Gå til hovedindhold

Kvalitet i AMU & GWO

På kursusområdet arbejder vi ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsmarkedsområdet og efter regler om oplysningspligt.

Oversigt over gældende lovgivning omkring arbejdsmarkedsuddannelser

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Nedenfor er samlet de forskellige informationer, vi som uddannelsesinstitution er pligtig til at offentliggøre.

Udbudsgodkendelser AMU-kurser (FKB)

På Uddannelsescenter Holstebro er vi godkendt til at kunne gennemføre AMU-kurser indenfor et meget bredt kompetenceområde.

I nedenstående oversigt, kan du se hovedområderne – de såkaldte FKB´ere.
Du finder alle kurserne i vores kursusstruktur.
Her kan du søge et specifikt kursus frem, se hvad kurset indeholder og den aktuelle udbudsstatus.
FKB Titel
2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion m.v.
FKB Titel
2878 Offentlig forvaltning og sagsbehandling
2265 Detailhandel
2268 IKT-Administration
2275 Administration
2278 Praktisk myndighedsudøvelse
2880 Viden- og forretningsservice
FKB Titel
2769 Individuel kompetencevurdering i AMU
FKB Titel
2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
2281 Madfremstilling – restaurant, kantine og catering
2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring
2799 Slagtning, forældling og salg af kød og convenience
FKB Titel
2263 Opbygning og drift af offshore installationer
FKB Titel
2762 Støberi og metalgenindvindingsindustri
FKB Titel
2261 Transportoptimering
2280 Vejgodstransport
2288 Personbefordring med bybus og rutebil
2873 Lager, terminal- og logistik
2732 Mobile kraner
2859 Personbefordring med mindre køretøjer

Udbudspolitik

Uddannelsescenter Holstebro gør vore kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter opmærksom på de politikker, som skolen følger ved udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitikken 2022 viser, hvordan vi som skole vil leve op til arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger og specielt, hvordan vi kan:

  • bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling
  • medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt
  • give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse

Den primære målgruppe for udbudspolitikken er ufaglærte og faglærte.

Udbudspolitikken 2024 er udarbejdet i et samarbejde med skoler tilknyttet Kompetencepartner MidtVest.

Udlægningsaftaler

Uddannelsescenter Holstebro udlægger AMU-uddannelser i henhold til udbudspolitikken. Tilsvarende udlægger andre AMU udbydere godkendelser til Uddannelsescenter Holstebro.

Ved ønske om gennemførsel af et AMU-kursus, som I ikke har godkendelse til, er det muligt at søge om at få udlagt godkendelsen fra Uddannelsescenter Holstebro i henhold til gældende regler om AMU.

Det anbefales at sende ansøgningen i god tid og senest 2 uger inden afholdelse af kursus for at sikre tid til sagsbehandlingen.

Ansøg om udlægning

Udfyld ansøgningen, skriv under og send den til kursussekretæren på lho@ucholstebro.dk

Udliciteringsaftaler

Uddannelsescenter Holstebro udliciterer arbejdsmarkedsuddannelser i henhold til gældende udbudspolitik.

Vi har pt. ingen udliciteringsaftaler indgået.

I KursusCentret optages kursister i den rækkefølge tilmeldinger bliver registreret. Er der flere ansøgere end pladser på et kursus, bliver der oprettet en venteliste.

I den gældende udbudspolitik er præciseret de bevillingsmæssige prioriteringer – se udbudspolitik.

På UCH lægger vi stor vægt på, at vores kurser- og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger. Kvaliteten af vores undervisning sikrer vi bl.a. ved at evaluere hvert enkelt forløb.

Ved klik på nedenstående link, kan du se resultater af deltagernes evalueringer af AMU-kurser på UCH.

Læs alle resultater her.

Evaluering fordelt på spørgsmål

Resultat fra 2024
Resultat fra 2023
Resultat fra 2022

Evaulering deltagere fordelt på AMU-mål

Resultat fra 2023
Resultat fra 2022