Gå til hovedindhold

Selvevaluering og opfølgningsplaner

Med udgangspunkt i trivsels- og tilfredshedsmålinger og øvrige evalueringer gennemfører skolen en årlig selvevaluering på henholdsvis EUD, HHX og HTX af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

På grundlag af selvevalueringen udarbejder skolen skriftlige opfølgningsplaner for de tre uddannelsesområder. Opfølgningsplanerne indeholder oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål samt en plan for, hvilke handlinger vi iværksætter som led i opfølgningen.