Gå til hovedindhold
Støberitekniker i virksomhed

Støberitekniker

EUD

Bliv en mester i metalstøbning og cirkulær økonomi

Drømmer du om at arbejde med metaller og at skabe smukke og bæredygtige produkter? Så er UCH den eneste uddannelsesinstitution i Danmark, der kan give dig muligheden for at blive støberitekniker.

Gennem vores uddannelse vil du lære at skabe forskellige produkter i jern og andre metaller ved at støbe dem, og samtidig vil du lære at lave formen til produktet ud fra en model. Du vil også lære om genbrug og hvordan genbrugsmaterialer kan få nyt liv, når det kommer i hænderne på en støberitekniker og bidrage til tankerne om cirkulær økonomi.

Undervejs på din uddannelse vil du også  have mulighed for at udfolde dig kreativt i vores værksted og udforske de mange muligheder, som arbejdet med flydende metaller kan give. Fra start til slut vil du få et dybdegående kendskab til fremstillingen af støbegods, og du vil blive en dygtig fagmand på området.

Støberiassistent (2½ år):

Du lærer bl.a. at forberede støbeprocessen og at fremstille kerner, som bruges, hvis de støbte produkter indeholder hulrum. Det foregår både manuelt og maskinelt. Du lærer også at rense og efterbehandle de støbte produkter.

Du kan blive støberiassistent på UCH.

Støberitekniker (4 år):

Du lærer at lave smeltning og støbning i jern og stål og andre materialer. Du får bl.a. erfaring med trykstøbning, hvor støbemassen under højt tryk presses ind i støbeformen.

Du kan blive støberitekniker på UCH.

I løbet af din tid på skolen vil du både få fagspecifikke fag samt fag, som du kender fra folkeskolen.

Grundforløb 1

 • Dansk E
 • Engelsk E

Grundforløb 2: 

 • Matematik E
 • Fysik F

De fagspecifikke fag vil bl.a. være:

 • Introduktion til støbning
 • Kerne-og modelfremstilling
 • Fremstilling af støbegods
 • Efterbehandling

Med Ny mesterlære kan du skifte hele eller dele af grundforløbets 2. del ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Op til hele det første år af din uddannelse kan foregå hos en mester eller i en virksomhed.

Der er ikke nogen adgangskrav for at starte som elev i Ny mesterlære. Når du starter som Ny Mesterlære, behøver du ikke at indfri adgangskravene fra grundskolen til erhvervsskolen som ved en EUD. Så snart der er indgået en uddannelsesaftale mellem virksomhed og dig om Ny Mesterlære, er du i gang med sin uddannelse og er garanteret efterfølgende plads på hovedforløbet.

Læs mere om Ny mesterlære her.

Der er mangel på faglærte nu og i fremtiden, og din arbejdskraft og kompetencer er attraktive for din fremtidige arbejdsplads!

Bekymringer om muligheden for at få en læreplads har stor betydning i forbindelse med uddannelsesvalg – det forstår vi godt! Vælger du en uddannelse med lærepladsgaranti, bliver du sikret at få en læreplads.

Læs mere om lærepladsgaranti og kravene her.

EUD

EUD er en praktisk uddannelse, og når du er færdig, er du faglært og har kompetencer inden for dit fagområde. Med en EUD kan du komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Du har derudover også mulighed for videreuddannelse. Hvis du vil lære noget nyt, komme i dybden med dit fag og få praktisk erfaring, så er en EUD måske noget for dig!

Varighed: 4 år

Grundforløb 1, 20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med 20 uger på Grundforløb 1.

Grundforløb 2, 20 uger

Har du taget grundforløb 1, er ufaglært eller har en anden uddannelse, skal du starte på grundforløb 2. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 12 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 5 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Hovedforløb på UCH, 5 uger

Du kan tage hovedforløbet på UCH. Du vil få besked i din E-boks, når du skal på skole.

Oplæring i virksomhed

I denne periode er du på din læreplads.

Grundforløb 1 og 2

Oplæring i virksomhed

Hovedforløb på UCH

Praktikgaranti som støberitekniker!

UCH er den eneste skole i Danmark, som tilbyder støberiteknikeruddannelsen. Det betyder derfor, at du vil få rigtig gode jobmuligheder, og at der er garanti for praktik  

På UCH har vi eget støberi med laboratorier med forskelligt nyt udstyr som f.eks. sand- og metallaboratorie, smelteovn med 100 kg’s kapacitet og elektriske bordsmelteovne med en maximal støbetemperatur på 1150°C.  

På UCH vægter vi selvfølgelig høj faglighed, men det er især også vigtigt, at vores elever har det godt gennem deres uddannelse.

På vores grundforløb vil du lære dine klassekammerater at kende gennem fællesprojekter. Teknologi-elever kan komme fra mange forskellige steder i livet, men fælles er interessen for faget. Dette har en effekt på stemningen ude i værkstederne, og der er altid en summen af liv, når man bevæger sig rundt i afdelingen.

Vores elever kommer både direkte fra folkeskolen imens andre har taget gymnasiet, haft sabbatår eller arbejdet ufaglært i nogle år. Uanset hvor du kommer fra, er der plads til dig!

UCH tilbyder også skoleophold, hvis du bor langt væk. UCH Kollegiet er et tilbud til dig, der ikke har mulighed for at tage hjem hver dag efter undervisning. Vi giver mulighed for at bo i trygge omgivelser og have en god og indholdsrig fritid.

Når du bor på UCH Kollegiet, så skal du dog huske, at det ikke som at bo derhjemme – og det er heller ikke som at bo på hotel.

Vi har på UCH Kollegiet plads til 160 personer og du finder skolehjemmets kontor på Nørre Boulevard 21 – Telefon 99 122 290.

Læs mere om UCH Kollegiet her.

Undervejs på uddannelsen har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet (OPU).

Udenlandsrejser er ikke kun for gymnasier med studieture. Tager du en erhvervsuddannelse har du også mulighed for at tage over landets grænser, få spændende oplevelser og ikke mindst blive endnu klogere indenfor dit fag.

Læs mere her.

Støberitekniker foregår hos UCH Teknologi.
Adresse: Vald. Poulsens Vej 2, 7500 Holstebro

Jobmuligheder

Som støberitekniker kan du få arbejde i jern- og metalstøberier, og der er stor efterspørgsel både i store og små støberier.  

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig. Som støberitekniker har du adgang til flere videregående uddannelser som f.eks. produktionsspecialist, teknisk salgssupport eller en ledelsesfunktion.

Få overblikket over alle uddannelserne her.

Efteruddannelse

På UCH har vi en række af efteruddannelsesmuligheder. Bl.a.

 • Håndtering og sortering af skrotprodukter til genindvinding
 • Kernefremstilling
 • Produktion i permanente forme
 • Produktion i sandforme
 • Produktionsprocesser efter støbningen
 • 3D-scanning og additive fremstillingsformer i støberibranchen

Læs mere om vores efteruddannelser her.

Under uddannelsen får du certifikat på:

– Arbejdsmiljø og sikkerhedssvejsning og termiskskæring

– Førstehjælp på minimum niveau

– Elementær brandbekæmpelse

Du kan starte på støberitekniker to gange om året – januar og august.

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk

Du har adgang til en erhvervsuddannelse, hvis du har:

 • Et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik
 • En uddannelsesaftale
 • Eksamensbevis fra en anden ungdomsuddannelse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at komme til en samtale og en eventuel prøve – læs mere om prøven her

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen – skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del. Du kan optages på grundforløbs 1. del, hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Få et overblik over vores muligheder på grundforløb 1

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august hele året.

Læs mere om grundforløb 2

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Er du over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV), for at bliver afklaret om hvor meget merit du kan få.

Kontakt en studievejleder for at få mere information om, hvordan din realkompetencevurdering skal foregå.

Typisk vil du skulle starte på grundforløbets 2. del.

Du kan søge ind til uddannelsesstart i januar eller august.

Læs mere om erhvervsuddannelser til voksne

Du har også mulighed for at starte i Ny Mesterlære.

Kontakt os her!

Per Stisen Varnum

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Teknologi


Tlf: 99 122 602

Mail: psv@ucholstebro.dk

Martin Wind

Uddannelseskonsulent

Teknologi


Tlf: 99 122 270

Mail: MWI@ucholstebro.dk

Generel info

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til dit valg af en erhvervsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dig.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

Gå til studievejledning

Du kan på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

På en række af uddannelser på UCH er der lærepladsgaranti, så du er sikret et kunne få en læreplads under din uddannelse.

læs mere om lærepladsgaranti

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU – både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal.

Læs mere om SU på su.dk – her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Når du får en uddannelsesaftale med en læreplads, så overgår du til lærlingeløn.
Læs mere om lærlingeløn.

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på ungdomskort.dk.

På Uddannelsescenter Holstebro kan du søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk udfordringer kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om specialpædagogisk støtte

UCH tilrettelægger EUD og EUX-uddannelserne ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Læs mere om regler, strategier og planer her.