Gå til hovedindhold
elever spiller kortspil

UCH Kollegiet

Regler

Selvom kollegiet skal være dit andet hjem, er der stadig forskellige regler for dit ophold.

Værelser 
Du må ikke flytte inventar fra dit værelse (madrasser, kontorstole, lamper, m.m.), og værelset skal ved afrejse afleveres i samme stand som ved indflytning. Du må ikke hænge noget på væggene, kun hvis du bruger ”lærer-tyggegummi”, som kan udleveres på kontoret.

Det er ikke tilladt at have husdyr på værelserne.

Det er ikke tilladt at medbringe brødrister, kaffemaskiner, køleskabe m.m. (pga. brandfare.)

Bytning af værelser kan kun ske ved henvendelse til Kollegielederen.

Værelserne er at betragte som hotelværelser, hvor man som ”hotelejer” til enhver tid kan gå ind og tilse værelset og tjekke om reglerne efterleves.

Nattero
Der skal være ro på gangene fra kl. 22:00, og der skal være ro på hele kollegiet kl. 23.00. Vis hensyn til andre.

Gæster
Du må modtage besøg på værelserne efter normal undervisningstid. Gæster/besøgende skal skrives i gæstebogen på kollegiekontoret.  Besøgende skal forlade kollegiet senest kl. 22.00. Overnattende gæster skal aftales med kollegielederen. Ingen overnattende gæster i weekenderne. Prisen for en gæsteovernatning er kr. 200 excl. sengelinned og kost.

Weekendovernatning
Du er velkommen på kollegiet i weekenden, men det er kun for dig, og du kan ikke have besøg. Det kræver, at du skriver dig på weekendlisten på kollegiets kontor inden tirsdag kl. 12.00 (det er dog også muligt at ringe eller skrive SMS/mail til kollegielederen). Du skal selv sørge for mad i weekenden.

Skader/hærværk
Du hæfter for de skader eller ødelæggelser du er skyld i på skolens område.

Rengøring
Du skal selv gøre rent og holde orden på dit værelse. En gang i ugen vil der blive gjort rent på toilet og badeværelse.

Hvis du nægter eller undlader at gøre rent på værelset, kommer du til at betale den pris det koster, at få rengøringspersonalet til at gøre rent. Prisen er for tiden kr. 1.500 pr. rengøring.

Der er værelsestjek:
Mandage på 100-gangen

Tirsdage på 200-gangen

Onsdage på 300-gangen

Torsdage på 400-gangen

Affald/ressourcestationer
Affald skal sorteres og placeres i ressourcestationer på gangene. Har du affald, der er for stort til at komme i resursestationerne, skal det fyldes i containerne, som er placeret uden for ved kollegiekøkkenet.

Service
Service og mad må ikke fjernes fra kantinen.

Arbejdstøj
Når skoletiden er slut, skal arbejdstøjet udskiftes med dit almindelige tøj. Du må nemlig ikke gå rundt i arbejdstøj på kollegiet. Det er ikke tilladt at opbevare slagterknive på værelserne. De kan afleveres og opbevares på Kollegiekontoret.

Misbrug af brandalarm eller brandslukningsmateriale medfører øjeblikkelig bortvisning.

Sygdom
Bliver du syg, skal du kontakte kollegielederen på telefon 99 122 290, og I vurderer sammen, om der er behov for lægehjælp. Er du syg mere end en enkelt dag, så skal du som udgangspunkt hjemsendes, til du er rask igen. Du skal også huske at sygemelde dig fra undervisningen.

Tobak og røg
UCH har tobaksfri skoletid. Det betyder, at igennem din skoledag må du hverken ryge, tage snus eller andre nikotinprodukter, selvom du befinder dig andre steder end på skolens grund.

Alkohol
Alkohol er forbudt på skolens område. Alkohol kan afleveres til opbevaring i receptionen efter aftale. Hvis det konstateres, at der er indbragt eller nydt alkohol på skolens områder, vil der blive uddelt en skriftlig advarsel og ved gentagelse medfører det bortvisning.

Stoffer/hash
Det er ikke tilladt at opbevare eller være påvirket af euforiserende stoffer på kollegiet. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved begrundet mistanke om indtagelse af euforisende stoffer kan der forlanges urintest. Se rusmiddelpolitikken her

OBS. på at overholde reglerne
Overtrædelser af kollegiets ordensregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Vurderes overtrædelsen til en advarsel vil gentagelse medføre øjeblikkelig bortvisning. Kopi af advarsel eller bortvisning sendes til uddannelsesleder og til Mester, hvis du er i lære, samt til forældre (hvis du er under 18 år). Advarsler og bortvisninger gælder i udgangspunktet for hele uddannelsesforløbet.