Gå til hovedindhold
tre malerelever står med pensler

Bygningsmaler

EUD | EUX

Farve, stil og teknik: Bliv en ekspert i kreativitet

Drømmer du om at udfolde din kreative side og skabe noget smukt og unikt? Så er UCH’s bygningsmaleruddannelse noget for dig!

På vores topmoderne malerskole får du mulighed for at udvikle dine færdigheder og personlige egenskaber gennem en række spændende opgaver. Vi tager dig med på en rejse gennem farvernes og materialernes verden. Vi vil udfordre din kreativitet med en række sjove og udfordrende projekter.

Fra rådgivning af kunden til bundbehandling og klargøring – vores uddannelse dækker alle faser af bygningsmalerens arbejde. Vi træner din tekniske kunnen og kreative sans gennem store og små opgaver, der hver især giver dig mulighed for at udfolde dig og udfordre dig selv.

Du kan tage bygningsmalerddannelsen som en EUD eller EUX. Med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. 

Afhængig af hvornår man starter på sit forløb, samt hvorvidt du går på EUX eller EUD, vil fagene ændre sig.

Grundforløb 1

EUD:

 • Dansk F eller G
 • Afsætning F

EUX:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Grundforløb 2: 

EUD:

 • Dansk E
 • Naturfag E

EUX:

 • Teknologi C
 • Matematik C
 • Fysik C

Vælger du EUD vil du efterfølgende udelukkende have fagspecifikke fag sammen med EUX-elever. Du lærer bl.a. om:

 • Farvelære og materialer
 • Teknikker og materialer

Vælger du at tage en EUX vil du få forskellige fag afhængigt af hvor langt du er med hovedforløbene (HF).

 • Dansk A – HF1, HF2 og HF3
 • Engelsk B – HF1, H2 og HF3
 • Matematik B – HF1 og HF2
 • Fysik B – HF1 og HF2
 • Kemi C – HF1
 • Teknologi B – HF1. HF2
 • Teknikfag B – HF3
 • Matematik A eller Samfundsfag B – HF3

Erhvervsområdeprojekt (EUX)

På de tre hovedforløb vil du ligeledes skulle igennem et erhvervsområdeprojekt. På HF1 bliver projektet kombineret med teknologi B og et erhvervsfag og afsluttes med en mundtlig fremlæggelse. På HF2 kombineres et gymnasiefag med et erhvervsfaglig og afsluttes med en rapport. Sidste projekt på HF3 tager udgangspunkt i 2 af dine fag, hvoraf mindst et fag skal være på B-niveau og mindst et fag skal være et erhvervsfag som afsluttes med en rapport og en mundtlig eksamen.

 

Der er ikke nogen adgangskrav for at starte som elev i mesterlære. Når du starter i mesterlære, behøver du ikke at indfri adgangskravene fra grundskolen til erhvervsskolen som ved en EUD. Så snart der er indgået en uddannelsesaftale mellem virksomhed og dig om mesterlære, er du i gang med sin uddannelse og er garanteret efterfølgende plads på uddannelsen.

Hvis du går i ny mesterlære kan du skifte hele eller dele af grundforløbets 2. del ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Op til hele det første år af din uddannelse kan foregå hos en mester eller i en virksomhed.

Læs mere om Ny Mesterlære her.

 

Der er mangel på faglærte nu og i fremtiden, og din arbejdskraft og kompetencer er attraktive for din fremtidige arbejdsplads!

Bekymringer om muligheden for at få en læreplads har stor betydning i forbindelse med uddannelsesvalg – det forstår vi godt! Vælger du en uddannelse med lærepladsgaranti, bliver du sikret at få en læreplads.

Læs mere om lærepladsgaranti og kravene her.

EUD

EUD er en praktisk uddannelse, og når du er færdig, er du faglært og har kompetencer inden for dit fagområde. Med en EUD kan du komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Du har derudover også mulighed for videreuddannelse. Hvis du vil lære noget nyt, komme i dybden med dit fag og få praktisk erfaring, så er en EUD måske noget for dig!

Varighed: 4 år og 3 måneder

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1. I op til 2 år efter grundskolen har du mulighed for at starte på grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Er det mere end 1 år siden du har afsluttet grundskolen, kan du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 10 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 10 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 6 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb på UCH

EUX

EUX er en retning, hvor du både kan lære et praktisk erhverv og tage en gymnasial eksamen. Det tager maksimalt 4.5 år og starter med en grundlæggende erhvervsuddannelse. Når du afslutter din sidste eksamen, har du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Du har derfor også flere muligheder for videreuddannelse. Så hvis du gerne vil have en praktisk uddannelse kombineret med gymnasiet, så er EUX en god mulighed for dig!

Første eksempel er et uddannelsesforløb i lige år. Andet eksempel på uddannelsesforløbet er gældende i ulige år.

Varighed: 4 år og 6 måneder

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 20 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. EUX gymnasiefagene er spredt ud over alle dine skoleforløb og fylder 2-3 dage i ugen.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 20 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. EUX gymnasiefagene er spredt ud over alle dine skoleforløb og fylder 2-3 dage i ugen.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 18 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. EUX gymnasiefagene er spredt ud over alle dine skoleforløb og fylder 2-3 dage i ugen.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 5 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. Sidste hovedforløb inkludere din svendeprøve.

Grundforløb 1 og 2

EUX hovedforløb

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb på UCH

Varighed: 4 år og 6 måneder

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 20 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. EUX gymnasiefagene er spredt ud over alle dine skoleforløb og fylder 2-3 dage i ugen.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 20 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. EUX gymnasiefagene er spredt ud over alle dine skoleforløb og fylder 2-3 dage i ugen.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 18 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. EUX gymnasiefagene er spredt ud over alle dine skoleforløb og fylder 2-3 dage i ugen.

Hovedforløb på UCH, 5 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole. Sidste hovedforløb inkludere din svendeprøve.

Grundforløb 1 og 2

EUX hovedforløb

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb på UCH

Udfold dig kreativt i fællesskab

Bygningsmaleren arbejder både indendørs og udendørs. På UCH har vi i malerafdelingen adskillelige værksteder samt et udeareal, hvor undervisningen finder sted.

Især samarbejde og fællesskabet vægtes højt hos os. Oftest vil man som maler komme til at arbejde sammen med mange andre, og derfor mener vi, det er vigtigt at lære fra hinanden og sparre.

Derudover er sikkerheden i højsædet og vi stiller krav til materialevalg og opløsningsmidler, som har gjort arbejdet langt mindre farligt mht. brandfarlige materialer og sundhedsskadelige dampe. Du lærer derfor om sikkerhed og beskyttelse.

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter. Malerelever kan komme fra mange forskellige steder i livet, men fælles er interessen for faget. Dette har en effekt på stemningen ude i værkstederne, og der er altid en summen af liv, når man bevæger sig rundt i afdelingen.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

Bygningsmaleruddannelsen foregår hos UCH Byggeri.
Adresse: Døesvej 70, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som bygningsmaler er mange. Du kan f.eks. blive byggekoordinator eller byggetekniker, men først og fremmest har du mulighed for at blive ansat i et malerfirma.

Bygningsmalere er typisk ansat i private malerfirmaer eller boligselskaber. Du har også mulighed for at blive selvstændig med eget firma.

Som bygningsmaler tager du del i alle malerprocesser. Det betyder, at du bl.a. hjælper kunden med rådgivning, klargøring og endelig tapetsering og maling af overfladen.

Videreuddannelse

Som bygningsmaler har du adgang til flere videregående uddannelser og kan være med til at udvikle faget.

Få overblikket over alle uddannelserne her.

Efteruddannelse

I direkte forlængelse af bygningsmaleruddannelsen ligger erhvervsskolens efteruddannelseskurser i renovering eller malerfagets videregående uddannelse, som vil åbne muligheden for at arbejde med særlige og mere specifikke områder, f.eks. tapetsering, gamle maleteknikker, opmåling og prissætning m.v.
På UCH har vi en række af efteruddannelsesmuligheder. Blandt andet:
• Grøn omstilling
• Malerbehandling af facader
• Dekorative malerteknikker
• Trompe L’oeil – udførelse af illusionsmaleri
Læs mere om vores efteruddannelser her.

Du kan starte på Bygningsmaleruddannelsen to gange om året – januar og august.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk

Du har adgang til en erhvervsuddannelse, hvis du har:

 • Et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik
 • En uddannelsesaftale
 • Eksamensbevis fra en anden ungdomsuddannelse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til  en prøve og eventuelt en samtale – læs mere om prøven her.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Kontakt os her!

Rita Johanne Grøn

Studievejleder

Byggeri


Tlf: 99 122 411

Mail: rjg@ucholstebro.dk

Ingvard Vejle Jensen

Uddannelseskonsulent

Byggeri


Tlf: 99 122 278

Mail: ING@ucholstebro.dk

Martin Haldbo Hansen

Uddannelsesleder

Byggeri


Tlf: 99 122 271

Mail: MHH@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.