Gå til hovedindhold

HTX

Få virkeligheden i dine hænder

HTX – en spændende fremtid i sigte

HTX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus på at designe kommunikative og teknologiske løsninger på virkelige problemer – alt sammen i et bæredygtigt perspektiv.

Undervisningen tager udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang med virkelighedsnære problemstillinger, som du får lov til at løse sammen med dine klassekammerater i vores mange veludstyrede værksteds- og laboratoriefaciliteter. Underviserne er hjælpsomme og vil inspirere dig til at forstå fagene på nye måder. Vi lærer dig, at gå i dybden med stoffet så du får så meget ud af undervisningen som muligt. Det er vigtigt for os, at du udvikler dig både personligt og fagligt.

HTX har et levende og kreativt studiemiljø med et aktivt elevråd og festudvalg, der hvert år arrangerer mange spændende aktiviteter for dig og dine venner. Udover tre år med gode venner og fede studieture, lover vi også, at du kommer til at kunne løse virkelige problemer, og du vil tilegne dig kompetencer, som vil være værdifulde for dig i fremtiden.

Studieretninger

Få virkeligheden i dine hænder

På HTX får du virkeligheden i dine hænder og får lov til at være nysgerrig på og udforske den verden, vi lever i. Du nøjes nemlig ikke kun med at læse om verden, men får den i dine hænder.

Med en HTX studentereksamen har du en spændende fremtid i sigte. Du nøjes ikke med at læse om, hvordan verden er skruet sammen, men får lov at overføre den viden, du tilegner dig til løsningen af virkelighedsnære problemer.

Der er plads til dig og dine tanker, din stemme og dine værdier. Vi taler sammen, skriver sammen, lærer sammen, griner sammen, spiser sammen – vi finder ud af det sammen. Så kom og oplev det sammenhold, som gør HTX unik.

Det, der gør HTX særlig, er især projektarbejdsformen. De produkter du sammen med dine venner designer, det du opfinder, det du udvikler, de problemer du løser vil være omdrejningspunktet for din hverdag på HTX. Det du lærer på tværs af fagene i de mange projekter, bliver en af dine styrker. 

Fagene du møder på HTX har fokus på science, kreativitet, innovation, design, samfundsforhold og udvikling. Teorierne anvendes igennem blandt andet tværfaglige projekter til løsningen af virklighedsnære problemstillinger – ofte i samarbejde med lokale virksomheder. 

Du skal have en række obligatoriske fag. Dertil kommer to studieretningsfag, som toner din uddannelse samt en række valgfag, som giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser.

1. år:
Naturvidenskabeligt grundforløb, produktudvikling, Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C, Teknologi B, Kemi B, Matematik B, Fysik B, Biologi C, Kommunikation/IT C

2. år:
Dansk A, Engelsk B, Idéhistorie B, Teknolog B, Kemi B, Matematik B, Fysik B

3. år:
Dansk A, Idéhistorie B, Teknikfag A

Ud over de obligatoriske fag og studieretningsfagene skal du vælge en række valgfag.

Det giver dig mulighed for at få stillet din faglige nysger- righed og supplere din viden, så du er bedre rustet, når du skal videreuddanne dig.

På HTX udbyder vi lige nu følgende valgfag:

 • Engelsk A
 • Fysik A
 • Kemi A
 • Matematik A
 • Teknologi A
 • Biologi B
 • Programmering B
 • Psykologi B
 • Samfundsfag B
 • Astronomi C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Programmering C
 • Psykologi C
 • Tysk C

På 3. år skal du have teknikfag. Faget er på A-niveau og fylder derfor meget i dit skemaet på 3. år. Vi udbyder 5 forskellige teknikfag, og med dit valg af teknikfag får du en oplagt mulighed for at vælge et særligt speciale for netop din HTX uddannelse.

Byggeri & energi
Drømmer du om at kunne tegne og bygge dit eget lavenergihus? I Byggeri & Energi lærer du om arkitekturens stilarter og historie, og du laver beregninger og anvender forskellige tegneprogrammer. Vi arbejder også med planlægning, økonomi og styring af byggeprocesser. 

Computer & el-teknik
Elsker du at arbejde med computere, elektronik og robotteknologi? I faget Computer & El-Teknik fordyber vi os i forståelsen af elektriske og digitale kredsløb og får indgående viden om programmering, hardware og software.

Fødevareteknologi
Er du nysgerrig på, hvordan fødevarer fremstilles? I Fødevareteknologi eksperimenterer vi med fremstilling af forskellige fødevarer og får forståelse for processen, og for hvordan man skaber forskellige smage, dufte og konsistenser.

Krop & sundhed
Interesserer du dig for krop og sundhed? I teknikfaget krop & Sundhed får du igennem arbejdet med teorier og eksperimenter forståelse for kroppens fysiologiske opbygning, og for muskler og cellers reaktion på forskellige påvirkninger. 

Maskinteknik
Er du nysgerrig på processen omkring det at opfinde, udvikle og bygge maskiner? I maskinteknik designer og udvikler vi produkter. Vi bruger 3D tegneprogrammer, pneumatik, PLC og avancerede værkstedsmaskiner. I værkstedet anvendes teorien i praksis, når vi udvikler, projekterer og bygger forskellige maskiner, som kan opfylde bestemte behov.

Frihed, passion og sammenhold

Som elev får du stor frihed til at dyrke din passion for netop det, der interesserer dig. Du nøjes ikke med at læse om, hvordan verden er skruet sammen, men får lov at overføre den viden, du tilegner dig til løsningen af virkelighedsnære problemer.

Der er plads til dig og dine tanker, din stemme og dine værdier. Vi dyrker mange interesser, som musik, spil, sport, TECH, fester, oplevelser, rejser, events, medier, teknologier og IT. Vi er ofte i LAB eller Makerspace, hvor vilde og kreative idéer bliver til.

Vi taler sammen, skriver sammen, lærer sammen, griner sammen, spiser sammen – vi finder ud af det sammen. Så kom og oplev det sammenhold, som gør HTX unik.

Elever fra HTX på US Science udvekslingsforløb

US Science

Bliv klogere på verden og de nyeste teknologier inden for Power-to-X, hvor du på alle tre studieår kommer ud af klasselokalet og rejser helt bogstaveligt i fodsporene på den seneste teknologiske udvikling.

US Science er for dig, der vælger studieretningen Matematik & Fysik eller Matematik & Bioteknologi

Elitesport HTX

Elitesport & Dansk Talentakademi

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark Uddannelsespartner, og er ligeledes en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

På UCH har vi et tæt samarbejde med de forskellige aktører på talentområdet både lokalt og nationalt, og hvis du er tilknyttet Holstebro Elitesport og Sportsakademi, har en Team Danmark godkendelse eller er tilknyttet Dansk Talentakademi, kan du derfor sagtens kombinere det med at gå på HTX. Efter grundforløbet har du frit valg af studieretning som de øvrige elever. 

Generel info

Skoleåret 23/24:

Skolestart 1.g: 8. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 8. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 9. august (HHX)
Efterårsferie: 16.-20. oktober
Juleferie: 21 dec – 2. januar
Vinterferie: 12.-16. februar
Påskeferie: 25. marts – 1. april
Sidste skoledag 3.g: 17. maj
Dimission HHX: 28 juni
Dimission HTX: 29. juni

Skoleåret 24/25:

Skolestart 1.g: 12. august (HHX & HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 12. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 13 august (HHX)
Efterårsferie: 14.-18. oktober
Juleferie: 20. dec. – 6. Januar
Vinterferie: 10.-14. februar
Påskeferie: 14.-21. april
Sidste skoledag 3.g: 15. maj
Dimission: 27. juni

Skoleåret 25/26:

Skolestart 1.g: 5. august (HTX & HHX)
Skolestart 2.g og 3.g: 5. august (HTX)
Skolestart 2.g og 3.g: 6. august (HHX)
Efterårsferie: 13.-17. oktober
Juleferie: 20. dec – 4. Jan
Vinterferie: 9.-15. februar
Påskeferie: 30. marts – 6. april
Dimission HHX og HTX: 26. juni

HHX og HTX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

 • Introsamtale på første år
 • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
 • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
 • Udslusningssamtale på tredje år
 • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Kontakt studievejledningen

UCH tilrettelægger HHX og HTX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer for gymnasierne her.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Du får direkte besked fra UCH, hvis du skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven.

Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale med en studievejleder.

Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på

uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.