Gå til hovedindhold

HTX

Få virkeligheden i dine hænder

HTX – en spændende fremtid i sigte

HTX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus på at designe kommunikative og teknologiske løsninger på virkelige problemer – alt sammen i et bæredygtigt perspektiv.

Undervisning tager udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang med virkelighedsnære problemstillinger, som du får lov til at løse sammen med dine klassekammerater i vores mange veludstyrede værksteds- og laboratoriefaciliteter. Underviserne er hjælpsomme og vil inspirere dig til at forstå fagene på nye måder. Vi lærer dig at gå i dybden med stoffet, så du får så meget ud af undervisningen som muligt. Det er vigtigt for os, at du udvikler dig både personligt og fagligt.

HTX har et levende og kreativt studiemiljø med et aktivt elevråd og festudvalg, der hvert år arrangerer mange spændende aktiviteter for dig og dine venner. Udover tre år med gode venner og fede studieture, lover vi også, at du kommer til at kunne løse virkelige problemer, og du vil tilegne dig kompetencer, som vil være værdifulde for dig i fremtiden.

Studieretninger

Frihed, passion og sammenhold

Som elev får du stor frihed til at dyrke din passion for netop det, der interesserer dig. Du nøjes ikke med at læse om, hvordan verden er skruet sammen, men får lov at overføre den viden, du tilegner dig til løsningen af virkelighedsnære problemer.

Der er plads til dig og dine tanker, din stemme og dine værdier. Vi dyrker mange interesser, som musik, spil, sport, TECH, fester, oplevelser, rejser, events, medier, teknologier og IT. Vi er ofte i LAB eller Makerspace, hvor vilde og kreative idéer bliver til.

Vi taler sammen, skriver sammen, lærer sammen, griner sammen, spiser sammen – vi finder ud af det sammen. Så kom og oplev det sammenhold, som gør HTX unik.

Elever fra HTX på US Science udvekslingsforløb

US Science

Bliv klogere på verden et udviklingsophold i USA på dit andet HTX-år.

US Science er for dig, der vælger studieretningen Matematik & Fysik eller Matematik & Bioteknologi

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 6. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 7 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 21. dec. – 5. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

  • Introsamtale på første år
  • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
  • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
  • Udslusningssamtale på tredje år
  • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægevanskeligheder
  • Er blind eller svagsynet
  • Er døv eller hørehæmmet
  • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.