Gå til hovedindhold
Busineselev på sin kontor læreplads

Handel

EUD | EUX

Opdag dine mange muligheder indenfor handel!

Med en uddannelse indenfor handel (B2B), bliver du skarp på at skabe værdi for en virksomheds produkter og services via viden om kundeadfærd, salg, logistik eller digital handel. Du kommer typisk til at arbejde med at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser, ligesom du kan komme til at arbejde med indkøb, logistik eller digital handel og forretningsforståelse.

Med både teoretisk og praktisk viden bliver du klar til at kunne gå direkte i arbejde som f.eks. indkøber, Social medie-specialist, bilsælger eller digital marketingskoordinator.

Du kan tage handelsuddannelsen som en EUD, EUX eller Ny Mesterlære. Med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

Digital Handel (B2B):
Specialet er forholdsvis nyt og virksomhederne, som uddanner eleverne, arbejder med digitalt salg af varer og tjenester til andre virksomheder. Det kan fx være salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring og digitale strategier. Uddannelsen vil give et helhedsindtryk af digital handel fra kundens behov opstår til varen er leveret og betalt.

Du kan tage grundforløbet og EUX-studieåret på UCH, og vi vejleder gerne om, hvor du kan tage skoleopholdet, mens du er i praktik.

Handelsassistent (salg):
Handelsassistent – salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.
Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Du kan tage grundforløbet på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Indkøbsassistent:
Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner, hvor du kommer til at lære om leverandørkontrakter, kalkulation, sortimentsvurdering samt pris- og kvalitetskontrol.

Du kan tage grundforløbet på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Logistikassistent:
Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner, hvor du kommer til at lære om håndtering af reklamationer, tilrettelæggelse af leverancer, lagerstyring med IT og beregning af lager og transportomkostninger.

Du kan tage grundforløbet på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Uanset om du vælger EUD eller EUX, vil det første år bestå af følgende fag:

Grundforløb 1

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Tysk

Grundforløb 2

 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • USF – uddannelsesspecifikke fag

Vælger du EUD vil du efterfølgende udelukkende have fagspecifikke fag sammen med EUX-elever. Afhængig af linjen indenfor detail lærer du bl.a. om:

 • Indkøb og logistik
 • IT og digitalisering
 • Kulturforståelse
 • Salg og servicefunktioner

Vælger du at tage en EUX, skal du gå på studieåret, som er et 1-årigt forløb, hvor du vil modtage undervisning i alle dine gymnasiale fag og afslutte dem samme skoleår. Du vil i studieåret have fag som:-

 • Dansk A
 • Afsætning B
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Samfundsfag B eller 2 fag på C-niveau
 • Tysk eller Erhvervsjura C
 • Virksomhedsøkonomi B

Med Ny mesterlære kan du skifte hele eller dele af grundforløbets 2. del ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Op til hele det første år af din uddannelse kan foregå hos en mester eller i en virksomhed.

Der er ikke nogen adgangskrav for at starte som elev i Ny mesterlære. Når du starter som Ny Mesterlære, behøver du ikke at indfri adgangskravene fra grundskolen til erhvervsskolen som ved en EUD. Så snart der er indgået en uddannelsesaftale mellem virksomhed og dig om Ny Mesterlære, er du i gang med sin uddannelse og er garanteret efterfølgende plads på hovedforløbet.

Læs mere om Ny mesterlære her.

Der er mangel på faglærte nu og i fremtiden, og din arbejdskraft og kompetencer er attraktive for din fremtidige arbejdsplads!

Bekymringer om muligheden for at få en læreplads har stor betydning i forbindelse med uddannelsesvalg – det forstår vi godt! Vælger du en uddannelse med lærepladsgaranti, bliver du sikret at få en læreplads.

Læs mere om lærepladsgaranti og kravene her.

Har du taget en studentereksamen, kan du vælge et EUS-forløb hos Business, hvor du får adgang til en uddannelsesaftale inden for handel.

Uddannelses opbygning:

 • 5 uger – skole
 • 2 års læretid

Efter kun fem uger på skole og to år i lære bliver du faglært. EUS består af:

 •  5 ugers onlineundervisning
 • Et koncentreret og målrettet forløb for dig, der gerne vil arbejde inden for detail
 • Ingen gentagelser af de fag, som du allerede har haft
 • Undervisning i et uddannelsesspecifikt fag og de fag, som du mangler – f.eks. Virksomhedsøkonomi og IT eller afsætning
 • Et EUS-forløb er SU-berettiget

Læs mere om erhvervsuddannelse for studenter (EUS) her eller kontakt studievejlederen for Business for at lære mere.

EUD

EUD er en praktisk uddannelse, og når du er færdig, er du faglært og har kompetencer inden for dit fagområde. Med en EUD kan du komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Du har derudover også mulighed for videreuddannelse. Hvis du vil lære noget nyt, komme i dybden med dit fag og få praktisk erfaring, så er en EUD måske noget for dig!

Varighed: 3 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Svendeprøve

Du vil få besked fra skolen, når du skal begynde på din svendeprøve.

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Speciale fag

EUX

EUX er en retning, hvor du både kan lære et praktisk erhverv og tage en gymnasial eksamen. Det tager 4 år og starter med en grundlæggende erhvervsuddannelse. Når du afslutter din sidste eksamen, har du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Du har derfor også flere muligheder for videreuddannelse. Så hvis du gerne vil have en praktisk uddannelse kombineret med gymnasiet, så er EUX en god mulighed for dig!

Varighed: 4 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

EUX studieåret, 1 år

EUX studieåret er et år med gymnasiefag, som ligger efter grundforløb 2. Du afslutter studieåret med eksamener i de forskellige fag.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

Speciale fag

Antallet af specialefag og udbuddet afhænger af specialet du har valgt.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Svendeprøve

Du vil få besked fra skolen, når du skal begynde på din svendeprøve.

Grundforløb 1 og 2

EUX studieåret

Oplæring i virksomhed

Specialefag

Studiemiljø

På handelsuddannelsen kommer du til at blive en del af business-uddannelserne på UCH, hvor der er fokus på let adgang til nyeste teknologier, socialt samvær og høj faglighed.

Vi har tæt kontakt med erhvervslivet, og du vil derfor opleve, at meget af undervisningen tager udgangspunkt i reelle problemstillinger fra virkelige virksomheder.

Det er vigtigt, at du har det godt, mens du tager din uddannelse på UCH. Derfor sørger vi for, at rammerne for et godt socialt miljø, hvor du kan have det sjovt med dine medstuderende, både på skolen og når I er ude i virksomhederne.

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter og sociale arrangementer, hvilket betyder, at når du træder ind på Business-afdelingen, er der altid højt humør og en summen af liv.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

Butik og detail foregår hos UCH Business.

Adresse: Døesvej 76, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Med en handelsuddannelse, vil du kunne få job som f.eks. indkøber, bilsælger, logistikassistent eller marketingskoordinator. Uddannelsen forbereder på mange forskellige jobs, og du skal bare vælge efter interesse!

Videreuddannelse

Du kan efter afslutningen af hovedforløbet læse videre på en erhvervsakademiuddannelse og blive Serviceøkonom, Handelsøkonom, Designteknolog eller Logistikøkonom. Læs mere om krav og optagelse på www.ug.dk.

Efter 2 år på skolen vil du modtage EUX 1. dels bevis, som giver dig adgang til at læse videre på erhvervsakademier eller professionshøjskoler. Efter endt EUX kan du læse videre på en række videregåendeuddannelser. Få et overblik over uddannelser her.

Du kan starte på handelsuddannelsenen gang om året til januar.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk

Du har adgang til en erhvervsuddannelse, hvis du har:

 • Et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik
 • En uddannelsesaftale
 • Eksamensbevis fra en anden ungdomsuddannelse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til en samtale og en eventuel prøve – læs mere om prøven her

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Har du taget en studentereksamen, kan du vælge et EUS-forløb hos Business, hvor du får adgang til en uddannelsesaftale inden for detail.

Næste start på et 5-ugers EUS-forløb er:

 • 4. januar 2024 – 7. februar 2024
 • 15. april 2024 – 22. maj 2024
 • 29. juli 2024 – 30. august 2024
 • 28. oktober 2024 – 29. november 2024

Ansøgning sendes via optagelse.dk

Kontakt os her!

Mette Lund Timmermann

Studievejleder

Business


Tlf: 99 122 587

Mail: mt@ucholstebro.dk

Laila Leander Poulsgaard

Uddannelseskonsulent

Business


Tlf: 99 122 486

Mail: LP@ucholstebro.dk

Rene’ Tolderlund Jakobsen

Uddannelsesleder

Business


Tlf: 99 122 676

Mail: RTJ@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.