Gå til hovedindhold

Lageroperatør

EUD

Er du struktureret og god til at holde overblik?

Med en uddannelse som lageroperatør er det dig, der kan arbejde både praktisk og administrativt med de forskellige funktioner i logistikkens verden. Du kommer til at arbejde med:

 • IT-lagerstyring til registrering af varer
 • Gaffeltruck til modtagelse af varer
 • Strukturere varer på lageret
 • Læsse lastbiler med varer til forsendelse.

Derudover får du på lageroperatøruddannelsen et varebilscertifikat og kørekort B. Derfor kan det også være dig, som bringer varer ud til kunder.

Lageroperatøruddannelsen er for dig, der har overblik og udsyn samtidig med, at du har sans for at planlægge og strukturere. Derudover kræver det gode samarbejdsevner at blive lageroperatør.

Lager- og transportoperatør:
Som Lager- og transportoperatør erhverver du dig et kategori C kørekort til lastbil. Du lærer dermed også at løse opgaver forbundet med jobbet som lastbilchauffør.

Lager- og logistikoperatør:
Med dette speciale lærer du mere om flows og processerne i en virksomhed. Du tilegner dig blandt andet viden om virksomhedens organisering, indkøbsimpuls og logistikkæden.

Lager- og terminaldisponent:
Du lærer at stå for driften af et lager. Du lærer også om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik Du tilegner dig kompetencer inden for ledelse, kommunikation og samarbejde. Derudover kommer du til at beskæftige dig med procesoptimering, udvikling og kvalitetsstyring af lageret/terminalen.

I løbet af din tid på skolen vil du både få fagspecifikke fag samt fag, som du kender fra folkeskolen.

Grundforløb 1

 • Engelsk F
 • Samfundsfag F

Grundforløb 2: 

 • Naturfag F
 • Dansk F

De fagspecifikke fag vil bl.a. være:

 • Logistik og logistikstyring brancherettet
 •  Lagerøkonomi
 • Oplagring og  forsendelse af farligt gods
 • It-lagerstyring

Med Ny mesterlære kan du skifte hele eller dele af grundforløbets 2. del ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Op til hele det første år af din uddannelse kan foregå hos en mester eller i en virksomhed.

Der er ikke nogen adgangskrav for at starte som elev i Ny mesterlære. Når du starter som Ny Mesterlære, behøver du ikke at indfri adgangskravene fra grundskolen til erhvervsskolen som ved en EUD. Så snart der er indgået en uddannelsesaftale mellem virksomhed og dig om Ny Mesterlære, er du i gang med sin uddannelse og er garanteret efterfølgende plads på hovedforløbet.

Læs mere om Ny mesterlære her.

Der er mangel på faglærte nu og i fremtiden, og din arbejdskraft og kompetencer er attraktive for din fremtidige arbejdsplads!

Bekymringer om muligheden for at få en læreplads har stor betydning i forbindelse med uddannelsesvalg – det forstår vi godt! Vælger du en uddannelse med lærepladsgaranti, bliver du sikret at få en læreplads.

Læs mere om lærepladsgaranti og kravene her.

Er du 25 år+ kan du få merit og dermed forkorte din uddannelse. For at få merit, skal du realkompetencevurderes og indgå en uddannelsesaftale med en læreplads.

Der kan blandt andet gives merit for kørekort og certifikater, relevante kurser, relevant erhvervserfaring og relevante kvalifikationer opnået i eksempelvis foreningsarbejde.

Læs mere om merit og RKV

EUD

Kommer du direkte fra grundskolen skal du starte på Grundforløb 1. Er det derimod nogle år siden du afsluttede grundskolen, så kan du starte direkte på grundforløb 2.

1 år efter grundforløbet er du uddannet lagermedhjælper. Som lagermedhjælper lærer du at modtage, registrere og udlevere varer ved at benytte IT-systemer.

De fleste vælger at fortsætte uddannelse med et speciale som enten Lager- og logistikoperatør, Lager- og transportoperatør eller Lager og Terminaldisponent.

Varighed: 3,5 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.
Sidste hovedforløb inkludere din svendeprøve.

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb på UCH

Faglighed og fællesskab

Uanset hvilken retning du vælger, så lægger vi vægt på, at din uddannelse bliver faglig, hvor den teoretiske del som udgangspunkt altid kombineres med praktiske øvelser. I klasseværelset vil du opleve korte oplæg, hvorefter der arbejdes med opgaver selvstændigt eller i grupper, og ofte med adgang til værkstedet eller øvelsesområdet.  

Omgangstonen er uformel, hvor vi sørger for et godt sammenhold med plads til humor og gode oplevelser. Dine medstuderende vil være et mix af begge køn i forskellige aldre og med vidt forskellige forudsætninger. Nogle har ingen erfaring med faget, hvor andre har været på et lager eller har kørt bil i mange år. Du får rig mulighed for at finde nye kammerater.  

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter. Teknologi-elever kan komme fra mange forskellige steder i livet, men fælles er interessen for faget. Dette har en effekt på stemningen ude i værkstederne, og der er altid en summen af liv, når man bevæger sig rundt i afdelingen.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Når du bor på UCH Kollegiet, så skal du dog huske, at det ikke som at bo derhjemme – og det er heller ikke som at bo på hotel.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

Lageroperatøruddannelsen foregår hos UCH Transport & Logistik.

Adresse: Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Arbejdspladserne for lager- og logistikmedarbejdere findes mange steder. Du kan f.eks. få job indenfor produktion, på engroslagre i detailhandel, på råvare- grovvarelagre, på terminaler, varehoteller, centrallagre, køle/frysehuse osv. 

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig. Som lageropertør har du adgang til flere videregående uddannelser.

Få overblikket over alle uddannelserne her.

Disponent

Når du har uddannet dig som chauffør kan du tage en overbygning som kørselsdisponent, hvor du får viden om optimering, projektstyring, LEAN og logistik. En uddannelse der giver dig kompetencer til at være med til at skabe ideer og udvikling i din virksomhed. Overbygningen er for dig også et springbræt til en videregående uddannelse.

Varighed: 1½ år.
Adgangskrav: Du skal have et svendebrev fra lager- eller chaufføruddannelsen.

Kontakt TUR for mere info - www.tur.dk

Du kan også kontakt os for at få en uddannelsesaftale samt vejledning til virksomhedsgodkendelse. Kontakt Hanne Jepsen her eller Susanne Berthelsen her.

Du kan starte som lageroperatør to gange om året – januar og august.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk

Du har adgang til en erhvervsuddannelse, hvis du har:

 • Et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik
 • En uddannelsesaftale
 • Eksamensbevis fra en anden ungdomsuddannelse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til en samtale og en eventuel prøve – læs mere om prøven her

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Kontakt os her!

Elisa Højen Dohn

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Fødevarer, Chauffør & Lager


Tlf: 99 122 437

Mail: ehd@ucholstebro.dk

Susanne Bertelsen

Uddannelseskonsulent


Tlf: 99 122 417

Mail: sub@ucholstebro.dk

Aksel Møller

Uddannelsesleder

Chauffør & Lager


Tlf: 99 122 537

Mail: AML@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.