kun om faglige udfordringer – det handler også om at have det sjovt og skabe minder med dine nye venner. Vi tror på, at et godt skolemiljø er vigtigt for at trives og udvikle sig både fagligt og personligt!

Studieretninger

Vores kendetegn

På HHX Handelsgymnasiet Holstebro er fagligheden altid i fokus. Her bliver du udfordret i den daglige undervisning samt gennem dine lektier og skriftlige opgaver. For de dygtigste er der desuden mulighed for at deltage i talentprogrammer, fx Akademiet for Talentfulde Unge.

Skolen er åben mod omverdenen, og vi byder virkeligheden indenfor via fagene, vores studieture, virksomhedsbesøg, foredragsholdere, feltarbejde, PiU, samabejde med områdets virksomheder og brobygning til videregående uddannelser. 

På HHX er læringen drevet af nysgerrighed – både din egen, dine klassekammeraters og dine læreres!

Fagene, du møder på HHX Handelsgymnasiet Holstebro, har fokus på det moderne samfund, økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold.

Du vil ikke komme til at lære teorierne for teoriens skyld – de bruges til analyse af virkeligheden, f.eks. virksomheders fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m.

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • International økonomi B
 • 2. fremmedsprog
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Informatik C
 • Historie B
 • Erhvervsjura C

HHX udbyder en bred vifte af valgfag, og du kan med dit valg heraf tone din uddannelse i forskellige retninger. 

Valgfagene skal du først vælge, når du er begyndt på HHX. Som udgangspunkt skal du vælge et valgfag på A- eller B-niveau, samt et valgfag på C-niveau, men andre kombinationer er også mulige.

På HHX udbyder vi lige nu følgende valgfag:

 • Erhvervsjura B
 • Filosofi C
 • Finansiering C/B
 • Idræt C
 • Informatik B
 • Innovation C/B
 • Kulturforståelse C/B
 • Matematik A
 • Mediefag C
 • Organisation C
 • Psykologi C/B
 • Samfundsfag B/A
 • Tysk A

Studiemiljøet på HHX

Studiemiljøet er i høj kurs på vores gymnasie. Vi vægter højt at skabe gode sociale og festlige aktiviteter, hvor eleverne også inddrages – f.eks. fredagscafeer og galla som bl.a. bliver arrangeret af festudvalget, der udelukkende består af elever. Vores motto er: Vi skaber rammerne – du fylder dem!

 

Elitesportelever foran skolen

Elitesport & Dansk Talentakademi

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark Uddannelsespartner, og er ligeledes en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

På UCH har vi et tæt samarbejde med de forskellige aktører på talentområdet både lokalt og nationalt, og hvis du er tilknyttet Holstebro Elitesport og Sportsakademi, har en Team Danmark godkendelse eller er tilknyttet Dansk Talentakademi, kan du derfor sagtens kombinere det med at gå på HHX.

Ønsker du at kombinere elitesport med en HHX-uddannelse, kan vi tilbyde dig studieretningen Marketing, som har et særligt tilrettelagt skema til elitesportsudøvere.

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 12. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 12. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 13 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 20. dec. – 6. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

 • Introsamtale på første år
 • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
 • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
 • Udslusningssamtale på tredje år
 • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.