Gå til hovedindhold
Underviser har samtale med elever

Forældreguiden

Den ultimative guide til forældre om uddannelsesvalg

Hjælp dit barn

med uddannelsesvalget

Som forældre vil man altid gerne støtte sit barn i at træffe de bedste valg – men hvordan skal man gribe det an, når det gælder uddannelsesvalg?

Vi ved, hvor vigtig en forælders støtte er, når det kommer til uddannelsesvalg. Det er nemlig dig, der kender dit barn bedst og kan hjælpe med at afsætte de muligheder, der giver mening for netop dit barn.

Derfor har vi lavet en guide til dig, så du er klædt bedst muligt på til at hjælpe dit barn med at træffe sit uddannelsesvalg.

3 hurtige om hvordan du forbereder dig bedst

Elever trives bedst på en uddannelse, når de oplever succes, føler at de hører til og passer ind. Den hurtigste vej til dette er, hvis skolen og hverdagen er fyldt med opgaver og emner, der knytter sig til deres interesse, kompetencer eller hobby.

Det traditionelle uddannelsesvalg er derfor ikke altid det rigtige, hvis det ikke passer med interesserne. Det kan være svært og komplekst at konkretisere, men her er 3 råd til dig, så du sammen med dit barn, finder frem til den helt rette uddannelse.

Du kender måske ikke alle uddannelser – og det er okay, men gå ind i samtalen om uddannelsesvalg med et åbent sind. Fordomme og gamle forudantagelser om håndværksfag eller gymnasier, er ikke den egentlige realitet.

Eksempelvis giver HTX flest uddannelsesmuligheder efterfølgende og en uddannelse som mekaniker, kan åbne for rigtig mange typer jobmuligheder.

Research: Har du opfanget, at din teenager elsker at nørkle i computere? Måske de lyser op, når de hjælper til i køkkenet? Eller måske vildt dygtige til fag som fysik og kemi? Start med din teenagers interesse og undersøg uddannelserne og mulighederne herfra.

Læs mere om gymnasier

Læs mere om erhvervsuddannelser

Læs mere om 10. klasse

Vi har sørget for, at selv de mest tekniske uddannelser bliver nemme at forstå – har du opfølgende spørgsmål, kan vores studievejledere hjælpe dig her.

Når du skal støtte dit barn i uddannelsesvalget, så husk at følge mavefornemmelsen.

Der har aldrig været været flere muligheder for uddannelse og alle uddannelser fører gode ting med sig og muligheder for at forme sin fremtid.

Går man med mavefornemmelsen, kan man ikke træffe et forkert valg. Gennem interesse og indre drivkraft former barnet sin egen fremtid – og uanset hvilket uddannelse dit barn vælger på UCH, så er alle døre åbne efterfølgende.

Alle erfaringer viser, at ens forælders støtte og vejledning er én af de vigtigste faktorer, når en ung skal vælge sin ungdomsuddannelse. Du kender dit barn bedst, og med den rette vejledning, er fundamentet for succes på en uddannelse skabt.

HVAD ER HTX, HHX, EUX & EUD?

De lyder måske som hinanden, og du kender måske kun den ene. Vi hjælper dig med at skelne, så du kan hjælpe din teenager videre med deres uddannelsesvalg!

HTX er det tekniske gymnasium. Når den sidste eksamen er overstået, står studenten med rygsækken fyldt op med innovative og praktiske færdigheder.

På HTX er der f.eks. fokus på at designe kommunikative og teknologiske løsninger på virkelige problemer – alt sammen i et bæredygtigt perspektiv. Undervisning tager udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang med virkelighedsnære problemstillinger.

Tidligere studenter med den marineblå HTX-hue er blevet både dyrelæger, journalister, arkitekter, folkeskolelærer, jurister, sygeplejesker, piloter og meget andet.

Læs mere om HTX og studieretningerne her.

HHX er handelsgymnasiet. Når eleven har overstået sin studentereksamen, vil de have lært om samfund, økonomi og kultur i et internationalt perspektiv.

På HHX vil eleven få muligheden for at komme helt tæt på erhvervslivet og generelt alle dele af samfundet. Gymnasiet er åben mod omverdenen, og vi byder virkeligheden indenfor i klasseværelserne! Bl.a. ved lokale og internationale virksomhedsbesøg på studieturene.

Tidligere studenter med den kongeblå HHX-hue er blevet både psykologer, pædagoger, bygningskonstruktører, og har uddannelser indenfor IT-produktudvikling, datavidenskab eller forsikringsmatematik.

Læs mere om HHX og studieretningerne her.

Med en EUX kombinerer du det bedste fra både en gymnasial- og erhvervsuddannelse. Eleven vil derfor til sidst stå med et svendebrev og en studenterhue.

Eleven vil få både de eftertragtede praktiske kompetencer en erhvervsuddannelse tilbyder og det høje boglige niveau, som en gymnasial uddannelse har fokus på – og åbner dermed alle døre for fremtiden.

Med en EUX kan eleven f.eks. blive tømrer, elektriker, gastronom, personvognsmekaniker eller tage en uddannelse indenfor kontor. Eleven kan med sin studentereksamen også vælge at læse en videregående uddannelse f.eks. som bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, maskinmester eller ingeniør.

Vi tilbyder en EUX på en række forskellige uddannelser, som du kan finde her.

EUD-betegnelsen dækker over erhvervsuddannelserne. Når eleven har klaret grundforløb og hovedforløb og til sidst afslutter svendeprøven vil de få deres svendebrev – og være klædt godt på til deres håndværk.

Med en erhvervsuddannelse kombinerer du det teoretiske og det praktiske. Du vil indgå i undervisning, få klassekammerater, og have en dagligdag på UCH når du har dine skoleforløb, men du skal også prøve kræfter af i erhvervslivet, når du er i lære.

Vi tilbyder en mange forskellige erhvervsuddannelser, som du kan finde her.

 

LÆREPLADSGARANTI

På mange af UCH’s erhvervsuddannelser er der lærepladsgaranti. Det betyder, at du er garanteret en læreplads fra en af vores mange samarbejdspartnere, hvis du lever op til nogle grundlæggende krav. Du kan læse mere om lærepladsgarantien og kravene her

Hvad oplever eleverne?

AT STILLE DE GODE SPØRGSMÅL

Når det grundlæggende er på plads, hvad er så det rigtige at sige? Her er vores bud på gode spørgsmål, som du kan stille din teenager, så I sammen kan komme tættere på det rigtige uddannelsesvalg:

 • Hvad er vigtigt for dig i forhold til dine valg?
 • Hvor kommer interessen fra?
 • Hvor lang tid har du haft denne tanke?
 • Hvad kan du lære og bruge fra uddannelsen ift. dine interesser?
 • Hvilke fordele kan der være?
 • Hvilke ulemper kan der være?

Praktisk information

Mangler du sparring eller rådgivning i forhold til  valg af en ungdomsuddannelse og vejen derhen?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig og din teenager på vej mod at vælge en uddannelse, der interesserer dem.

Du kan også booke et besøg, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen og møde nogle af vores lærere og elever.

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen – også hvis eleven er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at en elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Eleven kan søge støtte, hvis de har udfordringer som f.eks.:

 • Læse-/skrivevanskeligheder
 • Bevægevanskeligheder
 • Er blind eller svagsynet
 • Er døv eller hørehæmmet
 • Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Læs mere om socialpædagogisk støtte

En af de fordomme, vi oftest møder er, at det er svært for elever på erhvervsuddannelser at finde en læreplads. Som forældre kan dette være bekymrende, men på UCH tilbyder vi lærepladsgaranti på en række uddannelse. Læs mere om hvilke og projektet her.

Du kan desuden på lærepladsen.dk se hvilke virksomheder, der søger en lærling eller elev.

Oplæring i udlandet: Elever på erhvervsuddannelserne kan tage én eller flere af dine oplæringsperioder i en udenlandsk virksomhed og efterfølgende lave en aftale med en dansk virksomhed om at gennemføre resten af din uddannelse i Danmark. Det er også muligt at tage hele oplæringen i udlandet, men alle skoleperioder og den afsluttende prøve skal normalt gennemføres i Danmark. Læs mere her.

SU: Når en elev er fyldt 18 år, kan de få SU – både stipendium og lån. Eleven skal søge i det kvartal, hvor de fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal. Læs mere om SU på su.dk.

Lærlingeløn: En elev på en erhvervsuddannelse vil når de går i lære få en lærlingeløn. Der er dog forskel på satsen afhængigt af om eleven er under eller over 25 år. Læs mere her.

Skolestart: For erhvervsuddannelser kan elever starte to gange om året – januar og august, hvorimod gymnasieelever starter i august.

Optagelse og ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen for gymnasieelever og 1.august optaget for elever på erhvervsuddannelser er den 1. marts og der bliver åbnet for tilmelding cirka en måned inden.

Når en elever søger optagelse på en erhvervsuddannelse på optagelse.dk skal de sammen med en ansøgning sende dokumentation for eksamen i dansk og matematik. Er dit karaktergennemsnit ikke højt nok (02 i gennemsnit i dansk og 02 i gennemsnit i skriftlig matematik på G-niveau, som svarer til 9. klasse) indkalder vi dig automatisk til en optagelsesprøve i det/de fag du mangler karaktergennemsnittet. Læs mere om optagelsesprøven for erhvervsuddannelser her.

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer. Eleven får direkte besked fra UCH, hvis de skal til optagelsesprøve. Samtidig får du information om de praktiske forhold til prøven. Eleven kan forberede sig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link. Efter optagelsesprøven skal eleven til optagelsessamtale med en studievejleder. På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om eleven kan blive optaget på uddannelsen.