Gå til hovedindhold

Informations­indsamling

UCH gennemfører de lovmæssige trivsels- og tilfredshedsmålinger, evaluerer og indsamler information om karakterer og en række andre nøgletal af betydning for kvaliteten i uddannelserne.

Vi har kategoriseret informationsindsamlingen inden for tre områder: nøgletal, virksomhedstilfredshed samt elevtrivsel og undervisningsmiljøvurdering.

Nøgletal

UCH indsamler hvert år nøgletal fra uddannelsesstatistik.dk, som indgår i Undervisningsministeriets risikobaserede tilsyn. Resultaterne analyseres og indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan.

UCH indsamler hvert år nøgletal fra uddannelsesstatistik.dk, som indgår i Undervisningsministeriets risikobaserede tilsyn. Resultaterne analyseres og indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan.

Virksomhedstilfredshed

UCH gennemfører en årlig undersøgelse blandt alle skolens praktikvirksomheder med brug af en obligatorisk spørgeramme fra Undervisningsministeriet. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med skolen om elevernes uddannelse.

Resultaterne af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan.

Elevtrivsel og undervisningsmiljøvurdering

På UCH gennemfører vi en årlig elevtrivselsundersøgelse med brug af obligatoriske spørgerammer fra Undervisningsministeriet.

Og vi gennemfører en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø mindst hvert tredje år med brug af en spørgeramme fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø).

Resultaterne af undersøgelserne indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan.

Elevtrivsel

Undervisningsmiljøvurdering
Elevtrivsel
Undervisningsmiljøvurdering

Elevtrivsel

Undervisningsmiljøvurdering

Elevtrivsel

Undervisningsmiljøvurdering